Periikö lapsi älykkyytensä äidiltään? - Äitiyden Ihme
 

Periikö lapsi älykkyytensä äidiltään?

Periikö lapsi älykkyytensä äidiltään?
Nelton Ramos

Tarkistanut ja hyväksynyt: lääkäri Nelton Ramos.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Onko sinun toisinaan vaikea uskoa, kuinka älykäs lapsesi on? Oletko koskaan kysynyt itseltäsi, miten hänestä on tullut niin fiksu? Se on sinun ansiotasi! Lue lisää ja saat tietää, mitä tiedemiehet sanovat lasten älykkyydestä.

Vanhan sanonnan mukaan lapsi on “isänsä poika”. Mutta kun on kyse lapsen älykkyydestä, pitäisi sanoa “äitinsä lapsi”. Tiede nimittäin istutti siemenen väittelyille osoittaessaan, että lapset perivät älykkyytensä äidiltään.

Niille isille, jotka lukevat Äitiyden Ihme -blogia, joudumme valitettavasti kertomaan, että vaikka lapsesi kasvot olisivat kuin ilmetty kopio omistasi, yleensä voidaan kiittää yksinomaan äitiä lapsen älykkyydestä. Kyllä! Tässä on siis yksi syy lisää arvostaa äitiä.

Tutkijat ovat osoittaneet, että naiset siirtävät lapsilleen älykkyyteen liittyvät geenit, ja tähän liittyy määritelmä “ehdollistetut geenit”. Niillä on biokemiallinen tunniste, jonka avulla tutkijat voivat jäljittää niiden alkuperää: jos ne tulevat äidiltä, ne aktivoituvat, ja jos ne tulevat isältä, ne pysyvät passiivisina.

Lapsesi älykkyys on äidin perintöää

Olemme tietysti aina tienneet, että älykkyys on osittain periytyvää. Useat viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että lapset perivät älykkyytensä äidiltään. Tästä vastuussa olevat geenit sijaitsevat X-kromosomissa, joka on peräisin äidiltä.

Yksi näistä tutkimuksista tehtiin Cambridgen yliopistossa. Tutkimus osoitti, että äidin geenit edistävät ajatuskeskusten kehittymistä aivoissa. Lisäksi tutkijat väittävät, että tytöt perivät äitinsä älykkyyden suuremmalla todennäköisyydellä. Tämä johtuu siitä, että tytöt perivät kaksi X-kromosomia, kun taas pojat perivät vain yhden.

Samaan aikaan isältä tulevien geenien solut kerääntyvät niihin aivojen alueisiin, jotka ovat vastuussa tunteista. Nämä alueet muodostavat niin kutsutun limbisen järjestelmän. Limbinen järjestelmä on vastuussa eloonjäämisen varmistamisesta vetoamalla sellaisiin toimintoihin kuten seksiin, syömiseen ja aggressiivisuuteen.

Aivokuoresta ei k uitenkaan l öydy isältä tulleita soluja. Tämä on aivojen alue, jossa vaativimmat kognitiiviset toiminnot kehittyvät. Näihin kuuluvat älykkyys, ajatus, kieli ja suunnittelu. Tässä aivojen alueessa on vain naisellisia soluja.

Uudet tutkimukset pikkulapsen älykkyydestä

Tutkijat Ulmin yliopistosta Saksassa tutkivat geenejä, joihin aivovaurio vaikuttaa. Heidän tutkimuksensa osoittivat, että kognitiivisiin kykyihin liittyvät geenit sisälsivät myös X-kromosomin.

Lasten älykkyyteen liittyvä mielenkiintoisin tutkimustulos saatiin kuitenkin Yhdysvalloissa. Tutkijat haastattelivat noin 12 000 14-22-vuotiasta nuorta. He ottivat huomioon tutkittavan henkilön ihonvärin, koulutustason ja sosioekonomisen aseman.

silmälasipäinen pikkupoika

Tässä yksityiskohtaisessa tutkimuksessa tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että lasten älykkyys voidaan ennustaa parhaiten heidän äitinsä älykkyysosamäärän perusteella. Tarkemmin sanottuna he löysivät yhteyden nuorten älykkyyden ja äitien älykkyyden välillä. Tutkijoiden mukaan nämä kaksi lukua vaihtelivat keskimäärin vain 15:n pisteen verran äidin ja lapsen välillä.

Muita selityksiä genetiikan lisäksi

Eräs tutkimusten joukko paljastaa, että äidillä on tärkeä rooli lapsen älykkyyden kehittämisessä. Millä tavalla? Emotionaalisen ja fyysisen kosketuksen kautta. Jotkut tutkimukset muodostavat jopa yhteyden kiintymyksellisen siteen muodostamisen ja älykkyyden välillä.

Yksi näistä tutkimuksista toteutettiin Minnesotan yliopistossa. Tutkijat havaitsivat, että terveellisen siteen kasvaessaan muodostaneet lapset kehittivät monimutkaisempia symbolisia leikkejä nuoremmalla iällä. He havaitsivat myös, että nämä lapset ovat kestävämpiä ja osoittavat vähemmän turhautumista ongelmanratkaisuun liittyen.

Lapsen terveellinen side äitinsä kanssa vaikuttaa myös silloin, kun lapsi lähtee tutkimaan ympäristöään. Terveellisen siteen muodostaneet lapset pystyvät ratkaisemaan ongelmia luottavaisemmin antamatta periksi. Lisäksi tällöin äidit pyrkivät tarjoamaan esteitä kohdanneelle lapselleen ikätason mukaista apua. Tämä auttaa stimuloimaan lapsen potentiaalia.

Washingtonin yliopiston tekemä tutkimus osoitti kiintymyksellisen suhteen tärkeyden aivojen kehityksessä. Tutkimus osoitti, että äidin tarjoama rakkaus ja siteen muodostaminen ovat perustavanlaatuisen tärkeitä asioita tiettyjen aivojen osien kehittymiselle. 

lapsen leikit

Tutkimus osoittaa, miten äidin rooli voi vaikuttaa lapsen hippokampukseen. Kun äiti tarjoaa emotionaalista tukea ja täyttää lapsensa älylliset tarpeet, vauvan hippokampus on suurempi. Henkisesti etäisten äitien lasten hippokampus on puolestaan kooltaan keskimäärin 10% pienempi.

Älykkyyttä on kehitettävä

On syytä todeta, että lapsen älykkyys ei ole vain ominaisuus, joka peritään. Se on jotakin, jota tulisi kehittää. Tämä edellyttää jonkin verran virikkeitä. Ja tässä äidit ansaitsevat vielä yhden palkinnon lisää. He ovat yleensä ensisijaisesti vastuussa pienokaistensa älykkyyden stimulaatiosta ja kehittämisestä.

Lapsen ravitsemuksella on valtava vaikutus hänen älykkyyteensä. Itse asiassa siitä hetkestä lähtien, kun lasta imetetään ensimmäistä kertaa, hänen älykkyyttään ravitaan. Tiivis ja ainutlaatuinen side muodostuu äidin ja vauvan välille. Jotkut teoriat jopa väittävät, että pidempään imetetyt lapset ovat älykkäämpiä ja menestyneempiä.

Äiti voi jopa vaikuttaa lapsensa älykkyyden kehitykseen vauvan ollessa vielä kohdussa. Hän voi tarjota vauvalleen virikkeitä erilaisen musiikin avulla ja syömällä ruokia, jotka edistävät vauvan aivojen kehitystä.

Nyt kun olet kuullut tämän valaisevan tiedon, kenties ajattelet, että sinun on oltava kiitollinen äidillesi siitä, että olet niin älykäs! Ja nyt tiedät myös, miten lapsestasi tuli niin älykäs – hän sai sen sinulta!


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.