Kotiopetuksen hyvät ja huonot puolet
 

Kotiopetuksen hyvät ja huonot puolet

Kotiopetus saattaa joissakin tapauksissa tuntua parhaalta vaihtoehdolta lapselle, mutta sillä on hyvät ja huonot puolensa, joista on syytä olla tietoinen.
Kotiopetuksen hyvät ja huonot puolet
María José Roldán

Tarkistanut ja hyväksynyt: kasvatuspsykologi María José Roldán.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 20 maaliskuuta, 2023

Kotiopetus ei ole tavanomaisin valinta perheissä, mutta sillä on kannattajansa. Lapsen ottaminen pois perinteisestä koulusta on iso vastuu, jota kaikki eivät pysty täyttämään. Asianmukaisen opetusohjelman tarjoamiseksi on tehtävä valmisteluja, ja lisäksi tarvitaan tilaa ja aikaa, jotta opetus olisi tehokasta. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi kotiopetuksen hyvät ja huonot puolet.

Syyt kotiopetuksen valintaan vaihtelevat, mutta useimmat niistä keskittyvät pikemminkin vanhempiin kuin lapsiin. Näissä tapauksissa on kyse perheistä, joiden mielestä hyödyt voittivat haitat. Siksi analysoimmekin tässä artikkelissa, voisiko kotiopetus olla parempi vaihtoehto lapsillesi.

Kotiopetuksen hyvät puolet

Yhtenä kotiopetuksen tärkeimpänä hyötynä voidaan pitää sitä, että lapset saavat pitää isän tai äidin koko ajan rinnallaan, näiden ollessa täysin vastuussa lastensa koulutuksesta. Hyviä puolia on kuitenkin monia muitakin, esimerkiksi säästämisen mahdollisuus, stressin väheneminen ja perhesuhteiden paraneminen.

Pöytä kotiopetuksessa.

Tämän koulutusmallin valitsevat vanhemmat ottavat huomioon seuraavat kotiopetuksen hyvät puolet:

 • Kouluun liittyvät protokolla- ja/tai oikeudelliset asiat puuttuvat.
 • Kotiopetuksessa on enemmän mahdollisuuksia soveltaa lapsille parhaiten sopivaa menetelmää.
 • Kotiopetuksessa voidaan suunnitella oma lukujärjestys kullekin perheenjäsenelle sopivaksi.
 • Lapsi ei altistu vertaispaineelle tai kiusaamiselle.
 • Käsiteltäviä aiheita voi muokata kiinnostuksen lisäämiseksi opetussisältöön.
 • Koulukyyteihin ja tarpeettomiin koulutarvikkeisiin ei tarvitse tuhlata rahaa.
 • Koulumatkoihin ei kulu aikaa, jolloin sitä jää enemmän muuhun.
 • Stressi vähenee.
 • Lapsi ei kärsi pinnallisesta kilpailusta pukeutumiseen tai persoonallisuuteensa liittyen.
 • Perhesuhteet paranevat.
 • Kouluissa leviävien virusten ja muiden tautien tarttumisriski on pienempi.
 • Vanhemmat pystyvät suojelemaan lapsiaan moraalisilta ja filosofisilta aatteilta, jotka ovat vastoin heidän omia intressejään.

Kotiopetuksen haittapuolet

Mainitut hyvät puolet ovat kenties jo vakuuttaneet sinut siitä, että kotiopetus on lapsellesi paras vaihtoehto. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että jokaisessa hyvässä puolessa voi piillä haittoja, jotka ovat paljon merkittävämpiä. Esimerkiksi lasten “suojeleminen” vertaispaineelta ei tarkoita, että tämä olisi heille täysin hyväksi.

Tytöt viittaavat tunnilla.

Ihmisillä on myös tarve seurustella muiden kanssa ja oppia omien kokemustensa kautta. Kotiopetuksen yleisimpiä haittoja ovat muun muassa:
 • Kotiopetuksessa oleville lapsille ei välttämättä ole tarjolla tiettyjä julkisen koulutuksen etuja, palveluja ja resursseja.
 • Siitä tulee rikkomaton sitoumus, joka sysää vastuun täysin vanhemman harteille. Tämä vaatii kiinnostusta ja kutsumusta opettamiseen, josta tulee pakollista.
 • Joskus tarvitaan erityisjärjestelyjä parempien tulosten saavuttamiseksi niiden lasten kohdalla, joilla on keskittymis- tai oppimisvaikeuksia. Perinteiset koulut on yleensä suunniteltu edistämään lapsen keskittymiskykyä ja oppimishalua.
 • Kotiopetuksen joustavuus ja rentous saattavat mahdollistaa kiinnostuksen lopahtamisen oppimiseen, koska lapselta saatetaan vaatia vähemmän kurinalaisuutta. Opettajien totteleminen ei ole sama asia kuin vanhemman totteleminen, jonka kanssa lapsesta saattaa tuntua siltä, että äiti tai isä päästää kyllä vähemmällä.
 • Sosiaalinen kanssakäyminen muiden lasten ja aikuisten kanssa koulussa on erittäin tärkeää lasten tunnekehityksen kannalta. Kotiopetus voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen, joka ei ole tervettä.
 • Lapsi on vähemmän tekemisissä erilaisten ajatusten ja aatteiden kanssa, sillä kotiopetuksen aktiviteetit keskittyvät yleensä lapsen ja/tai hänen vanhempansa kiinnostuksenkohteisiin. Tämä voi tehdä lapsesta vähemmän suvaitsevaisen muiden mielipiteitä kohtaan, mikä vähentää hänen avoimuuttaan uusille käsitteille.
 • Lapset jäävät paitsi tietyistä koulun aktiviteeteista, kuten luokkaretkistä, urheilutapahtumista jne.
 • Heillä ei välttämättä ole paljon ikäisiään ystäviä.
 • Lapsen koulutus haukkaa suuren osan ajasta, joka voitaisiin käyttää muuhun perheen yhteiseen toimintaan.
 • Kotiopetuksessa on noudatettava tiettyä opetusohjelmaa, joka vastaa tasoltaan muiden samanikäisten lasten tasoa, mikä estää tekemästä opetuksesta joustavampaa ja mukautettua.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Lubienski, C. (2000). Whither the common good? A critique of home schooling. Peabody Journal of Education75(1-2), 207-232.
 • Qureshi, E., & Ali, M. A. (2022). Learning at Home: Exploring the Benefits of Homeschooling in Pakistan. Journal of Unschooling and Alternative Learning16(31).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.