Suojele ja kannusta, kun lapsi epäonnistuu - Äitiyden ihme
 

Suojele ja kannusta, kun lapsi epäonnistuu

Suojele ja kannusta, kun lapsi epäonnistuu
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vanhemmuuteen kuuluu myös se, että näet, kuinka lapsi epäonnistuu eri tavoin eri elämänvaiheissaan. On tärkeää, että olet näinä hetkinä lapsesi suojelija ja auttaja. Vanhempien avulla lapsesta kasvaa vahva ja viisas aikuinen, joka pystyy käsittelemään myös epämiellyttäviä asioita ja selviämään niistä voittajana.

Suojele ja kannusta, kun lapsi epäonnistuu

Jokainen vanhempi kokee tilanteen, jossa oma lapsi epäonnistuu tai lapsi tulee hylätyksi. Epäonnistuminen koulussa tai kaveripiirin ulkopuolelle jääminen voivat vaikuttaa lapsen itsetuntoon. Auta lastasi pääsemään näiden vaikeiden tilanteiden yli olemalla hänen tukenaan.

Jokaisen lapsen elämässä tulee eteen epämiellyttäviä ja epäreiluja tilanteita. Siihen asti, että lapsi pystyy puolustautumaan itse, aikuisen tulee olla lapsen suojelija ja puolustaja.

Suojele lastasi tarvittavan kauan

Jos kyseessä on kiusaaminen tai koulussa epäonnistuminen, älä viivyttele avun tarjoamisen kanssa. Nämä ovat lapselle vaikeita ja tuskallisia tilanteita, jotka voivat tehdä lapsen epätoivoiseksi, ja näin lapsi tarvitsee välittömästi aikuisen apua.

Jokaisen vanhemman vastuulla on kasvattaa lapsi vahvaksi ja auttaa tätä käsittelemään vaikeitakin tilanteita ja tunteita. Mutta niin kauan kuin lapsi ei pysty itse puolustamaan itseään, on vanhemman oltava lapsen tukena ja apuna. On tärkeää, että lapsi kasvaa ja elää turvallisessa ympäristössä.

Suojele ja kannusta, kun lapsi epäonnistuu

Jos epäilet, että lapsesi on vaikeassa tilanteessa tai vaarassa, tulee sinun toimia välittömästi. Auta lastasi olemaan vahva ja puolustamaan itseään.

Ole lapsesi puolustaja

Jotkut lapsen kohtaamista ongelmatilanteista vaativat aikuisen huomiota ja apua. Parhaiten autat lastasi rohkaisemalla häntä ja auttamalla häntä olemaan vahva. Näin lapsi oppii käsittelemään elämän eteen tuomat ongelmat oikealla tavalla. Seuraavilla vinkeillä voit kasvattaa lapsestasi vahvan.

  • Opeta lasta rakastamaan itseään ja uskomaan itseensä. Näin lapsi tuntee itsensä arvokkaaksi ja arvostetuksi.
  • Opeta lapselle kunnioitusta ja aseta rajoja. Lapsen tulisi osata hillitä tunteitaan ja käytöstään tilanteen vaatimalla tavalla. Auta lasta opettamalla hänelle kärsivällisyyttä ja kunnioitusta. Tämän avulla lapsesta kasvaa itsevarmempi aikuinen.
Ole lapsesi suojelija
  • Anna lapsesi pyytää apua. Lapsen ei tarvitse osata ratkaista kaikkia ongelmia yksin. On hyvä, että lapsi osaa pyytää aikuiselta apua  sitä tarvitessaan.
  • Opeta lasta käyttämään ääntään. Jos lapsi haluaa kunnioitusta tilanteissa, joissa hän joutuu puolustamaan itseään, tulee hänen osata käyttää ääntään oikealla tavalla.

Lapselle parempi tulevaisuus

Kun suojelet lastasi ja kiinnität huomiota hänen kokemiinsa vaikeisiin tilanteisiin, autat lasta selviämään tulevaisuuden haasteista ja kasvamaan vahvaksi aikuiseksi.

Rakkauden avulla autat lastasi olemaan itsevarmempi ja rakentamaan hyvän itsetunnon. Näiden kahden tärkeän asian avulla lapsi ymmärtää oman arvonsa.

Tue lastasi vaikeissa tilanteissa ja ole hänen turvanaan. Auttamalla lastasi ja kannattelemalla häntä yli vaikeiden aikojen, lapsi oppii käsittelemään haastavia tilanteita oikealla tavalla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.