Perheen sisäiset suhteet erotilanteissa ja uuden perheenjäsenen saapuessa
 

Perheen sisäiset suhteet erotilanteissa ja uuden perheenjäsenen saapuessa

Uuden perheenjäsenen saapuminen voi vahvistaa perheen sisäisiä suhteita. Toisaalta voi myös alkaa odottamaton kriisi, joka voi hajoittaa perheen.
Perheen sisäiset suhteet erotilanteissa ja uuden perheenjäsenen saapuessa

Viimeisin päivitys: 20 marraskuuta, 2019

Erilaiset kriisitilanteet voivat vaikuttaa suuresti perheeseen, joko vahvistaen perheen sisäisiä suhteita tai rikkoen niitä. Perheelle olennaista on yhtenäisyys, harmoninen yhdessä eläminen ja perheenjäsenten välisten rakkauden täyteisten suhteiden ylläpitäminen. Joissakin tapauksissa perheen sisäiset suhteet voivat kuitenkin joutua koetukselle, jolloin perhe tai avioliitto voi jopa hajota.

Uudet perheenjäsenet, kuten uusi vauva tai uusi sukuun tullut jäsen, voivat vahvistaa perheen sisäisiä suhteita. Uusi perheenjäsen aiheuttaa sen, että tuttu perherakenne muuttuu. Toisaalta voi käydä myös niin, että yksi perheenjäsen suljetaan perheen ulkopuolelle jostakin erityisestä syystä.

Perheenjäsenen ulkopuolelle sulkeminen voi tapahtua monesta syystä – esimerkiksi terveydellisistä syistä, tuen puuttumisen vuoksi tai vain sen vuoksi, että välit halutaan katkaista. Tässä artikkelissa pohdimme tarkemmin, miten voi käydä perheen sisäisille suhteille erotilanteissa tai uuden perheenjäsenen saapuessa.

Perheen sisäiset suhteet voivat kokea muutoksia erotilanteessa tai uuden perheenjäsenen saapuessa

Perheen sisäiset suhteet uuden perheenjäsenen saapuessa

Uuden perheenjäsenen ottaminen mukaan perheeseen aloittaa uuden vaiheen perheen elämässä. Ensinnäkin on tärkeää huomioida se, että verisukulaisuuden ja muun kaltaisen sukulaisuuden välillä on eroa. Verisukulaisuudessa perheen syntyperä on sama, näin ei välttämättä ole muun kaltaisen sukulaisuuden kanssa – esimerkiksi äitisi ystävä, joka on kuin täti sinulle.

On usein niin, että perheen uudet perheenjäsenet eivät ole perheen verisukulaisia, mutta heillä on yhtä oikeutettu asema perheessä kuin muillakin perheenjäsenillä. Näin voi käydä esimerkiksi adoption tai avioliiton kautta sukuun tullessa. Perheeseen mukaan ottaminen voi olla vaikeaa kaikille osapuolille, on siis tärkeää pyytää ammattilaisen apua tarvittaessa, sillä tällaiset tilanteet voivat olla kenelle tahansa hyvinkin tunteikkaita.

Perheen sisäiset suhteet ja niiden katkeaminen

Kun jokin perheenjäsen on vieraantunut perheestään pysyvästi, tarkoittaa tämä usein perhesuhteiden täydellistä katkeamista. Näin on usein kyse ongelmallisissa ja huonosti toimivissa perheissä.  Tällaisissa perheissä koetaan hylkäämistä usein jo varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi vanhempien toimesta.

Jos lapsi elää riskialttiissa tilanteessa todistettavasti, lapsi voidaan ottaa pois hänen vanhemmiltaan. Tällöin lapsi pääsee sijaisperheeseen. Jos aikuinen on vaaraksi perheelle, myös hänet voidaan poistaa perheestä lyhytkestoisesti tai pysyvästi.

Perheen sisäiset suhteet voivat kärsiä vanhempien avioerotilanteessa

Hetkellisesti hajonnut perhe ja karkaamistapaukset

Joissakin tapauksissa teini-ikäinen voi karata kotoaan. Tällöin on kyse hetkellisesti hajonneesta perheestä, vaikka muuten perhe olisikin hyvin tasapainoinen. Tähän ei lukeudu tilanteet, jossa nuori katoaa vain muutamaksi tunniksi tai päiväksi.

Karkaaminen on tyypillistä nuorelle, joka haluaa vapautua perheestä. Toisin sanoen tällainen “vapautuminen” tapahtuu usein vaikean eron seurauksena eikä neuvottelemalla asiasta.

Puolisoiden ero

Avioerotilanteessa tai muunlaisessa puolisoiden välisessä erotilanteessa, perheenjäsen voi olla edelleen yhteydessä lapsiinsa tai päinvastoin katkaista kokonaan välinsä kaikkiin perheenjäseniin. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan puolisoiden välisestä erosta, vaan koko perheen hajoamisesta, sillä aikuinen on jättänyt perheensä ja kotinsa taakseen.

Joskus avioero voi tarkoittaa myös eroamista omasta perheestään. Tällaisessa tilanteessa lähtevä osapuoli on jo ennen eroa ollut poissaolevana perheestä.

Joissakin erotilanteissa puolison lisäksi erotaan myös omasta perheestä

Kuinka ammattilaisen kannattaa lähestyä erotilanteita ja perhesuhteiden katkeamista?

Ammattilaisten on tärkeää lähestyä tätä aihetta varovasti, jotta he eivät syvennä perheen kriisiä entisestään. Sen lisäksi, että voidaan kysyä, miksi näin tapahtui, ammattilaisten on tärkeää löytää paras mahdollinen ratkaisu käsittelemään perheen hajoamisen aiheuttamia henkisiä että fyysisiä seurauksia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.