Lapsen heikko koulumenestys ja sen 6 syytä - Äitiyden Ihme
 

Lapsen heikko koulumenestys ja sen 6 syytä

Lapsen heikko koulumenestys ja sen 6 syytä
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 28 joulukuuta, 2018

Lapsen heikko koulumenestys on vakava ongelma, johon on syytä puuttua. Jotta ongelman korjaamiseen löydetään oikeat ratkaisut, on sen aiheuttavat tekijät tunnistettava.

Huonon koulumenestyksen syyt voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisiin syihin lukeutuvat esimerkiksi kouluympäristö, sosiaaliset suhteet, opettajat ja opetustekniikat. Sisäisiin syihin taas voivat kuulua niin kodin sisäiset ongelmat kuin myös lapsen tunnetilat ja kypsyystaso.

Riippumatta siitä, mikä huonon koulumenestyksen aiheuttaa, lasta ei tule rangaista. Syyttely ei johda mihinkään, vaan tulee keskittyä puhtaasti ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Toisin sanoen ennakoivasta suhtautumisesta on hyötyä niin vanhemmille kuin lapsellekin. Myös opettajien ja terapeuttien yhteistyö voi olla suureksi hyödyksi.

Jos mahdollista, vanhempien on hyvä rohkaista lasta opettelemaan ja omaksumaan hyödyllisiä opiskelutapoja. Kaikki on kiinni kärsivällisyydestä, rutiinien asettamisesta ja ohjauksesta. Tämän kaiken on tapahduttava vähä vähältä, jotta lapsi ei koe paineita.

Lapsen huono koulumenestys ja sen 6 syytä

1. Liian salliva koti-ilmapiiri

Lapsen huono koulumenestys ja sen 6 syytä

Jotkut vanhemmat ovat hyvinkin löyhiä lastensa kanssa, mitä tulee rutiinien rakentamiseen ja ylläpitämiseen ja sellaisten arvojen kuten vastuullisuuden ja peräänantamattomuuen opettamiseen lapsille.

Monissa näissä tapauksissa vanhempia ei edes kiinnosta, millaisia läksyjä heidän lapsensa ovat saaneet kotiin. Totuus on, että vanhemman negatiivinen asenne voi vaikuttaa merkittävästi lapsen koulumenestykseen.

Monet lapset välttelevät koulutehtäviensä tekemistä, koska heidän vanhempansa näyttävät kehnoa esimerkkiä. Tällä on negatiivisia vaikutuksia niin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkälläkin aikavälillä. Vanhemmat voivat vaikuttaa lastensa menestykseen negatiivisesti myös jättämällä velvollisuuksiaan teknologian harteille.

Liika internetin, älypuhelinten ja muiden sähköisten laitteiden käyttö vie joidenkin lasten huomiota aina siihen pisteeseen asti, että he eivät ole lopulta tippaakaan kiinnostuneita koulunkäynnistä. Näin voi käydä jos vanhempien säännöt ovat niin löysiä, että näiden laitteiden käytölle ei ole olemassa minkäänlaisia rajoituksia.

2. Ongelmat kotona

Huono koulumenestys voi heijastaa myös kodin sisäisiä ongelmia, joista yleisimpiä ovat:

 1. Kaltoinkohtelu
 2. Seksuaalinen hyväksikäyttö
 3. Huumeriippuvuus
 4. Alkoholismi
 5. Taloudelliset vaikeudet
 6. Parantumattomat taudit – tämä pätee etenkin, kun henkilö on käymässä läpi sairauden loppuvaihetta

Lapsen kaltoinkohtelu voi johtaa kehnoon suoriutumiseen koulussa. Kotona kehittyvä stressi ja pelon tunteet luovat jännitteitä, jotka estävät lasta keskittymästä koulutyöhön.

Myös taloudelliset vaikeudet ja terveysongelmat voivat vaikuttaa huomattavasti lapsen koulumenestykseen. Esimerkiksi syöpää sairastava äiti voi olla lapselle suuri huolenaihe ja siten viedä kaiken hänen huomionsa.

3. Traumaperäinen stressi ja emotionaalinen ahdistus

Traumaperäinen stressi voi aiheuttaa lapsissa huonoa koulumenestystä. Sitä ei ole aina helppo tunnistaa, mutta silloin kun näin voidaan tehdä, se on hoidettava ammattilaisen ohjauksella. Tämä vaiva ilmenee yleensä seuraavien oireiden myötä:

 • Pelko
 • Painajaiset
 • Ärtyisyys
 • Eristäytyminen
 • Hermostuneisuus
 • Motivaation puute
 • Epätavallinen käyttäytyminen
Lapsen huono koulumenestys ja sen 6 syytä

4. Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö

Tämä sairaus koskettaa noin kolmea prosenttia maailman väestöstä. ADHD:ta luonnehtii lisääntynyt motorinen vilkkaus (juoksentelu, hyppiminen ja keskittymisvaikeudet luokkahuoneessa).

Valitettavasti tiedon puuttumisesta johtuen usein käytetään vielä nimitystä “ongelmalapsi”, ja sairaus jää hoitamatta. Tämän häiriön tunnistaminen ja hoitaminen tulee tukemaan lapsen koulumenestystä.

Noin 50 % ADHD:sta lapsuudessaan kärsineistä ihmisistä kärsivät siitä myös aikuisiällä.

5. Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeudet ovat yleisempiä kuin luulet. Pidä mielessä, että oppimisvaikeudet eivät ole sama asia kuin henkinen jälkeenjääminen.

Tällaiset vaikeudet voivat vaikuttaa lapseen enemmän tai vähemmän tapauksesta riippuen. Ongelman ratkaisemiseksi on aina välttämätöntä ottaa pysyvät strategiat käyttöön.

Sellaiset oppimisvaikeudet kuten lukihäiriö tai dyskalkulia ovat omiaan aiheuttamaan lapsilla huonoa koulumenestystä.

6. Vajavainen ravitsemus ja ruokailutottumukset

Huono ruokavalio voi vaikuttaa merkittävästi lapsen suoriutumiseen koulussa. Ravinteiden puute vie lapselta hänen aktiviteetteihin ja koulussa keskittymiseen tarvitsemansa energian. Huono ruokavalio voi vaikuttaa myös lapsen biologiseen kehitykseen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.