Vedellä leikkimisen hyödyt lapselle - Äitiyden Ihme
 

Vedellä leikkimisen hyödyt lapselle

Vedellä leikkimisen hyödyt lapselle
María José Roldán

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi María José Roldán.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lähes kaikki lapset rakastavat vedellä leikkimistä, olipa kyse sitten kylpyammeessa, altaassa tai luonnon vedessä pulikoimisesta tai vesisodan leikkimisestä. Sen lisäksi, että tämän tyyppiset leikit viihdyttävät lasta pitkiäkin aikoja, vedellä leikkimisen hyödyt ovat moninaiset, sillä se voi kehittää lapsen fyysisiä, sosiaalisia, kognitiivisia ja emotionaalisia taitoja.

Vedellä leikkimisen hyödyt lapselle

1. Hieno- ja karkeamotoriset taidot

Hieno- ja karkeamotoristen taitojen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää varhaislapsuudessa, sillä lapsen täytyy oppia hallitsemaan niin pieniä kuin suuriakin lihaksiaan. Ja mikä olisikaan tähän parempi tapa kuin hauskanpito? Astioiden täyttäminen vedellä, tavaroiden upottaminen veteen sekä veden kaataminen, läiskiminen, sekoittaminen ja suihkuttaminen ovat kaikki erinomaisia tapoja kehittää näitä taitoja.

2. Keskittymiskyky

Leikkiessään vedellä tai vedessä lapsella on usein niin hauskaa, ettei hän edes huomaa opettelevansa samalla parantamaan keskittymiskykyään tutkimalla asoita ja tekemällä havaintoja. Vesi viihdyttää lasta pitkiä aikoja, mikä auttaa kehittämään pitkäkestoista keskittymiskykyä. Tämä taas tehostaa lapsen formaalisen oppimiskyvyn kehitystä.

Vedellä leikkimisen hyödyt lapselle

3. Matemaattiset taidot

Vaikka heti ei välttämättä siltä tuntuisikaan, vedellä leikkiminen on hyvä tapa kehittää lapsen perustavanlaatuisia matemaattisia taitoja. Näiden taitojen oppiminen leikin kautta on välttämätöntä ennen kuin lapsi alkaa opetella muodollisia matemaattisia taitoja koulussa. Täyttämällä ja tyhjentämällä eri kokoisia astioita lapsi oppii tilavuudesta ja vetoisuudesta ja käsittelee sellaisia konsepteja, kuten täysi, tyhjä, enemmän ja vähemmän. Lapsi oppii myös asioiden siirtämisestä kaadellessaan vettä astiasta toiseen.

4. Tieteelliset konseptit

Vedellä leikkimisen myötä lapsi oppii ymmärtämään myös tieteellisiä konsepteja. Hän oppii jo varhain muun muassa seuraavanlaisia fysiikan alkeita tutkimalla veden erilaisia ominaisuuksia:

  • Hiekka muuttuu painavammaksi, kun siihen sekoittaa vettä.
  • Hiekka tuntuu erilaiselta ja käyttäytyy eri tavoin kuivana ja märkänä.
  • Vesi läikkyy ja tippuu alaspäin, eikä milloinkaan ylöspäin.
  • Ilma saa veden liikkumaan.
  • Vesi muuttaa muotoaan paikasta ja lämpötilasta riippuen.
  •  Toiset esineet kelluvat vedessä, kun taas toiset uppoavat.

5. Kieli ja sanasto

Kun lapsi kokee uusia asioita ja oppii kuvaamaan ja ymmärtämään tekemisiään, hänen sanastonsa laajenee. Leikkiessään vedellä sekä erilaisilla välineillä, leluilla ja säilytysastioilla, pieni lapsi kehittää uutta sanastoa, jonka sanat perustuvat näihin elementteihin ja hänen omiin toimintoihinsa.

Vedellä leikkimisen hyödyt lapselle

6. Sosiaaliset taidot

Leikkiään muiden lasten kanssa, lapsi tuottaa enemmän ääniä, ja yhdessä he luovat enemmän energiaa. Lapsi oppii myös käsittelemään konflikteja, joita muiden lasten kanssa saattaa syntyä. Vesileikit auttavat rauhoittamaan ja rentouttamaan lasta. Samalla, kun lapsi leikkii vedellä, hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät, sillä hän oppii jakamisen taitoa, yhteistyökykyä ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäämistä.

7. Sensorinen tutkiskelu

Lapsi tykkää tutkia asioita käyttäen kaikkia aistejaan. Vesileikkien avulla hän voi tutkiskella omia aistejaan, mihin hänelle onkin tärkeää tarjota runsaasti mahdollisuuksia.

8. Luovuutta edistävät taidot

Vedellä leikkiminen auttaa lasta kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, sillä se kannustaa luovuuteen. Lapsen täytyy osata esimerkiksi ajatella, kuinka kaataa astiaan vettä sekä kuinka kaataa vesi pois niin, ettei se läiky.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.