Äidin puhe aktivoi lapsen aivot - Äitiyden Ihme
 

Äidin puhe aktivoi lapsen aivot

Äidin puhe aktivoi lapsen aivot
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tiesitkö, että äidin puhe aktivoi lapsen aivot? Ne aivojen alueet, jotka ovat vastuussa emotionaalisista ja sosiaalisista rektioista ja kasvojen tunnistuksesta, aktivoituvat tällöin. Myös informaation valikoivuus aktivoituu lapsen kuullessa äitinsä puhetta.

Näin tapahtuu ainoastaan vauvan tunnistaessa oman äitinsä äänen, eli siis muiden äänet eivät saa aikaan samanlaista reaktiota. Tämä tutkimustulos on peräisin Harvardin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, kertoo Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia.

“Osa kielen ja emotionaalisten prosessien sosiaalisesta tietoisuudesta omaksutaan niinkin yksinkertaisen kokemuksen kuin oman äidin äänen kautta”, kertoo päätutkija Daniel Abrams yliopiston julkaisemassa lausunnossa, jota eri medialähteet ovat jakaneet ympäri maailman.

Tutkimustulos yllätti tutkijat, vaikka he jo tiesivätkin, että äidin ääni rauhoittaa vauvaa. Tutkijat eivät kuitenkaan tienneet sitä, että äidin puhe aktivoi lapsen aivot monelta alueelta niin nopeasti ja tehokkaasti.

Abrams selittää, kuinka monet tutkimukset ovat osoittaneet, että vauva suosii äitinsä ääntä muiden ihmisten äänten joukosta, mutta tähän asti kukaan ei ole osannut eritellä syitä tähän ilmiöön. “Ennen näitä aivoalueita, jotka ovat vastuussa edellä mainituista prosesseista, ei ole ymmärretty pysähtyä tutkimaan tarkemmin”, tutkija lisää.

Äidin puhe aktivoi lapsen aivot

Äidin puhe aktivoi lapsen aivot

Tutkimus koostui useiden lasten aivojen kuvantamisesta lapsen kuunnellessa äitinsä sekä tuntemattomien naisten ääniä. Otos koostui 24: stä 7-12- vuotiaasta lapsesta, jotka ovat eläneet äitinsä kanssa koko elämänsä.

Tämän lisäksi kaikkien lasten älykkyysosamäärä oli vähintään 80, eikä kenelläkään ollut todettu kehityksellisiä tai vastaavia häiriöitä.

Aluksi vanhemmat täyttivät lyhyen kyselyn, jonka jälkeen äiti tallensi ääninauhalle kolme merkityksetöntä sanaa. “Johtuen lasten iästä, oli parempi käyttää keksittyjä sanoja, jotka eivät ole lapsille tuttuja entuudestaan”, tutkijat kertoivat.

“Äidin ääni on luotu lohduttamaan lasta ja tuomaan tälle rauhaa.”

– Tuntematon

Tämän lisäksi tutkimukseen osallistui kaksi lapsille tuntematonta naista, jotka myöskin tallensivat ääninauhalle kolme merkityksetöntä sanaa. Lopuksi lapset kuuntelivat ääninauhat.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 97 % tapauksia lapsi pystyi tunnistamaan äitinsä äänen ääninauhoista kuunnellessaan sitä vain muutaman sekunnin ajan. “Lapsen aivot myöskin reagoivat enemmän ja paremmin äidin ääneen kuin tuntemattoman naisen ääneen”, tutkijat selvittivät.

Vauva tunnistaa oman äitinsä äänen jo kohdussa ollessaan

Lapsi tunnistaa äitinsä äänen ennen syntymäänsä

Tämä tutkimustulos täydentää toisten tutkijoiden vuonna 2014 tekemää tutkimusta keskosvauvojen reaktioista äitiensä ääneen. Tässä tutkimuksessa tehtiin löydös, jonka mukaan äidin puhuessa vauvalleen tämän ollessa vielä kohdussa, lapsi tulee syömään paremmin ja rauhoittuu nopeammin stressaavassa tilanteessa.

Äidin äänen kuuleminen laskee kortisoli-, mutta nostaa oksitosiinitasoja. Oksitosiinihormonit ovat kiintymykseen vaikuttavia hormoneita.

Lapsen ja äidin välinen side muodostuu jo silloin, kun lapsi on äidin kohdussa, jossa vauva voi jo kuulla äitinsä äänen ja tuntea äänen aiheuttamat värinät. Vauvan syntyessä hän tunnistaa täydellisesti äitinsä äänen ja suosii sitä kaikkien muiden äänien joukosta.

Tässä tutkimuksessa tutkijat kertoivat, että “Äidin ääni aktivoi lapsen aivot anterioriselta prefrontaalilta aivokuorelta sekä posterioriselta vasemmalta ohimon alueelta voimakkaammin, kuin mikään muu ääni, mikä valmistaa vauvaa erikoistuneeseen puheen prosessoimistehtävään.”

Abrams selittää, että vaikka olikin jo aiemmin tiedossa, että äidin ääni edistää lapsen emotionaalista hyvinvointia, heidän nykyinen tutkimuslöydös todistaa, että äidin ja lapsen välisen siteen biologinen prosessi edistää lapsen parempia sosiaalisia ja kommunikatiivisia taitoja.

Tutkimustulokset indikoivat, että äidin puhuessa lapselle, monet lapsen aivojen alueet ja järjestelmät aktivoituvat. Tämä tutkimustulos on hyvä myös niiden lasten kannalta, joilla on jonkinlaisia erityistarpeita.

“On mielenkiintoista huomata, kuinka äidin ääni herättää niin monet järjestelmät lapsen aivoissa”, päättää tutkija Harvardin yliopistosta ja ylistää samalla äidin äänen voimaa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.