Kuinka ehkäistä lasten silmäongelmia?
 

Kuinka ehkäistä lasten silmäongelmia?

Lasten silmäongelmat ovat ehkäistävissä terveellisillä tottumuksilla, jotka varjelevat näkökykyä.
Kuinka ehkäistä lasten silmäongelmia?
Leidy Mora Molina

Kirjoittanut ja tarkastanut sairaanhoitaja Leidy Mora Molina.

Viimeisin päivitys: 07 huhtikuuta, 2023

Jos lasten näönterveydestä ei pidetä hyvää huolta, heidän kehityksensä ja oppimiskykynsä voivat vaarantua. Tästä syystä meidän vanhempina on kiinnitettävä erityistä huomiota tähän asiaan ja etsittävä keinoja ehkäistä lasten silmäongelmia.

Silmäsairaus voi puhjeta jo ensimmäisinä elinvuosina. Silmälääkärissä käyminen onkin erittäin tärkeää, sillä monet näköongelmat ovat hoidettavissa ja parannettavissa. Lasten silmistä huolehtiminen ja näköongelmien ehkäiseminen edellyttävät terveellisiä tottumuksia. Tässä artikkelissa kerromme, millaisia seikkoja tulisi ottaa huomioon.

Lasten näönterveys

Näkökyky kehittyy asteittain, ja läpi lapsuuden aivojamme ruokkivat kuvat, joita ne vastaanottavat jatkuvalla syötöllä. Noin 6-vuotiaana näkökyky on kehittynyt oikeanlaiseksi. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että lapsen silmät ovat herkemmät ulkoisille ärsykkeille ja myrkyille, erityisesti ultraviolettisäteille.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan maailmassa on ainakin 2,2 miljardia ihmistä, joilla on heikentynyt lähi- tai kaukonäkö. Ainakin miljardin ihmisen kohdalla ongelma olisi voitu välttää, mikä viittaa siihen, että näön heikkeneminen on saattanut alkaa jo lapsuudessa.

Silmien terveys on ratkaisevan tärkeää lapsen asianmukaiselle kehitykselle. Silmäongelmat ja näköhäiriöt voivat vaikuttaa tiettyihin erittäin tärkeisiin toimintoihin, kuten kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa, lukemiseen tai ohjeiden ymmärtämiseen koulussa. Terveellisillä tottumuksilla ja vuosittaisilla näöntarkastuksilla monet näköongelmat ovat kuitenkin ehkäistävissä. Tärkeintä on olla johdonmukainen hyvien tottumusten kanssa ja havaita ongelmat varhain.

Pojalla on näköongelma.
Tiettyjä oireita ilmenee erityisesti opiskellessa, ja ne haittaavat tiedon omaksumista. Tämä pahentaa entisestään mahdollisia oppimisvaikeuksia.

Lasten silmäongelmat

Silmäoireet vaikuttavat lapsen päivittäisiin puuhiin. Arviolta 20 %:lla lapsista saattaa olla näköongelmia, jotka haittaavat heidän kognitiivista ja sosiaalista kehitystään. Ole tarkkana, jos lapsellasi on joitakin seuraavista oireista:

  • Toistuvat päänsäryt
  • Silmien runsas räpyttely
  • Keskittymiskyvyn häviäminen
  • Silmien räpyttely lukiessa tai katsetta tarkentaessa
  • Lapsi katsoo tekstiä tai televisiota läheltä
  • Lapsi hyppii rivien yli lukiessa

Jos lapsella on yksi tai useampi näistä oireista, on parasta pyytää arviota silmälääkäriltä. Kyseessä voi olla jokin silmäsairaus tai taittovirhe.

Taittovirheet johtuvat mykiön ja sarveiskalvon kyvyttömyydestä tarkentaa kuvaa kunnolla. Nämä ovat yleisimpiä näköongelmia lapsuudessa ja myös helpoimmin hoidettavissa:

Kuinka ehkäistä lasten silmäongelmia?

Yhdysvaltain silmälääkäriyhdistys ja muut asiantuntijatahot ovat laatineet suosituksia näkökyvyn varjelemiseksi. Tällä tavoin pyritään vähentämään silmäsairauksien ilmaantuvuutta sekä lapsilla että aikuisilla. Alla annamme neuvoja, jotka vanhempien tulee ottaa huomioon.

Silmien rasituksen välttäminen

Silmien rasituksen välttämiseksi on tärkeää, että opiskelu- ja leikkitiloissa on riittävästi luonnonvaloa. Lisäksi työpisteellä tulee olla oma kohdevalonsa. Se ei saa loistaa suoraan lapsen kasvoihin, sillä tämä lisää silmien väsymistä.

Oppimateriaalien pitäminen riittävän etäällä silmistä

Oppimateriaalit suositellaan pitämään 35–40 cm:n päässä kasvoista lukemisen tai kirjoittamisen aikana. Lisäksi ne tulisi pitää kallistettuna noin 20 asteen kulmaan, jotta vältetään silmiä rasittavat heijastukset.

Lapsi siristelee silmiään ruudun edessä.
On tärkeää vähentää näyttöjen ääressä vietettyä aikaa ja pitää niihin riittävä etäisyys, sillä ne lisäävät silmien väsymistä ja edistävät esimerkiksi kuivasilmäisyyttä.

Näyttöjen ääressä vietetyn ajan vähentäminen

Näköongelmien välttämiseksi lasten silmät on suojattava näyttöjen siniseltä valolta. Tämä onnistuu vähentämällä esimerkiksi tabletin, television, tietokoneen ja matkapuhelimen ääressä vietettyä aikaa.

Silmien suojaaminen auringolta

Lasten silmät ovat herkemmät auringonvalolle. Tämä johtuu siitä, että mykiö, kerros joka suojaa verkkokalvoa valolta, ei ole vielä täysin kehittynyt. Tästä syystä lasten kannattaa käyttää aurinkolaseja, joiden UV-suodattimien suojateho on vähintään 99 %.

Taukojen pitäminen

Kun lapset tekevät läksyjä, istuvat tietokoneen ääressä, pelaavat videopelejä tai muutoin keskittävät katseensa samaan paikkaan pitkäksi aikaa, heidän tulisi pitää taukoja 20 minuutin välein. Näin vältetään silmien väsyminen. Voit myös kannustaa lasta tekemään silmäharjoituksia, kuten kohdistamaan katseensa muutamaksi sekunniksi jonnekin lähellä ja kaukana olevaan kohteeseen vuorotellen.

Tasapainoinen ruokavalio

Tasapainoisesta ruokavaliosta lapsi saa kasvulleen ja myös silmiensä terveydelle välttämättömiä ravintoaineita. A-, C- ja E-vitamiini, hivenaineista rauta ja seleeni sekä rasvahapot kuten omega-3 pitävät silmien rakenteet täydellisessä kunnossa.

Vuosittaiset silmätarkastukset

Lasten tulee käydä silmälääkärissä vähintään kerran vuodessa, ensimmäisen kerran 3–4-vuotiaana. Näin näköhäiriöt voidaan havaita ja hoitaa jo varhaisessa vaiheessa. Kerro silmälääkärille jokaisella käynnillä, jos olet huomannut erityisiä epämukavuudesta kertovia silmäoireita lapsellasi. Lisäksi lääkärille tulee kertoa mahdollisista suvussa esiintyvistä silmäsairauksista.

Edistä näönterveyttä terveellisillä tottumuksilla

Silmät ovat herkkiä elimiä, jotka vaativat erityistä huolenpitoa näkökyvyn pitämiseksi optimaalisissa kunnossa. Siksi lapsen tulee noudattaa terveellisiä tottumuksia, jotka edistävät silmien terveyttä ja auttavat näin ehkäisemään mahdollisia silmäongelmien ikäviä seurauksia. Opeta lapsesi varjelemaan näkökykyään, ja jos jokin mietityttää, vie hänet näöntarkastukseen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.