Lapsen kasvun prosenttipisteet joka ikäluokassa - Äitiyden Ihme
 

Lapsen kasvun prosenttipisteet joka ikäluokassa

Mitä tarkoittavat lapsen kasvun persentiilit, eli prosenttipisteet? Nämä kasvusta kertovat mittarit osoittavat, kuinka vauva kasvaa verrattuna muihin saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin lapsiin.
Lapsen kasvun prosenttipisteet joka ikäluokassa

Viimeisin päivitys: 09 joulukuuta, 2018

Vanhempien on hyvä ymmärtää, mitä lapsen kasvun prosenttipisteet jokaisessa ikäluokassa tarkoittavat. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät raskauden alusta lähtien standardoituja kasvukaavioita seuratakseen lapsen pituuden ja painon kehitystä. Näitä kehityssuuntia verrataan yleismaailmallisiin keskiarvoihin ja tämän seurannan avulla varmistetaan lapsen terve kasvu.

Lapsen kasvun prosenttipisteet ja niiden tärkeys

Lapsen kasvun prosenttipisteet sijoitetaan mittataulukkoon, jonka avulla lapsen pituutta ja painoa voidaan verrata saman ikäisten ja samaa sukupuolta olevien lasten keskiarvoihin. Maailman terveysjärjestö on vakiinnuttanut standardoidut lapsen kasvun prosenttipisteet lapsen terveen kasvun ja kehityksen seuraamiseksi. 

On selvää, että vauvat, jotka elävät terveessä ympäristössä ja saavat tasapainoista ravintoa, saavuttavat myös heidän ikäluokalleen asetetut pituus- ja painotavoitteet.

Mutta miksi lapsen kasvun prosenttipisteet sitten ovat tärkeitä? Lääkärit alkavat hyödyntää niitä jo silloin, kun vauva ei ole vielä edes syntynyt. Tämä johtuu siitä, että lapsen kasvun prosenttipistetaulukot mahdollistavat terveydenhuollon ammattilaisten arvioida, onko lapsen kasvu ja kehitys tämän ikäluokan raameissa.

Nämä standardoidut parametrit auttavat lääkäriä myös määrittämään sikiön iän sekä seuraamaan sikiön kehitystä kohdussa. 

Lapsen kasvun prosenttipisteet auttavat myös havaitsemaan mahdollisia ongelmia. Nopea painonnousu tai -lasku voi olla merkki jostain sairaudesta. Huolta aiheuttaa myös se, jos lapsi lakkaa yhtäkkiä kasvamasta.

Vanhempien tulee kuitenkin pitää mielessä, että pienet vaihtelut kasvun prosenttipisteissä ei aiheuta yleensä syytä huoleen. Jos vauvasi kasvun prosenttipisteet kuitenkin muuttuvat nopeasti, on tärkeää selvittää, miksi näin on.

Mitä ovat lapsen kasvun prosenttipisteet joka ikäluokassa?

Sikiön kasvun prosenttipisteet raskausaikana

Raskauden aikana tärkein tieto, jota lääkärit seuraavat, on sikiön pituuden ja painon prosenttipisteet. Sikiön painoa ei ole mahdollista mitata konkreettisesti, mutta on olemassa mittaustapoja, joita voidaan käyttää, esimerkiksi kallon halkaisijan sekä keskikehon ympäryksen mittaaminen.

Yleensä vauvan ollessa täysiaikainen eli raskausviikolla 37, vauvan pituusmitan tulisi olla 45,5 – 53,5 cm:n välillä. Ihanteellinen paino täysiaikaisella vauvalla on 2,5 – 4 kg.

Raskauden kestolla ja äidin nauttimalla terveellisellä ravinnolla on tärkeä rooli vauvan kehityksen kannalta. Eli jos äiti tupakoi, käyttää haitallisia aineita tai saa liian vähän kaloreita ravinnosta, altistuu vauva ylimääräisille riskeille. Nämä voivat vaikuttaa sikiön kasvuun. 

“Lapsen kasvun prosenttipisteet auttavat terveydenhuollon ammattilaisia havaitsemaan mahdollisia ongelmia.”

Lapsen kasvun prosenttipisteet lapsuudessa

Lääketieteen asiantuntijat pitävät vanhemmat ajantasalla siitä, onko heidän lapsensa kasvun prosenttipisteet normaalilla tasolla.

Yleisenä ohjeistuksena on, että arvot 3 – 97 ovat normaalilla tasolla. Näiden parametrien mukaan lapsi, joka on vakavasti ylipainoinen tai ikäisekseen hyvin pitkä, on 97. prosenttipiste tai korkeampi. Samaten lapsi, joka on todella alipainoinen, on 3. prosenttipiste tai alempi. 

Ihanteellista on, että lapsen kasvu tapahtuisi ikäluokkansa keskimäärien puitteissa, mutta myös se, että se on jatkuvaa ja tasaista.

Vauvan kasvun kehitys tulisi olla tasaista ja jatkuvaa

Lapsi, joka on 50. prosenttipiste, on täysin keskimääräinen kasvukehitykseltään. Mutta olisiko olemassa helpompaa tapaa ymmärtää, mikä prosenttipiste on?

Jos vauvasi on pituudessaan 80. prosenttipiste, tarkoittaa tämä, että on olemassa 100 vauvaa, joista 79:ää vauvaa hän on pidempi. He ovat siis lyhyempiä kuin 20 vauvaa korkeammilla prosenttipisteillä. 

Milloin lapsen kasvun prosenttipisteistä tulisi huolestua?

Vanhempien on tärkeää tietää, että pieni vaihtelu prosenttipisteissä ei normaalisti aiheuta syytä huoleen. Vaikka lapsen kasvun prosenttipisteet ovat yleismaailmallisesti standardoituja, on hyvä muistaa, että jokainen lapsi on erilainen. 

Tekijät, kuten vanhempien pituus, elinympäristö ja ruokavalio voivat vaikuttaa lapsen kasvuun.

Lapsen nopeiden painonheilahteluiden tulisi soittaa hälytyskelloja. Jos tällaiseen kehitykseen ei tule muutosta, lääkäri todennäköisesti suosittelee lisätutkimuksia, jotta saataisiin selville, mikä lapsen kasvuun vaikuttaa.

Toinen aspekti, jota terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat, on nopeat muutokset tai hidastumiset lapsen pituuden kehityksessä. Myös tässä tapauksessa on tärkeää selvittää, mikä lapsen pituuskehitystä rajoittaa.

Vanhempien on siis hyvä olla tietoisia lapsen kasvun prosenttipisteistä. Tämä tieto auttaa äitiä ja isää perehtymään paremmin lapsensa terveyteen sekä pitämään silmällä muutoksia, jotka voivat mahdollisesti kieliä kehitysongelmista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.