Näin edistät lapsen tunneälyn kehitystä - Äitiyden Ihme
 

Näin edistät lapsen tunneälyn kehitystä

Näin edistät lapsen tunneälyn kehitystä
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 13 joulukuuta, 2019

Tunneäly on tällä hetkellä lähestulkoon muotisana, ja aiheesta puhutaan enemmän kuin koskaan. Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitys ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmanratkaisussa. Se on kykyä tunnistaa, arvostaa ja arvottaa omia ja muiden tunteita, jotta tekomme olisivat sopusoinnussa kokemiemme tunteiden kanssa. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka edistää lapsen tunneälyn kehitystä.

Mitä tunneäly on?

Moni tieteellinen tutkimus on vahvistanut, että elämässä menestymiseen tarvittavat taidot ja kyvyt eivät ole älykkyystesteillä mitattavissa olevia asioita. Korkea älykkyysosamäärä ei ole juuri minkään arvoinen, jos emme ymmärrä muiden tunteita, emmekä ole empaattisia.

Useimmat vanhemmat ovat tietoisia siitä, että lapsen kasvatus on läheisesti yhteydessä tunteiden kehittämiseen. Perheenjäsenten väliset suhteet ovat avainroolissa koko perheen tunne-elämän hyvinvoinnin kannalta. Toisaalta perheen sisäiset suhteet voivat aiheuttaa myös konflikteja, epämukavuutta ja negatiivisia tunteita, jotka vaikuttavat koko perheeseen.

Lapsen terveen tunne-elämän kehityksen sekä ammatillisen ja akateemisen menestyksen välillä on yhteys.

Rauhallinen, tyyni, harmoninen ja onnellinen koti on täydellinen ympäristö terveelle emotionaaliselle kehitykselle. Vanhemmat ovat lapsen ensimmäisiä roolimalleja, ja heidän on tärkeä olla tietoisia omista tunteistaan. Heidän täytyy siis ymmärtää, mitä tunteita he kokevat, mistä nämä tunteet johtuvat ja mitä seurauksia niillä voi olla.

Näin edistät lapsen tunneälyn kehitystä

Jotta voisit edistää sitä, että lapsesi hallitsevat tunteitaan hyvin, heidät tulee opettaa ilmaisemaan tunteet sanoin jo lapsuudesta alkaen. On tärkeää opettaa lapsi saamaan yhteys omaan itseensä, jotta hän voisi paremmin ymmärtää sitä, miltä häneltä tuntuu ja sitten ilmaista tämän.

Mikä tahansa tilanne tai hetki voi olla hyvä mahdollisuus sille, että lapsi harjoittelee ja kehittää omaa tunne-elämän tietoisuuttaan.

Näin edistät lapsen tunneälyn kehitystä

On myöskin tärkeää, että lapsi kiinnittää huomiota tunteisiinsa, olivatpa nämä negatiivisia tai positiivisia, eli esimerkiksi onnellisuuteen, surullisuuteen tai vihaan. Siten hän pystyy tunnistamaan ja nimeämään nämä tunteet.

Lapsen tulisi myös yrittää etsiä syitä tietylle tunteelle, jotta hän voisi selvittää, mikä siihen on johtanut, ja ennen kaikkea jotta hän voisi selvittää, miksi hän tuntee näin. Lyhyesti sanottuna lapsi voi näin tulla tietoisemmaksi tunteistaan omin avuin.

Mitä tulee negatiivisiin tunteisiin, opeta lasta etsimään vaihtoehtoja näille tunteille. Jos esimerkiksi jokin on tehnyt hänet vihaiseksi, anna hänen huomata, että samassa tilanteessa hän voi reagoida monilla eri tavoilla, eikä ihminen aina tee tässä asiassa parasta valintaa.

Monissa tilanteissa tunteet vastaavat ajatuksistamme ja teoistamme, ja niistä oppimalla ja niihin reagoimalla voimme olla empaattisempia ja joustavampia.

Tunneälykkäiden vanhempien piirteitä

 • Heillä on fyysiset ja henkiset itsehillinnän työkalut.
 • He luottavat ensin faktoihin ennakkoluulojen sijaan. Ensivaikutelmat eivät aina ole kaikki kaikessa.
 • He pystyvät näkemään asioiden hyvän puolen, eli muuntamaan negatiivisen positiiviseksi.
 • He osaavat ottaa vastuuta omista teoistaan sekä oppivat tekemistään virheistä.
 • He pystyvät asettamaan rajoja ja olemaan tiukkoja, jos tämä on tarpeen.
 • He ovat kiinnostuineita tapaamaan uusia ihmisiä.

Näin pystyt lapsesi kanssa yhdessä kehittämään hänen tunneälyään

Jo hyvin nuorella iällä lapsemme ovat alttiina lukuisille tunteille, joita heidän tulee oppia havaitsemaan hyvällä tavalla, jotta he voivat käyttäytyä hyvin.

Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että lapsella on hyvät sosiaaliset taidot sekä sen kannalta, että hän voisi osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan – tämä kaikki tulee sitten esiin lapsen tyytyväisyydessä.

Tässä on eräitä asioita, joita sinun kannattaa lapsesi kanssa työstää, jotta voisit edistää hänen tunneälynsä kehittymistä:

Näin edistät lapsen tunneälyn kehitystä

Viestintä

 • Luo tila, jossa lapsi voi puhua, ja kuuntele avoimesti ja aktiivisesti.
 • Korvaa suljetut kysymykset avoimilla.

Vahvuuksien tunnistaminen

 • Anna aplodeja lapsesi saavutuksille ja sille vaivannäölle, jota nämä ovat vaatineet.
 • Älä tuomitse häntä huonosta käytöksestä.
 • Rohkaise rakkauden osoittamiseen.

Auta lastasi selviytymään vaikeina aikoina

Auta lasta hallitsemaan omia tunteitaan

 • Auta häntä kohtaamaan tilanteet ja etsi ratkaisua yhdessä hänen kanssaan.
 • Lähesty konflikteja sellaisella tavalla, että lapsesi voi oppia näistä tilanteista.

Muista, että lapsesi tunneälyn kehityksen edistäminen ei vain auta sinua kehittämään kodin suhteita ja viestintää paremmiksi. Tunneälyn parantuminen mahdollistaa myös sen, että lapsi kehittyy luonnollisesti tulevaisuudessa. Näin edistät sitä, että hän tekee itse omat päätöksensä ja toimii myös niiden mukaisesti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.