Kuinka kontrolloida lapsen internetin käyttöä? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka kontrolloida lapsen internetin käyttöä?

Nykypäivän lapset ovat kasvaneet teknologian ympäröiminä. Vanhempien tehtävä on ohjata lasta ja valvoa tämän internetin käyttöä, jotta vaaroilta vältyttäisiin.
Kuinka kontrolloida lapsen internetin käyttöä?
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tänä päivänä monet vanhemmat murehtivat lasten internetin käyttöä. Uusi teknologia ja vapaa pääsy verkkoon ovat hyvin olennaisia asioita nykypäivänä. Koska vanhemmilla ei ole omakohtaista kokemusta teknologian käytöstä lapsuudessa, eivätkä he välttämättä tiedä kaikkea tästä maailmasta, he saattavat tuntea olonsa hämmentyneiksi. He myös voivat pohtia, millaisia rajoja heidän tulisi asettaa lapsen internetin käytölle.

Lapset ja internetin käyttö

Aikuiset saattavat yllättyä, kuinka sujuvasti lapsi osaa käyttää erilaisia elektronisia laitteita. Lähes vaistomaisesti lapset sopeutuvat tähän teknologiseen maailmaan ja sukeltavat siihen täysin.

Tämän vuoksi on mahdotonta pitää lapsi poissa internetistä kokonaan. He ovat teknologian aikakauden lapsia, ja jos heidän internetin käyttöä rajoitettaisiin liikaa, se vaikuttaisi merkittävällä tavalla lapsen sosiaaliseen ja kasvatukselliseen kehitykseen.

Internet on joko positiivinen tai negatiivinen työväline, riippuen siitä, miten sitä käytetään. Se tarjoaa meille tietoa sekä on hauska ja uusi tapa kommunikoida ympärillä olevien ihmisten kanssa. Kommunikointi on tärkeässä roolissa etenkin nuorten keskuudessa.

Internet on työväline, jota voi käyttää niin positiiviseen kuin negatiiviseen tarkoitukseen.

Toisesta näkökulmasta katsottuna lapsi voi altistua sisällölle, joka on täysin sopimatonta hänen ikäiselleen. Ja koska informaatio ja sisältö on välittömästi saatavilla internetistä, voi lapsi tulla siitä nopeasti riippuvaiseksi, mikä voi aiheuttaa lapsessa impulsiivisuutta.

Tämän takia tärkeintä on käyttää asian suhteen maalaisjärkeä sekä pitää huoli siitä, että lapsen internetin käyttöä valvotaan huolellisesti. Vanhempien tulee siis tarjota ohjausta, asettaa rajoja sekä opettaa lapselle arvoja, jotta lapsi oppii luomaan itse omat kriteerinsä.

Kuinka kontrolloida lapsen internetin käyttöä?

Informaatio

Ensimmäinen askel lapsen internetin käytön valvomiseen on sen ymmärtäminen, mistä asiassa oikein on kyse. Ei ole hyväksi, että lapsi tietää internetin maailmasta enemmän kuin vanhemmat. Siksi vanhempien onkin tärkeää etsiä mahdollisimman paljon tietoa heille uudesta maailmasta.

Sinulla on hyvä olla tiettyjä perustietoja siitä, kuinka teknologisia laitteita käytetään. Kannattaa myös tutustua erilaisiin sosiaalisiin medioihin sekä videopeleihin, joita lapsesi saattaa pelata. Vain tällä tavoin vanhemmat voivat luoda tietoon perustuvan mielipiteen ja asettaa lapselle sopivia rajoituksia.

Tulisi olla vanhempien vastuulla jakaa lapselle oikeaa tietoa internetin maailmasta. Siihen kuuluu mm. internetin käytön plussista ja miinuksista kertominen, sekä siihen liittyvistä vaaroista.

Samalla tavoin kuin opetamme lapselle, että tuntemattomille ihmisille ei tulisi jutella, tulee lasten myös saada tietää, että myös internetissä liikkuu samanlaisia tuntemattomia ihmisiä, jotka ovat saattaneet naamioitua tutuiksi tai ystäviksi.

Lapselle tulisi tehdä selväksi, että omia henkilökohtaisia tietoja ei tulisi jakaa kenellekään internetissä eikä myöskään olla yhteydessä tuntemattomiin ihmisiin. Kyse ei ole vain vanhempien tottelemisesta, vaan siitä, että tällaisiin tilanteisiin voi liittyä todellinen vaara.

Rajoitukset

Vanhempien tärkeänä tehtävänä on tarkkailla lapsen internetin käyttöä. On suositeltavaa, että tietokone, jota lapsi käyttää, on sellaisessa tilassa kotona, jossa vanhemmatkin viettävät aikaa. Vanhempien tulisi olla lähellä silloin, kun lapsi käyttää internetiä.

Vanhempien tehtävä on tarkkailla lapsen internetin käyttöä.

Lapsen teknologisten laitteiden käyttöaikaa tulee rajoittaa, samaten sisällön saatavuutta. On olemassa erilaisia vanhemmille suunnattuja tietokoneohjelmia, joiden avulla näitä aspekteja voi tarkkailla ja kontrolloida.

Luottamus

Yksi tärkeimmistä asioista on luoda molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus lapsen kanssa. Osallistu siis lapsesi elämään, niin internetissä kuin sen ulkopuolellakin. Sen sijaan, että tuomitsisit tai kritisoisit lapsen internetkäyttäytymistä, ole joustava ja tarjoa hänelle ohjausta internetin käyttöön.

On hyvin tärkeää varmistaa, että lapsi ei jaa internetiin itsestään henkilökohtaisia tietoja tai valokuvia ilman vanhempien valvontaa. Yritä kuitenkin löytää tasapaino tämän asian suhteen ja luota lapseesi – anna lapsen osoittaa, että hän on vastuullinen.

Tasapaino

Internet on ainoastaan yksi osa elämää. Sitä ei siis tulisi poistaa elämästä täysin, mutta se ei myöskään saisi olla lapsen elämän keskipiste.

Elektronisten laitteiden käyttäminen lapsenvahtina tai keinona paeta todellisuutta ei ole hyödyllistä lapselle. On tärkeää, että lapsi osallistuu myös muihin ajanviettoaktiviteetteihin, kuten lukemiseen, lautapeleihin ja urheiluun. Meidän tulee osoittaa lapselle, kuinka tärkeää todellinen sosiaalinen vuorovaikutus on, ja että se ei milloinkaan ole internetin korvattavissa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Aguaded-Gómez, J. I. (2011). Niños y adolescentes: nuevas generaciones interactivas. Comunicar18(36), 7-8.
  • Bernardes, F. (2011). Niños online: riesgos, oportunidades y control parental. Nuevos Medios, Nueva Comunicación, 985-996.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.