Luovan kirjoittamisen hyödyt teini-iässä
 

Luovan kirjoittamisen hyödyt teini-iässä

Luova kirjoittaminen on toimintaa, joka tarjoaa tärkeitä hyötyjä teini-ikäisten emotionaaliselle ja psyykkiselle terveydelle.
Luovan kirjoittamisen hyödyt teini-iässä

Viimeisin päivitys: 21 huhtikuuta, 2023

Luova kirjoittaminen antaa mielikuvitukselle vallan. Se auttaa nuoria ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan ilman, että he joutuvat muiden arvostelun kohteeksi. Heidän ei tarvitse välittää edes kieliopista tai oikeinkirjoituksesta, sillä luovan kirjoittamisen arvo on toisenlainen: omaperäisyys. Tässä artikkelissa esittelemme luovan kirjoittamisen hyödyt teini-iässä.

Mitä luova kirjoittaminen on?

Kirjoitustyylejä on erilaisia, ja niillä jokaisella on omat tavoitteensa ja tehtävänsä. Esimerkiksi journalistisella kirjoittamisella tiedotetaan tietyistä tosiasioista, kun taas akateeminen kirjoittaminen välittää argumentoituja ideoita tutkimusta varten. Näiden kirjoitustyylien on täytettävä tietyt kriteerit ja vaatimukset onnistuneen tuotoksen saavuttamiseksi.

Luovaan kirjoittamiseen puolestaan liittyy vapautta, joka vetoaa niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiinkin. Tässä tapauksessa on vaikea määritellä tiettyä funktiota, joka olisi enemmän kuin pelkkää kirjoittamisesta nauttimista. Voisi sanoa, että luova kirjoittaminen on peli ilman sääntöjä ja ilman voittajia tai häviäjiä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että luova kirjoittaminen olisi pelkkää hupia. Se voi olla myös mitä parhain työkalu ammatillisella tasolla: se on runoilijoiden, näytelmäkirjailijoiden, elokuva- ja televisiokäsikirjoittajien, novellien ja romaanien kirjoittajien sekä tekstisuunnittelijoiden käyttämä kirjoitustyyli. Luovasta kirjoittamisesta kiinnostuneet teinit voivatkin saada siitä vaikka ammatin tulevaisuudessa.

Luovan kirjoittamisen hyödyt teini-iässä

Teini-ikäinen tyttö kirjoittaa muistikirjaan.
Luova kirjoittaminen tarjoaa nuorille resursseja kommunikoinnin parantamiseen ja mielikuvituksen kehittämiseen.

On yleisesti tiedossa, että lukeminen tuottaa ihmisille tärkeitä hyötyjä. Lukuharrastus vähentää stressiä, auttaa unettomuuteen ja parantaa hermosolujen plastisuutta. Mutta juuri kukaan ei puhu siitä, kuinka kirjoittaminen lisää psyykkistä hyvinvointia: kirjoittaminen on meille hyväksi!

Kehittää kielitaitoa

Luova kirjoittaminen ei vaadi erityisiä kielellisiä tai kirjallisia resursseja. Se on silti hyvää harjoitusta, joka auttaa nuoria vahvistamaan lukemiseen ja yleisesti kieleen liittyviä taitojaan. Lisäksi se laajentaa sanavarastoa sekä parantaa kieliopin osaamista ja kykyä pukea ajatuksia sanoiksi ymmärrettävällä ja johdonmukaisella tavalla.

Edistää mielikuvitusta ja ongelmanratkaisutaitoja

Luovaa tekstiä kirjoittaessaan nuoret hyödyntävät omia kokemuksiaan, muistojaan, hankittua tietoa tai muiden tarinoita. Heidän onkin käytettävä mielikuvitustaan luodakseen jotain omaperäistä. Sen ei välttämättä tarvitse olla mitään hämmästyttävän hienoa tai surrealistista; esimerkiksi yksinkertainen tarina tai lyhyt runo voi olla luova.

Yksi luovan kirjoittamisen hyödyistä on se, että se edistää ongelmanratkaisutaitoja. Kriittisen ja innovatiivisen ajattelun avulla nuoret voivat keksiä tarinoihinsa tiettyjä käänteitä, jotta hahmot voivat ratkaista ristiriitatilanteita. Tai he itse voivat ratkaista kirjoitusprosessista johtuvia ongelmia.

Se voi auttaa tunteiden säätelyssä

Tunteet liittyvät läheisesti sanoihin. Kielen ansiosta pystymme ilmaisemaan selkeästi, mitä tunnemme ja mitä ajattelemme. Tällä tavalla ymmärrämme toisiamme paremmin. Sanojen avulla voimme nimetä syvällisiä ja abstrakteja näkökohtia, jotka ovat osa ihmisyyttä.

Kirjoittaminen on itse asiassa arvokas terapeuttinen työkalu. Kuvitteellisten hahmojen kautta nuoret voivat siirtää omat tunteensa paperille. Näin kirjoittaminen voi tuottaa merkittävää helpotuksen tunnetta. Tällä tavoin symboliset esitykset voivat auttaa heitä selviytymään sisäisistä ristiriidoista.

Teini-ikäinen istuu sohvalla ja kirjoittaa muistikirjaansa.
Luova kirjoittaminen on erittäinen mielenkiintoinen strategia tunteiden hallitsemiseksi terveellä ja toimivalla tavalla.

Lisää empatiaa

Luova kirjoittaminen vahvistaa nuorten empatiantunnetta, sillä se rohkaisee heitä asettumaan hahmojensa asemaan ja katsomaan maailmaa eri näkökulmista. Hahmoja luomalla he ymmärtävät monimuotoisuuden arvon ja sen, että ihmiset ovat persoonaltaan erilaisia eikä se tee heistä yhtään sen parempia tai huonompia kuin toiset.

Lisäksi nuoret voivat luoda vaihtoehtoisia maailmoja, jotka eivät välttämättä vastaa heidän viitekehystään. Tällä tavalla mielikuvitus lähtee odottamattomaan lentoon. Heterogeenisuus puolestaan esitetään empaattisesti ja kunnioittavasti.

Luova kirjoittaminen teini-iässä: turvapaikka kaaoksen keskellä

Nuoruus on yleensä intensiivinen elämänvaihe. Rauha ja seesteisyys eivät ole aivan jokapäivästä herkkua. Nuoruudessa on odotettavissa tiettyä sekasorron tunnetta, sillä teinit käyvät läpi useita fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, joita he eivät ole valmiita sulattamaan.

Tässä sekasorrossa luova kirjoittaminen voi tarjota tietynlaista seesteisyyttä. Miksi? Koska tekstin kirjoittamisessa ei ole rajoituksia; kaikki käy. Fiktio antaa teini-ikäisille mahdollisuuden nimetä ajatuksiaan täysin vapaasti. Ei ole arvostelua, käskyjä tai vaatimuksia. Se on turvapaikka kaaoksen keskellä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Coto, B. D. (2002). La escritura creativa en las aulas: en torno a los talleres literarios (Vol. 173). Graó.
  • Grunin, J., & Schlemenson, S. (2015). Imaginación, narrativa y figurabilidad en la escritura de púberes y adolescentes. Revista de Psicología24(1), 1-21.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.