5 tapaa, joita lapselle ei tule sallia - Äitiyden Ihme
 

5 tapaa, joita lapselle ei tule sallia

Lapsen huonon käytöksen korjaaminen on aina tärkeää, mutta erityisesti tiettyjä huonoja tapoja ei tulisi hyväksyä missään tilanteessa.
5 tapaa, joita lapselle ei tule sallia
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Lapset ovat lapsia, eivätkä he aina käyttäydy vanhempien ja muiden aikuisten haluamalla tavalla. Vaikka ajoittainen kiukuttelu ja temppuilu kuuluukin lapsuuteen, on myös tiettyjä tapoja, joita lapselle ei tule sallia, koska niillä on negatiivisia seurauksia joko lapselle itselleen tai muille ihmisille.

Kasvatuksessa onkin merkittävässä roolissa se, että lapsi oppii ymmärtämään, millainen käytös on sopivaa ja millainen ei. On vanhempien tehtävä asettaa lapselle rajat, jotka ohjaavat häntä halutunlaiseen käyttäytymiseen. Lapsen kehitykseen kuitenkin kuuluu myös näiden rajojen testaaminen.

Mitä tehdä, kun lapsi käyttäytyy huonosti?

Joskus vanhemmat saattavat sietää enemmän lapsen huonoa käytöstä kuin toisinaan. Tämä liittyy vahvasti esimerkiksi vanhemman omaan mielialaan. Tällöin vanhempi kuitenkin vain välittää lapselle ristiriitaisia viestejä, sillä lapsi ei ymmärrä, miksi samanlainen käytös johtaa erilaisiin seurauksiin riippuen ajasta ja paikasta. Näin ei saisi antaa tapahtua. Tietyillä käyttäytymismuodoilla tulisi aina olla samat seuraukset, oli tilanne sitten millainen tahansa.

Lasta on aina tarpeen korjata, mikäli hän käyttäytyy huonosti. On myös tiettyjä käyttäytymisen muotoja, joita ei tulisi jättää huomiotta missään olosuhteissa, sillä ne voivat muodostua ongelmaksi lapselle, vanhemmille ja muille lapsen läheisille. On olennaista, että vanhemmat pysyvät tiukkoina ja määrittävät tietyt seuraukset lapsen huonolle käytökselle. Näin lapsi oppii välttämään näitä käyttäytymismuotoja.

5 tapaa, joita lapselle ei tule sallia

5 tapaa, joita lapselle ei tule sallia

1. Toisten tavaroiden ottaminen

Joskus lapsi haluaa jotakin todella kovasti ja ottaa sen itselleen, vaikka se ei olisikaan hänen omansa. Lapsi on tärkeää saada ymmärtämään, että vaikka hän kuinka paljon haluaisi jotain tavaraa, hän ei voi ottaa sitä, jos se on toisen. Näin opetat lapselle toisten kunnioittamista, rehellisyyttä sekä reiluutta.

Jos huomaat lapsesi ottavan jotain, mikä ei kuulu hänelle, on tärkeää puhua lapselle asiasta. Sano lapselle, ettei niin saa tehdä, pyydä lasta palauttamaan tavara sen omistajalle ja varmista, että näin käy. Vaikka lapsi vastustelisi ja tekisi asian vaikeaksi, lapselle on tärkeää tehdä selväksi, miten kuuluu toimia oikein.

2. Toisten loukkaaminen

Lapsi saattaa helposti päätyä riitelemään ikätoverinsa kanssa esimerkiksi lelusta, ja tämä onkin täysin normaalia. Ongelmia syntyy kuitenkin silloin, mikäli lapsi alkaa loukata ja aiheuttaa vahinkoa toisille ilman syytä. Tällöin on tärkeää tunnistaa, mistä on kyse ja toimia välittömästi.

Heti kun huomaat lapsesi loukkaavan toisia ilman syytä, puutu asiaan. Kysy lapseltasi, mikä ajoi hänet tähän tilanteeseen ja mitä oikein tapahtui. Pyydä sitten esimerkiksi lasta kirjoittamaan anteeksipyyntökirje ja antamaan se henkilökohtaisesti henkilölle, jota lapsi loukkasi.

3. Erilaisuuden pilkkaaminen

On normaalia, että lapsi saattaa ihmetellä ja kysyä, mikäli jollain toisella on jonkinlainen vamma tai hänen fyysisen olomuodon erilaisuus kiinnittää lapsen huomion. Emme saa kuitenkaan sallia lapsen osoittelevan muita ihmisiä, nauravan muille tai pilkata muita.

Meidän tulee vanhempina auttaa lasta ymmärtämään, että olemme kaikki samanarvoisia, meidän tulee kunnioittaa toisiamme sekä arvostaa toisiamme sellaisina kuin olemme. Meidän tulee auttaa vahvistamaan lapsen empatiakykyä sekä sensitiivisyyttä, mikä tekee lapsesta hyväsydämisen ihmisen.

Emme saa antaa lapsen pilkata toisia ihmisiä. Jos näin käy, lasta tulee korjata ja hänelle tulee selittää, että sellainen käyttäytyminen ei ole sopivaa. Lapselle tulee nuoresta iästä lähtien opettaa erilaisten ihmisten hyväksyntää ja inkluusiota. Samalla lapsen tulee ymmärtää, miltä toisesta ihmisestä tuntuu, kun häntä pilkataan. Näitä arvoja voi lapselle opettaa esimerkiksi aihetta koskevien tarinoiden lukemisella tai elokuvien katsomisella.

5 tapaa, joita lapselle ei tule sallia

4. Ulkopuolelle jättäminen

Jos kuulet tai näet, että lapsesi jättää muita lapsia ryhmän ulkopuolelle, on tärkeää puuttua tilanteeseen niin pian kuin mahdollista. Sinun tulee auttaa lastasi työstämään empatiakykyään, tunnollisuuttaan sekä sensitiivisyyttään toisia ihmisiä kohtaan.

On tärkeää varmistaa, että tällainen tilanne ei tule enää toistumaan uudelleen. Voit pyytää lastasi ottamaan tämän ulkopuolle jätetyn mukaan ryhmään, jotta kyseinen lapsi ei jää uudelleen ryhmän ulkopuolelle.

5. Kunnioituksen puute auktoriteettia kohtaan

Joskus lapsen on vaikeaa hallita emootioitaan, aivan kuten aikuisenkin. Kuitenkin joillakin lapsilla reaktiot voivat olla räjähtäviä ja liioiteltuja. Lapsi saattaa huutaa, lyödä ympärillään olevia ja jopa rikkoa tavaroita. Tällaista käyttäytymistä ei tule suvaita, ja siitä on tärkeää keskustella lapsen kanssa välittömästi.

Tämän käyttäytymismuodon seuraukset riippuvat lapsen iästä ja reaktioiden voimakkuudesta. Odota kunnes lapsi on rauhoittunut, ja juttele vasta sitten hänen kanssaan tapahtuneesta. Voit tarjota lapselle erilaisia menetelmiä vihan ja muiden tunteiden hallintaan. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset rentoutumismenetelmät, hengitysharjoitukset, jäähyllehetki tai tunteiden ilmaiseminen.

Tällaisen huonon käyttäytymisen seurauksena voit esimerkiksi ottaa lapselta jonkin etuoikeuden pois, kuten jonkin asian, josta lapsi pitää. Jos lapsi on rikkonut jotain, lapsen tulee esimerkiksi käyttää osan säästöistään tavaran korjaamiseen tai korvaamiseen.

Yllä mainittuja viittä huonoa tapaa ei tulisi sallia lapselle, sillä sen lisäksi, että ne aiheuttavat harmia lapselle itselleen, ne vaikuttavat negatiivisesti muihin ihmisiin. Lapselle on tärkeä tehdä selväksi, että tämän tyyppisellä huonolla käytöksellä on tietyt seuraukset. Vanhempien tehtävä on pysyä johdonmukaisena näiden seurausten suhteen, jotta lapsi ei jatka huonoa käytöstään. Epäsopivasta käytöksestä ja sen seurauksista tulisi aina keskustella lapsen kanssa avoimesti, rakentavasti ja kunnioittavasti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.