Äitiys on valinta, ei velvoite - Äitiyden Ihme
 

Äitiys on valinta, ei velvoite

Äitiys on valinta, ei velvoite
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 07 lokakuuta, 2018

Yhdenkään naisen ei tulisi kokea olevansa velvoitettu hankkimaan lapsia – äitiys on valinta, ei velvoite.

Kaikki naiset eivät kykene äitiyteen – tämä voi johtua luonnollisista tai sosiaalisista esteistä – ja jotkut naiset yksinkertaisesti kokevat, että äitiys ei ole heitä varten. Aihe on kiistanalainen ja herättää runsaasti erilaisia – jopa radikaaleja – mielipiteitä. Jokaisen ihmisen mielipiteitä ja oikeuksia tulisi kunnioittaa tasapuolisesti.

Äitiys on valinta, ei velvoite

Naiset on fysiologisesti rakennettu synnyttämään, mikä ei kuitenkaan tarkoita, ettäkö lapsen hankkiminen kuuluisi tai sopisi jokaisen naisen mentaliteettiin tai elämän päämääriin.

Se, että naisina kykenemme synnyttämään, ei tarkoita, että äitiys on velvoite – vaikka yhteiskunta on vuosisatojen ajan painostanut meitä lasten hankkimiseen.

On tavallista, että naisilla on eriäviä mielipiteitä äitiyteen liittyen. Onnelliset äidit eivät aina ymmärrä niitä naisia, jotka eivät halua olla äitejä. Toisaalta naiset, jotka eivät halua hankkia lapsia, voivat joskus epäillä, ovatko äidit oikeasti onnellisia.

Äitiydestä muodostuu muuri, joka estää naisia esittämästä erilaisia mielipiteitä aiheesta. Se, että puolustaa naisen oikeutta valita lasten hankkimisen ja hankkimatta jättämisen välillä, ei tee äideistä yhtään vähemmän rakastavia omia lapsia kohtaan.

Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus päättää itse, mitä tehdä omalla elämällään, ja kaikkien meidän tulisi hyväksyä tämä fakta. Valitettavasti naisen päätöstä olla hankkimatta lapsia ei kuitenkaan aina kunnioiteta. Tästä huolimatta lapsettomien naisten joukko kasvaa vuosi vuodelta.

Tänä päivänä monet naiset ovat sitä mieltä, että sellainen elämä, jota he haluavat elää, ei ole mahdollista, jos heillä on lapsia. Tällaiseen ajattelutapaan vaikuttavat niin henkilökohtaiset kuin uraankin liittyvät intressit. Yhdenkään naisen ei pitäisi tulla tuomituksi tällaisen mielipiteen tai toiminnan vuoksi.

Elokuva lapsettomuudesta

Vuonna 2015 julkaistu argentinalainen elokuva Sin Hijos (Ei lapsia) käsitteli äitiyttä kriittisestä näkökulmasta – vaikkakaan tämä ei ollut elokuvan alkuperäinen tarkoitus. Elokuvan pääosaa esitti 44-vuotias Maribel Verdu, joka samaistui täysin tarinan päähenkilöön Vickyyn.

Elokuvassa käsitelty aihe on vielä tänäkin päivänä kiistanalainen latinalaisessa Amerikassa, ja elokuvan julkaiseminen sai aikaan vahvoja reaktioita.

Pääosan esittäjä Maribel Verdu on yksi niistä naisista, jotka kokevat äitiyden olevan valinta velvoitteen sijaan. Hän on puolustanut oikeuttaan elää elämäänsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuten moni muukin nainen, hän on kyllästynyt vastaamaan kysymykseen siitä, miksi hänellä ei ole lapsia.

Elokuva kuvaa tarkasti sen faktan, että ihmiset, jotka ihmettelevät, kuinka yli neljänkymmenen oleva nainen ei ole äiti, ovat yleensä itsekin naisia. Nämä samat naiset katselevat turhautuneena tai säälien lapsettomia, yhteiskunnan normeista piittaamattomia, naisia.

Elokuvan päähenkilö, Vicky, on järkähtämätön mielipiteessään ja kertoo asioita, joita moni nainen miettii, mutta ei uskalla sanoa ääneen. Moni nainen kokee, että pelkkä sen myöntäminen, että lapset ovat este äidin kehitykselle, tekee hänestä huonon äidin, tai saa ihmiset tuomitsemaan hänet.

Elokuvan viesti on, että meidän tulisi kunnioittaa toistemme mielipiteitä. Lapsettomien naisten ei tulisi halveksia äitejä, ja päinvastoin. On tarpeeksi, että yhteiskunta odottaa ihmisiltä tietynlaisia ratkaisuja. Kaikkien meidän pitäisi saada elää elämäämme haluamallamme tavalla, kunhan emme vahingoita muita.

Toisinaan äitiys on velvoite

Jokainen nainen ansaitsee mahdollisuuden miettiä ja päättää itse, mitä hän haluaa elämältään. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. Vielä tänäkään päivänä kaikilla yksilöillä ympäri maailman ei ole samanlaisia oikeuksia. Jos näin olisi, moni äiti olisi saattanut tehdä erilaisen päätöksen lasten hankinnan ja elämänsä suhteen.

Jos alamme miettiä, onko äitiys meitä varten, löydämme monia syitä kieltäytyä lasten hankinnasta tai ainakin lykätä päätöksen tekemistä. Kaikissa tapauksissa olosuhteet eivät ole suotuisat äitiydelle, ja joskus äidiksi tuleminen vaatii suunnittelua. Jokaisen meistä tulisi arvioida oma tilanteemme mahdollisimman tarkkaan ja ottaa vastuu omista teoistamme.

On tärkeää pitää huolta itsestään ja miettiä tarkkaan, millaisen elämän haluaa lapsilleen tarjota. Jos päätös on tehty oikein, tulemme äideiksi oikeaan aikaan, oikeassa tilanteessa, eikä sosiaalisen painostuksen vuoksi. Pidä mielessäsi, että äitiys on valinta, eikä se saisi muuttua velvoitteeksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.