Mten väkivalta urheilussa vaikuttaa lapsiin
 

Miten väkivalta urheilussa vaikuttaa lapsiin

Monet vanhemmat pitävät väkivaltaa urheilussa normaalina. Väkivaltaa ei kuitenkaan koskaan pitäisi sallia. Kerromme, miksi.
Miten väkivalta urheilussa vaikuttaa lapsiin
Andrés Felipe Cardona Lenis

Kirjoittanut ja tarkastanut liikuntatieteiden kandidaatti Andrés Felipe Cardona Lenis.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vaikka tämä saattaa tuntua kummalliselta, väkivalta urheilussa on melko yleistä. Urheilun tarkoituksena on ylensä mitata ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä kilpailun kautta. Siitä voi kuitenkin tulla epätervettä toimintaa, varsinkin kun tappiota käsitellään aggressiivisesti, kielteisesti ja ymmärtämättömästi.

Väkivalta missä tahansa piirissä on huono asia, sillä se ei hyödytä millään elämän osa-alueella ja on haitaksi sekä sitä harjoittaville että siitä kärsiville henkilöille. Kuvitellaanpa nyt, miten väkivaltainen skenaario vaikuttaa urheiluun osallistuviin lapsiin.

Vaikuttaako väkivalta urheilussa mielestäsi lapsiin?

Väkivallan vaikutuksista urheilua harrastaviin lapsiin on helpompi ottaa selvää kuin miltä se vaikuttaa. Urheilussa tulee nimittäin yleensä esiin konfliktitilanteita, ja usein niihin osallistuvat vanhemmat.

Valitukset erotuomarille, inhon eleet ja eri joukkuetta kannattavien aikuisten töykeys ovat pääasiallisia väkivallan merkkejä urheilussa. Tällaisia tilanteita joutuvat todistamaan lapset, jotka ovat kentällä antamassa kaikkensa. Tämä näyttää heille ehdottomasti huonoa esimerkkiä.

On syytä huomauttaa, että joissakin urheilulajeissa on enemmän sanallista viestintää valmentajien ja vanhempien välillä kuin toisissa. Tämä seikka voi vaikuttaa väärinkäsitysten syntymiseen.

Sevillan yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan kommunikaatio kaikkien ikätoverien välillä vahvistaa keskinäistä kunnioitusta, sekä erotuomaria että vastustajia kohtaan.

Lapsille tulee opettaa hyvää urheiluhenkeä.
Urheiluhenki juurrutetaan lapsiin jo varhain ja sitä jäljitellään läpi elämän.

Esimerkin kautta oppiminen

Oppimisen herkät vaiheet ilmenevät lapsuudessa. Tässä vaiheessa lapset omaksuvat tietoa helpommin, ja nämä edistysaskeleet tapahtuvat niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla.

Lisäksi monet käsitteet sisäistetään matkimalla. Siksi hyvänä esimerkkinä toimiminen on tehokas opetusväline, kunnes lapset ymmärtävät välitettävän asian taustaa.

Jäljittelevä oppiminen näkyy kaikenlaisissa kouluaineissa sekä liikunta- ja urheilutoiminnassa.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että lapset voivat oppia myös vanhempiensa väkivaltaisen käytöksen urheilussa. Tämä käytös voi vaikuttaa heihin epäsuorasti ja alkaa näkyä heidän käytöksessään myöhemmin.

Väkivalta ja mielekäs oppiminen

Väkivalta urheilussa vaikuttaa lapsiin, erityisesti käytöksen tasolla. Tämä käytös voidaan kuitenkin korjata kotona kasvatuksen kautta ja pohtimalla tällaisia tilanteita.

Ongelma syntyy, kun väkivaltaisuus toistuu, koska näin siitä tulee lapselle merkittävä oppimiskokemus. Siksi on todennäköistä, että lapsi matkii tätä käytöstä joko välittömästi tai tulevaisuudessa, nuoruudessa tai aikuisiässä.

Mikä on syynä urheilussa esiintyvään väkivaltaan?

Vaikka urheilu keskittyy arvojen opettamiseen, joillakin ihmisillä on taipumusta viedä kilpailu kokonaan uudelle tasolle. Moni jopa väittää, että kilpailussa kaikki keinot ovat sallittuja voiton saavuttamiseksi.

Sinun ja lastesi on hyvä tietää tärkeimmät syyt siihen, miksi ihmiset käyttäytyvät väkivaltaisesti urheilussa.

1. Urheiluhengen ja väkivallan sekoittaminen

Urheiluhenki on kykyä ottaa sekä voitto että tappio tyynesti vastaan. Se ei tarkoita, että sinä ja lapsesi juhlisitte tappiota, vaan sitä, että lapset oppivat mistä kilpailussa on kyse ja hyväksyvät tappion mahdollisena ja tarpeellisena lopputuloksena.

Ilman tappiota ei ole voittoa.

Väkivaltaa esiintyy urheilussa kuitenkin siksi, että tämä tosiasia ymmärretään huonosti. Siksi urheiluhengen sekoittaminen “voittamiseen hinnalla millä hyvänsä” on pahin mahdollinen virhe valistettaessa lapsia tästä aiheesta.

2. Kilpaileminen merkittävästä palkinnosta

Mestaruusotteluita pelattaessa psykologinen paine kasvaa. Tällaista käyttäytymistä on nähtävissä kunkin seudun tutuissa ja suosituissa urheilulajeissa.

Jos lapsesi kilpailee finaalissa, vanhempana haluat hänen kovasti voittavan. Tällaiset tunteet ja toiveet voivat johtaa siihen, että menetät malttisi niin pahasti, että järjestät väkivaltaisen kohtauksen.

3. Kova paine

Vaikka lasten urheilussa väkivaltaa harjoittavat pääasiassa aikuiset, myös lapset lankeavat toisinaan tällaiseen käytökseen.

Lasten väkivaltaisuus johtuu usein heihin kohdistuvasta kovasta paineesta, tulipa se sitten heidän itsensä, vanhempiensa, valmentajiensa tai jopa katsojien taholta.

Paine vaikuttaa lasten toimintaan ja hämärtää aiemmin opittua urheiluhenkeä.

Äiti kannustaa lastaan urheilupelin aikana.
Kannusta lastasi urheilun aikana, mutta tarkkaile käytöstäsi äläkä aseta liian kovia paineita hänen harteilleen.

Arvot urheilussa – hyve, joka välittyy vanhemmilta lapsille

Kun ilmoitat lapsesi urheiluharrastukseen, tärkeimpänä tavoitteena on opettaa heidät sosiaalisiksi. Jakaminen muiden kanssa ei ainoastaan kehitä kommunikaatiota ja ihmissuhteita, vaan opettaa myös kaikenlaisia arvoja. Tämä oppiminen on kytköksissä urheiluhenkeen ja lasten urheilun todelliseen merkitykseen.

Sen lisäksi, että urheilua käytetään lasten opetusvälineenä, asia on tarpeen ottaa esille myös vanhempien kanssa. Vaikka tämä saattaa tuntua liioittelulta, lastensa kanssa paikalle saapuvia vanhempia tulisi valistaa uudelleen urheilun arvoista, jotta he eivät tekisi hallaa lapsilleen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.