8 asiaa, jotka vanhemmat voivat tehdä itsemurhien estämiseksi
 

8 asiaa, jotka vanhemmat voivat tehdä itsemurhien estämiseksi

Lasten ja nuorten itsemurhien ehkäisemiseksi vanhempien tulee kiinnittää huomiota lastensa kasvatukseen, psyykkiseen terveyteen ja ympäristöön.
8 asiaa, jotka vanhemmat voivat tehdä itsemurhien estämiseksi
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 lokakuuta, 2022

Itsemurha on musertava tapahtuma koko perheelle. Ja vaikka menetys on aina tuskallista, lapsen tai nuoren kuoleman kohdalla kärsimys voi olla vieläkin suurempaa. Tässä elämänvaiheessa perheympäristöllä on ratkaiseva rooli lapsen kasvatuksessa ja tämän elämän tukemisessa. Siksi haluamme tänään jakaa 8 asiaa, jotka vanhemmat voivat tehdä itsemurhien estämiseksi.

Tilastot ovat huolestuttavia. Itsemurha on lasten ja nuorten keskuudessa yksi johtavista kuolinsyistä maailmanlaajuisesti. Lisäksi on arvioitu, että 2 %:lla lapsista ilmenee itsetuhoisia ajatuksia. Tämä luku kolminkertaistuu teini-iässä. Tragedian estämiseksi lasten lähipiirin on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joita tarkastelemme alla.

Mitä vanhemmat voivat tehdä itsemurhien estämiseksi?

Ensinnäkin on tärkeää tietää, että useimmissa tapauksissa itsetuhoinen henkilö ei halua kuolla, vaan pikemminkin lopettaa kärsimyksen elämässään. Vaikka tietyt mielenterveyden häiriöt voivat aiheuttaa impulsiivisia itsemurhia, yleensä tähän tekoon ajaa jatkuva epätoivo.

Kun ulkoiset olosuhteet ovat erittäin hankalia, tuskallisia ja vaativia, ja jos henkilöllä ei ole kykyä selviytyä niistä, itsemurha näyttää olevan ainoa ulospääsy. Tämän vuoksi ennaltaehkäisyssä tulee keskittyä sekä lasten elinoloihin että henkilökohtaisiin voimavaroihin ja työkaluihin. Seuraavat vaiheet voivat olla ratkaisevia:

1. Lasten ja nuorten mielenterveydestä huolehtiminen

Mielenterveyshuollon leimaaminen voi maksaa ihmishenkiä. Moni ajattelee edelleen, että terapia on hulluille ja ettei yhdelläkään lapsella ole niin isoja ongelmia, että he tarvitsisivat sellaista apua. Todellisuudessa 15–25 % lapsista kärsii jostakin psyykkisestä häiriöstä. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että yhdeksän kymmenestä henkensä riistävästä lapsesta kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä.

Siksi on tärkeää huolehtia lasten psyykkisestä terveydestä ja hakea apua mahdollisimman pian. Jos lapsellasi on merkkejä ahdistuksesta, alakulosta, masennuksesta tai mistä tahansa mielenterveyshäiriöstä, älä vähättele tai pidä sitä ohimenevänä. Sinun suhtauduttava siihen vakavasti ja haettava apua.

Lapsen ja nuoren mielenterveyshäiriöihin on suhtauduttava vakavasti.
Itsemurha on yksi yleisimmistä lasten ja nuorten kuolinsyistä. Tästä syystä heidän mielenterveydestään huolehtiminen on oleellisen tärkeää.

2. Pidä silmällä mahdollisia merkkejä

Vaikka henkilö ei sairastaisikaan mitään mielenterveyshäiriötä, merkkejä itsemurha-ajatuksista on yleensä nähtävissä ennen teon tekemistä. Monet vanhemmat vähättelevät näitä merkkejä ja niiden merkitystä tai ovat yksinkertaisesti järkyttyneitä ja välttävät puhumasta asiata, mutta on elintärkeää tärkeää tehdä niin.

Kysy siitä avoimesti ja ole lapsellesi se turvapaikka, jossa hän voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta ja luottaen siihen, että hän saa tukea. Älä ajattele, että hänen itsetuhoiset eleensä ovat vain tapa saada huomiota.

3. Ota lapsen tunteet todesta

Muista, että nuoruudessa tunteet koetaan hyvin voimakkaasti. Tässä elämänvaiheessa kaikki tuntuu merkityksellisemmältä ja mikä tahansa päivittäinen tapahtuma voi vaikuttaa nuoriin. Vaikka vanhemmille ongelma saattaa tuntua merkityksettömältä, on tärkeää ottaa lasten tunteet todesta. On erittäin tärkeää kuunnella heidän ongelmiaan ja vaikeuksiaan, tukea heitä ja ennen kaikkea opettaa heitä hallitsemaan näitä ylitsevuotavia tunnetiloja.

4. Luo vankat perhesiteet

Perhe on peruspilari lapsuudessa ja myös nuoruudessa. Monimutkaiset, ristiriitaiset tai heikot perhesuhteet voivat aiheuttaa puutetta ja kärsimystä lapsille. Vaali siksi läheistä, rakastavaa, kunnioittavaa ja luottamuksellista sidettä lastesi kanssa. On tärkeää, että kommunikointi on tervettä ja sujuvaa, että perheaikaa on runsaasti ja että vanhemmuustyyli on demokraattinen. Tämä voi olla merkittävä suojaava tekijä.

5. Kannusta terveisiin ihmissuhteisiin

Myös suhteilla ikätovereihin on erittäin tärkeä asema, varsinkin nuoruudessa. Kiusaaminen on yksi suurimmista nuorten itsemurhiin vaikuttavista tekijöistä. Toisaalta vahva tukiverkosto voi vaimentaa stressiä tässä elämänvaiheessa. Tästä syystä varmista, että lapsellasi on laaja ja terve sosiaalinen ympäristö.

6. Edistä terveellisiä elämäntapoja

Riittävä uni, tasapainoinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta ovat asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota. Niillä on tärkeä vaikutus mielialaan ja ne parantavat psyykkistä ja tunne-elämän terveyttä. Pyri juurruttamaan terveellisiä elämäntapoja lapsiisi pienestä pitäen ja varmista, että he ylläpitävät niitä kasvaessaan.

Teini-ikäinen tyttö juoksee polulla metsässä.
Terveellisten elämäntapojen edistäminen auttaa poistamaan kielteisiä ajatuksia ja vähentämään stressiä. Liikunta, kunnollinen ruokavalio ja hyvät yöunet ovat tärkeitä.

7. Kouluta lapsia tunneälyssä

On erittäin tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on resursseja kohdata elämän vastoinkäymiset. On luonnollista, että he eivät aina osaa reagoida parhaalla tavalla kognitiivisen ja emotionaalisen kypsymättömyytensä ja kokemattomuutensa vuoksi. Tästä syystä tunnekasvatusta on työstettävä pienestä pitäen. On tärkeää opettaa lapsia ymmärtämään ja käsittelemään tunteitaan, asettamaan rajoja, kommunikoimaan ja rakentamaan vankka itsetunto.

8. Hae ammattiapua itsemurhien ehkäisemiseksi

Lopuksi on tärkeää muistaa, että itsemurhan estäminen ei ole täysin vanhempien harteilla. Jopa tervein, rakastetuin ja neuvokkain lapsi voi musertua tai hänellä voi olla itsetuhoisia ajatuksia. Siksi on erittäin tärkeää kääntyä ammattilaisten puoleen, mikäli tällaisia merkkejä ilmenee. He voivat paitsi puuttua lapsen tilanteeseen myös opastaa vanhempia tukemaan lasta toipumisen tiellä.

Mitä vanhemmat voivat tehdä lasten ja nuorten itsemurhien estämiseksi?

Vuoropuhelu, kuunteleminen ja tukeminen ovat avainasioita sellaisen luottamussuhteen rakentamisessa, jossa lapset voivat varmoin mielin kääntyä vanhempiensa puoleen tarvitessaan apua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää huolestuttaviin merkkeihin ja olla sivuuttamatta niitä siksi, että pidämme ongelmaa vähäisenä. Muista, että voit aina luottaa ammattilaisen apuun. Ammattilaiselta voit saada jopa toiminta-ohjeita näissä tilanteissa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.