Kuinka motivoida apaattista lasta? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka motivoida apaattista lasta?

Lasten apatia on melko harvinainen, mutta todellinen ongelma, johon aikuisten on syytä puuttua. Kuinka lapsen apatiaa sitten voi käsitellä ja hoitaa?
Kuinka motivoida apaattista lasta?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 16 elokuuta, 2020

Lapset ovat yleisesti ottaen aktiivisia ja täynnä energiaa, eikä apaattisuus ole lasten keskuudella erityisen yleistä. Jos apatiaa kuitenkin esiintyy, on sen syyt tärkeä selvittää. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siihen, kuinka motivoida apaattista lasta.

Kuinka tunnistaa lapsen apaattisuus?

Apatialla tarkoitetaan psykologiassa välinpitämättömyyden tilaa. Apaattinen henkilö voi kärsiä kärsii tunteiden, motivaation, aloitekyvyn tai innostuneisuuden puutteesta. Joissain tapauksissa apatia liittyy masennukseen, mutta sitä tavataan myös erillisenä ja itsenäisenä oireena.

Lapsilla apaattisuus ei ole kovin yleistä, vaan asia on pikemminkin päinvastoin, sillä useimmat lapset ovat täynnä energiaa ja elämää. Tästä syystä onkin tärkeä olla selvillä siitä, mitä lapsen apaattisuus tosiasiassa tarkoittaa. Apatialla ei viitata siihen, että lapsi ei halua täyttää velvollisuuksiaan. On täysin normaalia, että lapsi vastustaa esimerkiksi kotitöiden tai kotitehtävien tekemistä.

Lapsen apatia voidaan huomata esimerkiksi muuttuneena käytöksenä leikkien ja ystävien kanssa vietetyn ajan suhteen. Apaattinen lapsi saattaa osoittaa täydellistä mielenkiinnon puutetta niitä asioita kohtaan, joista hän on aiemmin ollut kiinnostunut. Hänen voi olla vaikea motivoitua mihinkään tekemiseen, hänen aloitekykynsä saattaa puuttua täysin, eivätkä hauskatkaan asiat innosta häntä.

Mistä lasten apaattisuus johtuu?

Kuinka motivoida apaattista lasta?
  • Ongelmat muiden lasten kanssa. Lapsen apatia voi näyttää vanhempien silmään laiskuudelta, vaikka kysymys olisikin vakavammasta piilevästä ongelmasta. Lapsella saattaa esimerkiksi olla ongelmia ikätovereidensa kanssa, ja hän on jopa voinut tulla kiusatuksi.
  • Muutokset mielenkiinnon kohteissa. Apatia voi olla myös merkki lapsen mielenkiinnon kohteiden muuttumisesta. Lapsi voi kärsiä motivaation puutteesta yksinkertaisesti siitä syystä, etteivät tietyt aktiviteetit enää kiinnosta häntä.
  • Rutiinien puute. Pysyvyyden tai rutiinien puute voi johtaa lapsen apatiaan tai laiskuuteen. Jatkuvat muutokset ja ennalta-arvaamattomuus voivat tehdä aktiviteeteista nauttimisesta vaikeaa. Vanhempien on tärkeä luoda lapselle rutiineja ja tarjota pysyvyyttä.

Apaattinen lapsi vetäytyy omiin oloihinsa ja välttelee ystäviensä kanssa ajan viettämistä. Hän ei myöskään osallistu aktiviteetteihin, joista hän on aiemmin nauttinut.

Kuinka motivoida apaattista lasta?

Huomioi mahdolliset muutokset

Vanhempien tärkein tehtävä on huomioida lapsessa ja hänen käytöksessään ilmenevät muutokset ja selvittää, mistä ne johduvat. Onko lapsella ongelmia päivähoidossa tai koulussa? Onko kyse lapsen itsetunnosta? Ovatko lapsen mielenkiinnon kohteet muuttuneet?

Keskustele lapsen kanssa

Kommunikointi on avainasemassa missä tahansa ihmissuhteessa, ja erityisesti lapsen kanssa toimittaessa sillä on tärkeä tehtävä. Vanhempien on erittäin tärkeää keskustella lapsen kanssa – eikä ainoastaan apatian syiden selvittämiseksi, vaan myös lapsen motivoimiseksi.

Väsynyt lapsi

Kun ongelman syy on selvitetty, on aika aloittaa korjaavat toimenpiteet. Ongelma voi olla haastava tai niinkin yksinkertainen, että lasta ei esimerkiksi enää kiinnosta jalkapallon pelaaminen, vaan hän haluaisi pelata koripalloa. Tällaisessa tapauksessa lasta kannattaa kannustaa osallistumaan aktiviteetteihin, joista hän pitää, ja hän löytää kyllä itse oman motivaationsa.

Mielenkiinnon kohteiden muutokset

On tavallista, että lapsen mielenkiinnon kohteet ja mieltymykset muuttuvat jatkuvasti. Vanhemmat voivat kannustaa lasta eri urheilulajeihin ja muihin ajanvietteisiin, kunnes tämä löytää harrastuksen, josta on todella kiinnostunut.

Rutiinien luominen

Rutiinit ovat lapselle tärkeitä pysyvyyden tunteen kannalta. Lapselle voidaan antaa yksinkertaisia, hänen iälleen sopivia tehtäviä kuten tiskikoneen täyttäminen, roskien vieminen tai sängyn petaaminen. Tällä tavoin lapsi saadaan osallistumaan kotitöihin, minkä lisäksi osoitetaan luottamusta siihen, että lapsi osaa hoitaa kyseiset tehtävät.

Kuten jo aiemmin mainitsimme, lapsen apaattisuus ei ole kovin yleistä. On kuitenkin joitakin tilanteita ja olosuhteita, jolloin apatia saattaa nostaa päätään. Tämä ei yleensä kieli vakavista ongelmista, kunhan vanhemmat tekevät tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ja estävät näin tilannetta pahenemasta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.