Mikä on lapsen kasvun asenne ja miten sitä voidaan kehittää?
 

Mikä on lapsen kasvun asenne ja miten sitä voidaan kehittää?

Growth mindset eli kasvun asenne tarkoittaa sitä, että näemme vaivaa haluamamme eteen ja haluamme olla parempia elämän eteemme heittämistä esteistä ja haasteista huolimatta.
Mikä on lapsen kasvun asenne ja miten sitä voidaan kehittää?
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kilpailuhenkisessä yhteiskunnassamme on helppo tuntea olonsa turhautuneeksi. Luovuttamisella ja negatiivisella ajattelulla ei kuitenkaan ole sijaa kasvun asenne -konseptissa. Kyseessä on melko tuore käsite, jota voidaan luonnehtia luottamisena omaan itseensä sekä omaan kykyyn kehittyä ja tehdä asioita paremmin.

“Mitä tästä voi oppia? Mitä teen seuraavalla kerralla toisin samanlaisessa tilanteessa?”

– Carol Dweck

Kasvun asennetta voi kehittää jo lapsuudessa

Mitä kasvun asenne tarkoittaa?

Jos uskot, että taito on sisäsyntyinen piirre, etkä pysty kehittämään omia kykyjäsi, on kyse muuttumattomuuden asenteesta. Jos taas uskot pystyväsi kehittämään omia taitojasi, kykyjäsi ja lahjakkuuttasi, hyödynnät kasvun asennetta.

Stanfordin yliopiston psykologi Carol Dweck on kehittänyt käsitteen kasvun asenteesta 30 vuoden työn jälkeen. Hänen mukaansa ihmiset, joilla on kasvun asenne, uskovat pystyvänsä kehittämään uusia taitoja ja parantamaan nykyisiä kykyjään kovan työn ja omistautumisen avulla. Dweckin mukaan kykymme ja taitomme ovat vain lähtökohta. Tämä visio auttaa kehittämään oppimishalua, joka on tärkeässä roolissa paremman elämän kannalta.

Mikä on lapsen kasvun asenne ja miten sitä voidaan kehittää?

Kuinka kasvun asenne vaikuttaa meihin?

Kasvun asenteen tavoitteena on motivoida ihmistä tuottavuuteen elämän eri osa-alueilla – esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä ja urheilussa. Kasvun asennetta käyttävä lapsi oppii hyväksymään kritiikkiä. Tämä asenne auttaa häntä oppimaan kokemuksista, kehittäen menetelmiä, jotka auttavat häntä parantamaan niitä suorituksia, joissa hän kokee puutteita. Tehdessään virheitä lapsi tietää, että tekemällä kovasti töitä hän kehittyy ja parantaa taitojaan.

4  keinoa lapsen kasvun asenteen kehittämiseksi

  • Opeta lapselle, että haasteita on tärkeä kohdata, ei vältellä. Auta lasta ymmärtämään, että virheiden tekeminen on sallittua, mutta niiden jälkeen täytyy yrittää uudelleen. Jos lapsella on esimerkiksi ongelmia luokkakaverin kanssa, kannusta häntä keskustelemaan kaverin kanssa sen sijaan, että tilanteen annettaisiin lipua ohi sivuuttamalla ongelma.
  • Kannusta lasta olemaan sinnikäs. Kasvun asennetta käyttävä ihminen ei luovuta helpolla. Jos lapsella on esimerkiksi vaikeuksia matematiikan ymmärtämisessä, tee hänelle selväksi, että tämä ei ole lapsen vika, vaan oppimiseksi tarvitaan vain hieman enemmän vaivannäköä.
  • Opeta lasta hyödyntämään saamaansa kritiikkiä. Muuttumattomuuden asennetta käyttävä henkilö saattaa jättää kritiikin huomiotta, vaikka se olisikin rakentavaa. Auta lastasi oppimaan hänen saamastaan kritiikistä ja hyödyntämään sitä jatkossa.
  • Kannusta lasta inspiroitumaan muiden ihmisten menestyksestä. Sen sijaan, että muiden menestys tuntuisi uhkaavalta, opeta lasta inspiroitumaan siitä.

“Tulla joksikin on parempi asia kuin vain olla jotakin.”

– Carol Dweck

Mikä on lapsen kasvun asenne ja miten sitä voidaan kehittää?

Carol Dweck toteaa, että jokaisella ihmisellä on sekä muuttumattomuuden että kasvun asennetta, ja niitä voi käyttää joustavasti. Vaikka suurimmaksi osaksi ajasta tuntisit olosi itsevarmaksi omista kyvyistäsi ja taidoistasi, aika ajoin saatat kuitenkin tuntea itsesi riittämättömäksi, mikä on täysin normaalia.

On kuitenkin tärkeää opettaa lapselle kasvun asenteesta ja sen hyödyistä. Tällä tavoin lapsi alkaa pikkuhiljaa arvostaa elämän tarjoamia haasteita ja ymmärtää niiden kuuluvan oppimisprosessiin ja yleiseen henkiseen kasvuun.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Dweck, C.S. (2016). Mindset. La actitud del éxito. Sirio. España.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.