Voidaanko lapsesta kasvattaa hyvä ihminen? - Äitiyden Ihme
 

Voidaanko lapsesta kasvattaa hyvä ihminen?

Voidaanko lapsesta kasvattaa hyvä ihminen?
Marisol Rendón Manrique

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvatuksen kandidaatti Marisol Rendón Manrique.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Nyt olisi kenties enemmän kuin koskaan tarvetta hyville ihmisille, jotka voisivat kehittää maailmaamme paremmaksi. Vanhempina on vastuullamme kasvattaa lapsista hyviä ihmisiä.

Kaikkein tärkein elämän mittainen opetus, jonka voit lapsellesi antaa, ovat hyvät tavat, arvot ja lahjomattomuus.

Lapsillasi on potentiaali tehdä maailmasta miellyttävämpi paikka, ja he tarvitsevat sinua, jotta voisivat päästä tähän pisteeseen. Opasta ja opeta heille, kuinka ollaan vastuullisia ja pidetään oma elämä hallinnassa.

Kaikkein arvokkain titteli, jonka tässä elämässä voit saada, on Hyvä Ihminen. Et voi kuitenkaan saada sitä opiskelemalla ylipistossa; se saavutetaan vain omien arvojen kautta.

Avainasiat lapsen opettamisessa hyväksi ihmiseksi

Muuta ensin itseäsi

Jos on jotakin, jota haluat parantaa lapsesi käytöksessä, aloita muuttamalla itseäsi ja antamalla hänelle esimerkki.

Jos tulet itse epätoivoiseksi tai ärtyneeksi helposti, on hyvin vaikeaa saada lapset olemaan kärsivällisiä ja rauhallisiaJotta voisit saada heissä kehitettyä positiivista asennetta, ensin sinun tulee parantaa omaa asennettasi.

Opeta lapselle liikunnan tärkeys

Terveydellä on hyvin tiivis suhde ihmisen mielentilan kanssa, ja siten on erittäin tärkeää pitää hyvää huolta omasta terveydestä.

Istuma-asentoon painottuva elämäntyyli saa aikaan fyysisiä ja tunne-elämän ongelmia. Jokainen kehon solu tarvitsee happea, ja se miten tätä saadaan, on liikunnan avulla.

Liikunta on tärkeää myös siksi, että se pitää ihmisen energisenä ja hyvällä tuulella. Urheilu tai pelkkä kävely ulkona ainakin puolen tunnin ajan mahdollistaa myrkyllisten aineiden ja jännitteiden pääsemisen pois kehosta.

Rohkaise lastasi löytämään jotakin sellaista, joka häntä kiinnostaa

Sen lisäksi, että hänellä on koulussa oppiaineita, kannusta häntä osallistumaan johonkin koulutuntien ulkopuoliseen aktiviteettiin.

Ei tietenkään kannata täyttää hänen aikatauluaan näillä. Äärimmäisyydet ovat haitaksi. Koulun ulkopuolinen aktiviteetti voi kuitenkin olla hyödyksi, jotta lapsesi voisi saada mielensä tuuletettua.

Taiteet, urheilu ja tiede voivat olla avuksi, jotta lapsen erilaiset elämäntaidot kehittyisivät.

Anna lastesi kokeilla erilaisia harrastuksia ja selvitä, mistä he todella pitävät. Sellainen aktiviteetti, joka on nautinnollinen, auttaa luomaan kurinalaisuutta sekä edistää parempaa mielenterveyttä.

Näytä lapsellesi, kuinka tärkeää on toimia yhteistyössä

Aktiviteetit, joissa lasten täytyy jakaa asioita tovereiden ja vanhempien ihmisten kanssa, auttavat opettamaan, kunka eletään yhdessä. Ne auttavat ymmärtämään, kuinka tärkeää on tukea toisia ja olla proaktiivinen ja hyvä.

Sosiaalisuuden ja oman itsenäisyyden kehittämisen kautta lapsista tulee sietokykyisempiä, ja he oppivat kunnioittamaan toisten ihmisten erilaisuutta. Yksi asia, joka myös kehittyy tässä, on kyky arvostaa ja nauttia tiimityöstä.

lapsen kasvu

Opeta lapsesi sanomaan “kiitos”

Ensimmäisistä elämän vuosista lähtien lasten tulisi oppia tämänkaltaisten kiitollisuutta ja arvostusta ilmaisevien sanojen tärkeys. Kyky tunnistaa toiset ihmiset samanarvoisina kuin oma itsensä auttaa lasta kehittymään hyväksi ihmiseksi ja olemaan empaattinen.

Sen lisäksi, että hän käyttäää näitä perussanoja, opeta lapselle muitakin rehellisen kohteliaisuuden muotoja. Ne auttavat häntä kehittymään paremmin yhteiskunnan osana ja saavat hänet tuntemaan olonsa paremmaksi.

Auta lastasi muodostamaan terveitä sosiaalisia suhteita

Yksi tapa auttaa lasta tulemaan fiksuksi, varmaksi ja sietokykyiseksi on antaa hänen olla usein sosiaalinen. Kotona sinun tulee olla mallina sen tyyppisestä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, jota haluat lapsellasi olevan.

Anna hänen aloittaa sosiaalisten siteiden rakentaminen ja kerro, kuinka hän voi kehittyä tässä mielessä.

On hyödyntöntä eristää lapsi ja suojella häntä niiltä ongelmilta, joita tulee esiin vuorovaikutuksessa. Päinvastoin sinun kannattaisikin antaa hänelle työkaluja, joita hän tarvitsee ollakseen sosiaalinen varmalla tavalla.

Korosta hygienian ja henkilökohtaisen huolenpidon tärkeyttä

Alkupiste sille, että ihmisestä tulee hyvä, on opetella pitämään omasta itsestä huolta. Tämä tarkoittaa, että pidetään huolta terveydestä, käydään lääkärissä aina kun se on tarpeen, ja pysytään puhtaana.

Ensimmäisestä elämän vaiheesta lähtien tee selväksi lapsellesi, että hänen tulee pitää huolta hygienian perusasioista.

Aloita opettamalla hänelle, kuinka pestään kädet ja harjataan hampaat. Sitten voit esitellä monimutkaisempia tapoja.

Opeta rakkautta luontoa kohtaan

Nyt kun planeettamme ympäristö on kriisissä, on todella tärkeää opettaa pienille elämäntyyliä, joka on ympäristöystävällinen.

Motivoi lastasi kierrättämään, välittämään vedestä ja olemaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa terveellä tavalla. Näytä hänelle, että hän voi olla osa sitä muutosta, jonka ihmiskunta tarvitsee.

sisarukset

Auta lastasi saamaan todellisia yhteyksiä toisiin

Nyt kun teknologia on kaikkialla arjessamme, on joskus vaikeaa saada aitoa ihmisten välistä kontaktia.

Muistuta joka päivä lastasi siitä, kuinka tärkeää on antaa ja saada fyysistä kiintymyksen osoittamista ja siitä, kuinka oleellista on arvostaa muita ihmisiä yksilöinä.

Hyvänä ihmisenä oleminen on koulutuksen prosessi, joka vaatii omistautumista vanhempien taholta. Jokainen pinnistys kuitenkin tulee olemaan vaivan arvoinen, kun näet että lapsesi tekee maailmasta paremman paikan.

Maailmamme tarvitsee hyvin koulutettuja ihmisiä, sekä akateemisesti että eettisesti, jotta yhdessäolomme voisi olla parempaa ja jotta tämä planeetta olisi elämälle suotuisampi paikka.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.