Lasten keskittymiskykyä parantava Guillour-menetelmä - Äitiyden Ihme
 

Lasten keskittymiskykyä parantava Guillour-menetelmä

Lasten keskittymiskykyä parantava Guillour-menetelmä
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 22 heinäkuuta, 2019

Guillour-menetelmä parantaa lasten keskittymiskykyä erilaisten harjoitusten avulla ja edistää samalla avaruudellista hahmotuskykyä ja silmä-käsi-koordinaatiota.

Osa lapsista suorittaa viivoin piirrettäviä ja jäljentämistä vaativia harjoituksia nopeasti ja irrottamatta katsettaan tehtävästä. Toiset lapset taas käyttävät työhön enemmän aikaa, sillä pieninkin häiriötekijä herpaannuttaa heidän huomionsa. Keskittymiskykyä parantava, peilin kautta asioiden havainnointiin pohjautuva Guillour-menetelmä voi olla tällaisille lapsille toimiva apu.

Tämä metodi hyödyntää rakenteellisia harjoituksia, joita täytetään ja jäljennetään viivoilla. Toisinaan lasta pyydetään piirtämään samaan suuntaan, jonka hän näkee peilistä, ja joskus hänen taas on piirrettävä vastakkaiseen suuntaan. Joissakin harjoituksissa lapsen on löydettävä ulospääsy sokkelosta ilman, että hän siirtää katsettaan peilistä.

Jatka lukemista tutustuaksesi tähän mielenkiintoiseen ja tehokkaaseen menetelmään tarkemmin.

Mitä Guillour-menetelmä pitää sisällään?

Nämä viivoin ja jäljennöksin ratkaistavat harjoitukset suoritetaan peilin edessä. Harjoitukseen osallistuva kopioi tai jäljentää peilissä näkemäänsä piirrosta sen sijaan, että hän katselisi piirrosta suoraan.

Tämä edellyttää sitä, että lapsi keskittyy symmetriaan ja avaruudellisiin mittasuhteisiin. Lisäksi se pakottaa lapsen keskittymään kuvan pieniin yksityiskohtiin. Lapsen on harjoituksen suorittamiseksi jäljennettävä peilissä näkemänsä muoto tai muodot, etsiskeltävä piileviä kuvioita tai jäljennettävä reittejä.

Lasten keskittymiskykyä parantava Guillour-menetelmä

Guillour-menetelmän hyödyt

 • Auttaa lasta stimuloimalla aivopuoliskoja, sillä lapsen on käytettävä kumpaakin aivopuoliskoa yhtä aikaa suorittaakseen tehtävät loppuun.
 • Tehostaa hermoston ja aivojen yhteyttä.
 • Jäljennöstekniikat kohentavat lapsen silmä-käsi -koordinaatiota.
 • Koska lapsi katselee kuvaa peilin kautta ja jäljentää sen sitten papeille, tämä menetelmä kehittää keskittymisprosesseja.
 • Guillour-menetelmä parantaa havainnointikykyjä.
 • Lapsen ongelmanratkaisutaidot parantuvat laajemman loogisen ajattelun myötä.
 • Kohottaa lapsen itsetuntoa.
 • Vähentää ahdistuneisuutta.
 • Parantaa keskittymiskykyä.
 • Kohentaa kouluarvosanoja.

Tarkkaavaisuus ja aivopuoliskojen toiminta

Kun onnistumme keskittymään johonkin, meidän huomiomme kohdistuu täsmälleen yhteen asiaan. Tässä prosessissa kummatkin aivopuoliskot ovat aktiivisia.

Vasen aivopuolisko vastaa loogisista, analyyttisista ja sanallisista toiminnoista. Oikea aivopuolisko hallitsee sanattomia, avaruudellisia ja analogisia tehtäviä.

Tämän menetelmän harjoitukset on rakenteellisia ja niiden tehtävä on nostaa keskittymistasoja ja tukea aivopuoliskojen keskinäistä yhteyttä. Tämä taas osaltaan auttaa madaltamaan ahdistuneisuutta.

Tämän lisäksi ne stimuloivat psykomotorisia kykyjä, sillä harjoitusten loppuun suorittaminen vaatii käsitoimintojen vaihteluja.

Muita menetelmiä lasten keskittymisykyvyn kasvattamiseksi

Guillour-menetelmän lisäksi on olemassa muitakin menetelmiä, jotka auttavat kasvattamaan lasten keskittymiskykyä:

 • Tiilet tai kuviot: Tällä viitataan erääseen peliin, jossa lasketaan neliöitä ja kiinnitetään huomiota pieniin yksityiskohtiin. Pelin osallistujaa saatetaan myös pyytää toistamaan jokin tiilikuvio tai kopioimaan sen peilikuva.
 • Sanaristikot, sanahaut ynnä muut vastaavat: Nämä ovat mainioita aktiviteetteja, jotka auttavat lapsia keskittymään ja kehittämään kärsivällisyyttä.
 • Palapelit ja eroavaisuuksien etsiminen: Nämä pelit ovat hauskoja niin lapsille kuin aikuisillekin. Palapelit auttavat lapsia löytämään ratkaisuja ja harjoittelemaan johtopäätösten muodostamista. Eroavaisuuksien etsiminen kahden tai useamman kuvan välillä auttaa lapsia keskittymään pieniin yksityiskohtiin.
 • Domino: Klassinen peli, jonka hyödyt ovat moninaiset. Samanlaisten kuvien yhdistäminen kehittää lapsen strategista suorituskykyä.
 • Muistipeli: Aivan kuten tämän suositun lapsuuden leikin nimikin kertoo, tämä peli pistää lapsen muistin töihin. Lisäksi se parantaa myös keskittymiskykyä. Muistipelin kortteja voidaan käyttää monin tavoin. Lapsi voi esimerkiksi yrittää muistaa korttien paikat ennen kuin ne käännetään nurinpäin. Tai sitten lapset voivat aloittaa pelin kortit nurinpäin ja kääntää vuorotellen kaksi korttia ylöspäin ja yrittää muodostaa pareja.
 • Sokkelot: Ulospääsyn etsiminen sokkelosta saattaa vaikuttaa helpolta, mutta siinä tulee usein piste, jossa asiat käyvät vaikeaksi. Tämä on mainio tapa harjoitella kärsivällisyyttä. Sokkelot auttavat lapsia myös testaamaan kykyään tehdä johtopäätöksiä.
 • Mandalojen piirtäminen ja värittäminen: Ihanteellinen aktiviteetti levottomille ja eloisille lapsille. Mandalat vaativat kärsivällisyyttä, keskittymistä sekä vaivannäköä. Taiteen hyötykäyttö keskittymiskyvyn parantamiseen on viisas teko.

Kuka hyötyy Guillour-menetelmästä?

Tämä menetelmä on ADD:sta tai ADHD:sta (Attention Deficit Disorder tai Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kärsiville lapsille erityisen hyödyllinen. Se on myös oiva työkalu potilaille, jotka ovat kärsineet aivovaurioista.

Menetelmä on kuitenkin yleisesti täysin toimiva kaikille, jotka haluavat kasvattaa keskittymiskykyään. Näitä harjoituksia voivat tehdä niin lapset kuin aikuisetkin.

Guillour-menetelmän harjoitukset tulisi suorittaa hitaasti. Toisin sanoen lapsen tulisi käyttää ensin hiukan aikaa peilissä näkyvän kuvan tarkasteluun. Sen jälkeen hänen tulisi suorittaa tehtävä huolellisesti ja ajatuksella.

Kun lapsi ylittää viivat sormellaan tai kynällään, hän keskittyy silloin tekemäänsä asiaan paremmin.

On aina hyvä idea aloittaa tämän menetelmän käyttö heti, kun huomaat lapsellasi oppimisvaikeuksia. Mitä pikemmin aloitat lapsen stimuloinnin, sitä nopeammin näet myös tuloksia.

Suositeltu harjoitus

Tunnetuin Guillour-menetelmäharjoitus koostuu läpinäkyvän paperin laittamisesta pöydällä olevalle tehtäväpaperille. Pöydälle paperin eteen asetetaan myös peili. Sen sijaan, että lapsi katselisi tätä tehtäväpaperia, hän katsoo peilistä omaa heijastustaan.

Osallistuja jäljentää tehtäväpaperilla olevien kuvioiden ääriviivat eri värisiä kyniä käyttäen. Lapsi käy osiot läpi vasemmalla etusormellaan, kiinnittäen samalla huomiota kuviin.

Hän alleviivaa ja ympyröi kuvat, jotka ovat samanlaisia keskenään. Vasenkätiset lapset tekevät päinvastoin ja jäljentävät kuviot oikealla kädellään, ja ympyröivät tai alleviivaavat vasemmalla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.