Vanhempien ihmisten kunnioittaminen on hyvä tapa - Äitiyden Ihme
 

Vanhempien ihmisten kunnioittaminen on hyvä tapa

Yksi kasvatuksen peruspilareista on opettaa lapselle se, että vanhempia ihmisiä tulee kunniottaa. Tämä ei ole positiivista ainoastaan lapsen kypsymisen kannalta, vaan myös tulevaisuutta ajatellen, kun lapsi on tekemisissä ikääntyneiden kanssa.
Vanhempien ihmisten kunnioittaminen on hyvä tapa
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 27 tammikuuta, 2019

On yleistä, että lapset viettävät aikaa vanhempien sukupolvien kanssa. Esimerkin näyttäminen on paras tapa opettaa lapselle, mitä vanhempien ihmisten kunnioittaminen tarkoittaa – mitä ovat heidän tottumuksensa, uskomuksensa ja elämäntapansa.

Tämän päivän kulttuuria leimaa kehittynyt teknologia ja välittömyys. Sosiaalisella medialla on taipumus etäännyttää sukupolvia toisistaan ja korostaa sukupolvien välistä eroa ja kuilua.

Se, että lasta rohkaistaan kunnioittamaan vanhempia ihmisiä, auttaa taistelemaan tehokkaalla tavalla tätä aikamme ilmiötä vastaan. Tämä ei ole hyödyllistä ainoastaan lapselle itselleen, vaan myös ikääntyville henkilöille.

Kuinka vanhempien ihmisten kunnioittaminen opitaan?

Vanhuus on elämän kiertokulun viimeinen vaihe. Luonnolliset ikääntymisen muutokset vaikuttavat ihmisen kehoon, liikkuvuuteen ja aisteihin. Ikääntyvälle tämä aiheuttaa suuria tunteita ja joissakin tapauksissa eristäytymistä muista.

Yksinäisillä vanhuksilla on suurempi taipumus sairastua masennukseen, mikä haittaa myös heidän terveyttään. Nuorempien aikuisten tulisikin opettaa lapsilleen, mitä on vanhempien ihmisten kunnioittaminen: rakkauden täyteistä huolenpitoa. Aktiivinen isovanhempi, joka viettää aikaa lapsenlapsensa kanssa, osallistuu perhe-elämään, perheen matkoihin ja juhliin, kärsii todennäköisesti vähemmän vanhuuden huonoista puolista.

On totta, että joskus sukupolvien välisten ihmissuhteiden eteen pitää tehdä enemmän töitä, sillä tämän päivän lapset kasvavat erilaisten sääntöjen mukaan. On siis yleistä, että mielipide-eroja ilmenee koskien esimerkiksi arkipäiväisten ongelmien ratkaisua – tämä koskee etenkin kasvatusnäkökulmia.

Vanhempien ihmisten kunnioittaminen on hyvä tapa

On myös tärkeää muistaa, että tämän päivän lapset elävät maailmassa, jossa teknologia tuntuu ratkaisevan ongelman kuin ongelman. Tämän takia lapsi saattaa ajatella, että hänellä ei ole mitään yhteistä isovanhempiensa kanssa.

Sukupolvien välisen kuilun kaventaminen

Etääntyneiden sukupolvien yhteentuominen voi olla erityisen vaikea tehtävä silloin, jos vanhemmilla ei ole hyviä välejä lapsen isovanhempiin tai muihin vanhempiin ihmisiin. Nuoruutta on tapana ihannoida ja vanhempia ihmisiä ylenkatsoa, eikä se ole mikään uusi asia.

Tässä mielessä vanhempien ihmisten arvostamisen esteitä ovat stereotypiat ja ennakkoluulot. Ennen muinoin ja muissa kulttuureissa, olivat vanhemmat ihmiset heitä, jotka jakoivat viisauttaan muille. Nykypäivän modernissa kulttuurissa näyttäisi digitaalisten voimavarojen korvanneen tämän arvokkaan vanhempien ihmisten sosiaalisen funktion.

Vuonna 2017 Yhdistyneet kansakunnat jakoivat ohjelman, jonka tavoitteena oli tuhota vanhempia ihmisiä koskevat stereotypiat sekä kannustamaan kunnioittamaan vanhuksia. Tämä ohjelma pyrkii siihen, että vanhemman väestön kykyjä, panosta ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan arvostettaisiin enemmän.

Tämän takia vietämmekin joka vuosi lokakuun ensimmäinen päivä kansainvälistä vanhustenpäivää. Voit löytää hashtagilla #kansainvalinenvanhustenpaiva sosiaalisesta mediasta kuvia vanhuksista jokapäiväisissä askareissaan. 

Tämä vahvistaa tasavertaisuuden tunnetta, joka ei katso ikää, sekä poistaa ennakkoluuloja, joita voi liittyä lastenlasten ja isovanhempien välisiin kohtaamisiin.

Sukupolvien välisen vuorovaikutuksen hyödyt

Kun lapselle opetetaan pienestä pitäen, mitä vanhempien ihmisten kunnioittaminen pitää sisällään, hyödyttää se niin lapsia kuin vanhuksiakin – ihmisyys ylittää sukupolvien rajat.

Tietenkin vanhempien ihmisten kunnioittaminen käsittää myös muiden iäkkäiden kunnioittamista kuin vain oman perheen vanhempien ihmisten arvostamista: se tarkoittaa myös opettajien, naapureiden ja muiden lapsen ympäristössä elävien vanhusten kunnioittamista.

Kun lapset viettävät aikaa isovanhempiensa kanssa, sukupolvien välinen kuilu kaventuu

Aktiivinen isovanhempi, joka viettää aikaa lastenlastensa kanssa, osallistuu perhe-elämään sekä perheen matkoihin ja juhliin, kärsii todennäköisesti vähemmän vanhuuden huonoista puolista.

Iäkkäät, jotka saavat lapsilta kiintymyksen osoituksia ja kunnioitusta kokevat positiivisia muutoksia mielialaan sekä elinvoiman kasvamista oleellisesti. Se myös helpottaa vanhuksen yksinäisyyden tunnetta, saa vanhuksen tuntemaan itsensä yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi ja kasvattaa rakkautta itseään kohtaan. Tässä vain muutama lapsen osoittaman kunnioituksen tuomista hyödyistä vanhukselle.

Huolehtivan ja kunnioittavan ihmissuhteen ylläpitäminen vanhempiin henkilöihin on tärkeää myös lapsille ja nuorille. Nämä suhteet voimistavat heidän tunteitaan sosiaalisesta tuesta sekä pysyvyydestä.

Isovanhempien ja muiden iäkkäiden henkilöiden jakama viisaus ja neuvot jäävät lapsille pysyviksi muistoiksi. Samalla hyväksymällä se, että vanhuuus kuuluu elämään vähentää ahdistuneisuutta sekä pelkoa aikuistumisesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vanhempien ihmisten kunnioittaminen tuo lapsia sekä vanhempia lähemmäksi toisiaan. Toisten kunnioittaminen on hyvin tärkeää, ja tätä arvoa pitäisikin vaalia kaikissa ihmissuhteissa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Wild, R. (2011). Libertad y límites. Amor y respeto: Lo que los niños necesitan de nosotros. Herder Editorial.
  • Miralles, I. (2010). Vejez productiva: El reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable en la sociedad. Kairos: Revista de temas sociales, (26), 4. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3702472
  • Morales Jaimes, O. D., & Silvera López, D. G. (2019). INFLUENCIA DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO DEL VALOR DE RESPETO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 33″ CORAZÓN DEL NIÑO JESÚS” DE LA TINGUIÑA-ICA. http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3030

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.