Psykoterapia lapsille - Äitiyden Ihme
 

Psykoterapia lapsille

Monenlaiset tilanteet voivat pakottaa lapsen käsittelemään voimakkaita ja hämmentäviäkin tunteita. Tällaisessa tilanteessa psykoterapia voi olla hyvä apu.
Psykoterapia lapsille
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vanhemmat ovat usein hyvin avoimia lastensa puhe- tai toimintaterapiakäynneistä, sillä kaikki ymmärtävät, että lapselle on tärkeää tarjota apua ja tukea, mikäli hänellä ilmenee vaikeuksia näillä osa-alueilla. Vaikka psykoterapiasta puhutaankin tänä päivänä yhä enemmän, siihen liittyy edelleen tietynlainen stigma. Tämä on hyvin valitettavaa, sillä psykoterapia voi olla korvaamaton apu niin lapsille kuin aikuisillekin.

Psykoterapia on mielenterveyden häiriöiden hoitomuoto, jossa potilas ja auttaja käsittelevät haasteita tai ongelmia aiheuttavia asioita ja niistä seuranneita henkisiä vaikeuksia keskustelemalla. Monet uskovat yhä, että vain vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivät lapset ja aikuiset tarvitsevat psykologin, psykiatrin tai psykoterapeutin apua, vaikka tosiasiassa psykoterapiasta voi olla hyötyä monenlaisten ongelmien ratkomisessa. Vanhempi saattaa tuntea myös syyllisyyden tai häpeän tunteita, mikäli hän kokee, että ei itse pysty auttamaan omaa lastaan.

Milloin psykoterapia voi olla hyvä apu lapselle?

Monenlaiset tilanteet voivat aiheuttaa lapselle voimakkaita tunteita, joiden käsitteleminen voi olla hänelle vaikeaa. Kiinnitä huomiota lapsen käyttäytymiseen sekä mielialoihin, sillä niiden kautta on helpointa huomata, mikäli lapsi kokee vaikeita tunteita. Joissakin tapauksissa lapsella voi olla äkkinäisiä mielialanvaihteluja, hän voi olla apaattinen tai menettää kiinnostuksensa itseään aikaisemmin kiinnostaneisiin aktiviteetteihin. Lapsella saattaa myös ilmetä keskittymisvaikeuksia koulussa sekä hän saattaa kokea erilaisia häiriötekijöitä koulutyössä. Lapsi saattaa olla helposti äsyyntyvä, suuttua yhtäkkisesti, olla tavallista haastavampi tai omiin oloihinsa vetäytynyt.

Psykoterapia lapsille

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että koulussa, kotona ja ystävien kanssa ilmenevät ongelmat voivat johtua emotionaalisista ongelmista. Seuraavaksi esittelemme tekijöitä, jotka useimmiten aiheuttavat lapsen emotionaalista kärsimystä:

  • Vanhempien avioero
  • Sairaudet, leikkaukset ja sairaalahoito
  • Rakkaan ihmisen kuolema
  • Perheen sisäiset ongelmat, konfliktit tai väkivalta
  • Suuret elämänmuutokset, kuten sisaruksen syntymä, muutto tai koulun vaihtaminen

Psykoterapia lapsille

Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että lapsille suunnattu psykoterapia on erilaista verrattuna aikuisille tarkoitettuun psykoterapiaan. Terapia mukautuu lapsen iän ja kykyjen mukaisesti. Lapsille suunnattuun terapiaan liittyy seuraavaksi esittelemiämme elementtejä.

Terapeutin ja lapsen välinen suhde

On erityisen tärkeää, että lapsi tuntee olonsa mukavaksi terapeutin eli ihmisen kanssa, joka kulkee lapsen mukana läpi koko prosessin. Terapeutin tulee herättää lapsessa luottamusta ja turvallisuutta sekä olla lapsen kanssa samalla aaltopituudella. Saattaa olla, että jo ensimmäinen terapeutti täyttää nämä kriteerit, mutta välttämättä niin ei ole. Älä siis epäröi kokeilla muita terapeutteja, kunhan löydät lapselle oikean.

Psykoterapia lapselle

Leikki

Lapselle suunnatussa psykoterapiassa hyödynnetään sellaisia menetelmiä, jotka sopivat paremmin lapsen kanssa työskennellessä. Sekä diagnostisessa vaiheessa että hoitovaiheessa ammattilaiset hyödyntävät leikkiä, piirtämistä sekä erilaisia leluja ja nukkeja. Silloin lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja rentoutuneeksi, mikä auttaa lasta ilmaisemaan itseään luonnollisella ja itselleen mukavalla tavalla.

Ei siis kannata odottaa, että lapsi istuisi koko terapiaistunnon ajan sohvalla kertoen ongelmista, joita hän ei ymmärrä tai vastaillen terapeutin esittämiin syvällisiin kysymyksiin. Todellisuudessa psykoterapiassa on kyse prosessista, jossa lapsen tulee tuntea olonsa helpoksi, mikä tarkoittaa sitä, että terapia mukautuu täysin lapsen mukaisesti.

Tunneälykkyys

Psykoterapian tavoitteena on kehittää lapsen tunneälykkyyttä. Tämän ominaisuuden tiedetään olevan yhteydessä onnellisuuteen, tyytyväisyyteen, parempaan koulumenestykseen sekä tyydyttävämpiin sosiaalisiin suhteisiin. Erilaisten leikkien ja toimintojen avulla lapsi oppii tunnistamaan ja identifioimaan erilaisia emootioita. Lapsi oppii myös sen, että kaikki tunteet ovat tärkeitä ja valideja – on täysin ok olla surullinen tai vihainen silloin tällöin – sekä ilmaisemaan niitä terveellä tavalla.

Psykoterapian avulla lapsi kykenee paremmin ymmärtämään omia tunteitaan ja sitä, mistä ne kumpuavat. Sen lisäksi lapsi saa työkaluja, joita lapsi tarvitsee tunteiden käsittelyyn, jotta lapsi ei joutuisi kärsimään tunteidensa takia. Joten jos uskot lapsesi hyötyvän siitä, että hän saisi apua voimakkaiden tunteiden käsittelyyn, älä epäröi kääntymästä ammattilaisen puoleen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.