Satujen merkitys lapsen oppimiselle - Äitiyden Ihme
 

Satujen merkitys lapsen oppimiselle

Lapset imevät uutta tietoa sienen lailla. Tämän vuoksi vanhempien on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten sadut vaikuttavat lapsen oppimiseen.
Satujen merkitys lapsen oppimiselle
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 13 maaliskuuta, 2019

Lapsen kasvun kannalta on tärkeää, että vanhemmat tietävät ja ymmärtävät, mikä on satujen merkitys lapsen oppimiselle. Se, että kotona luetaan, auttaa lasta ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja ruokkii tämän mielikuvitusta. Tätä kautta lapsi oppii ratkomaan erilaisia ongelmia ja konflikteja.

Suurin osa ihmisistä syntyy erilaisten luovien lahjojen kanssa, jotka kehittyvät tietyllä tavalla. Vaikka kaikilla ihmisillä on kyky luoda, lapsen luovat taidot kehittyvät hänen kasvaessaan. Tämä on täydellinen aika alkaa rohkaista lasta tarinoiden pariin.

Satujen merkitys lapsen oppimiselle

Erilaisten tarinoiden päivittäinen lukeminen voi ruokkia ja tehostaa luovuutta. Sadut auttavat kehittämään lapsen kognitiivisia kykyjä ja opettavat tälle uusia sanoja ja ilmaisutapoja.

Vanhempien on hyvä tuntea paitsi satujen merkitys lapsen oppimiselle, myös muut lukemisen tuomat edut.

1. Stimulaatio

Sadut ovat hyvä tapa oppia erilaisista kulttuureista ja ympäröivästä maailmasta. Ne auttavat lasta avaamaan mielensä muille maailmoille kertomalla vieraista ihmisistä ja heidän elämästään.

Satujen merkitys lapsen oppimiselle

Lapset rakastavat satuja, eivätkä yleensä tiedä niiden olevan myös luova ja tehokas tapa oppia. Jos mietit historiaa, huomaat suosittujen tarinoiden olleen erittäin tärkeitä, sillä ne opettivat selviytymistä ja yhteiskuntaan sopeutumista.

Neurotiede on opettanut meille ihmisen aivojen olevan sosiaalinen elin. Tämän vuoksi lapsi oppii helpommin ollessaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. On todistettu, että tarinoiden metaforat ovat erinomainen tapa luoda uusia neurologisia yhteyksiä aivoissa.

2. Mielikuvituksen ruokkiminen

Sadut ovat erinomainen väline opettamaan lasta yhdistämään asioita ja olemaan vuorovaikutuksessa, minkä vuoksi ne ruokkivat mielikuvitusta ja luovuutta. Sadut voivat auttaa lasta olemaan pelkäämättä. Monessa tapauksessa lapsi tuntee itsensä rohkeaksi ja kykeneväksi mihin tahansa, koska hän on inspiroitunut tarinoissa esiintyvistä lempihahmoistaan.

Lapselle kannattaa lukea satuja nukkumaanmenoaikaan, koska tällöin alitajunta antaa mielikuvituksen virrata luonnollisesti. Usein ensimmäinen asia, josta ihminen uneksii, on hänen juuri ennen nukahtamista ajattelemansa asia. Kertomalla tarinan ennen nukkumaanmenoa, vanhempi auttaa lasta oppimaan yön aikana.

Erilaisten tarinoiden päivittäinen lukeminen voi ruokkia ja tehostaa luovuutta. Sadut auttavat kehittämään lapsen kognitiivisia kykyjä ja opettavat tälle uusia sanoja ja ilmaisutapoja.

3. Pohdiskelu ja opetukset

Sadut ovat hyvä tapa saada lapsi miettimään ympäröivää maailmaa ja sen menoa. Lapsi löytää tarinoista viestejä, jotka auttavat häntä ymmärtämään, kuinka käyttäytyä ja reagoida erilaisissa tilanteissa. Tämän lisäksi sadut opettavat kuuntelemaan, pysymään kärsivällisenä, kehittämään empatiakykyä ja asettamaan itsensä toisten asemaan.

Kun lapselle lukeminen on lopetettu, lasta kannattaa rohkaista muiden luovien aktiviteettien pariin. Häntä voidaan esimerkiksi pyytää keksimään itse tarina sadun hahmoista omalla juonella.

4. Looginen ajattelu

Moni tietää satujen olevan isossa roolissa lapsen oppimisen kannalta. Vähemmän tunnettu fakta on se, että tarinat auttavat loogisessa ja matemaattisessa ajattelussa, koska ne auttavat lasta oppimaan hahmojen tai esimerkiksi eläinten kuvailemista. Lapsi oppii myös järjestämään tapahtumia oikeaan järjestykseen, mikä auttaa häntä pitämään tiedon ja tarinan paremmin mielessään.

Lapsi oppii kuunneltuaan tarinan. Tämä auttaa häntä ilmaisemaan asioita paremmin ja olemaan luovempi. Lapsi voi matkia eläimiä, kehittää taitoja, piirtää tai esimerkiksi ratkoa palapelin kaltaisia ongelmia.

Satujen merkitys lapsen oppimiselle

5. Emotionaalinen työkalu

Sensitiivisyys on erittäin tärkeää lapsille. Sadut ovat työkalu, joiden avulla tunteita voidaan lisätä ja kasvattaa positiivisella tavalla. Yleisesti ottaen kyseessä on sosiaalinen voimavara. Tarinat avaavat erilaisia ovia oppimiselle, etenkin mitä tulee muiden ihmisten kanssa yhteiseloon ja suvaitsevaisuuteen.

On tärkeää, että vanhemmat ymmärtävät, mikä satujen merkitys on lapsen oppimisen ja lukemisharrastuksen kannalta. Tarinoiden lukeminen auttaa lasta kehittämään tiettyjä taitoja nopeasti ja opettaa erilaisissa tilanteissa reagoimista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.