Mitä ovat Montessori-pelilaudat ja mitä hyötyä niistä on? - Äitiyden Ihme
 

Mitä ovat Montessori-pelilaudat ja mitä hyötyä niistä on?

Montessori-pelilaudat ovat erinomaisia leluja kehittämään lapsen kykyjä, taitoja ja uteliaisuutta. Nämä pelilaudat myös inspiroivat lasta oppimaan enemmän ja enemmän joka päivä.
Mitä ovat Montessori-pelilaudat ja mitä hyötyä niistä on?
Pedro González Núñez

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvattaja Pedro González Núñez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Italialaisen lääketieteen tohtorin ja pedagogin Maria Montessorin mukaan omaan tahtiin oppiva lapsi on onnellinen ja kehittyy nauttimalla ympäristöstään. Leikillä on tässä elintärkeä merkitys ja leikeissä leluilla on keskeinen rooli. Yksi hyvä apuväline oppimiseen – samalla leikistä nauttien – ovat Montessori-pelilaudat.

Mitä ovat Montessori-pelilaudat?

Montessori-pelilauta on lelu, joka on suunniteltu erityisesti kehittämään tiettyjä lapsen taitoja. Yleisimpiä taitoja, joita nämä lelut kehittävät ovat luovuus, ongelmanratkaisutaito, logiikka ja hienomotoriset taidot. Kuinka näitä pelilautoja sitten käytetään? Ne sisältävät pelejä ja pieniä arvoituksia, joita lapsen tulee yrittää ratkaista itsenäisesti käyttämällä kognitiivisia kykyjään – kuten logiikkaa ja havainnointia – ja siten löytää oikea ratkaisu.

Lisäksi nämä pelilaudat edistävät sinnikkyyttä, sillä on todennäköistä, että lapsi tekee virheitä ensimmäisellä yrittämisellään. Lapsen tulee kuitenkin olla pitkäjänteinen sekä asettaa kärsivällisyytensä testiin, ajatella, päätellä sekä löytää parhaat ratkaisut kohtaamiinsa arvoituksiin. Pelilauta pitää sisällään erilaisia lukkoja, jotka kätkevät sisälleen konkreettisia elementtejä, esimerkiksi eläinpiirroksia. Kysymyksen tai ongelman kautta lapsi yrittää arvailla, mitä jokaisen lukon taakse kätkeytyy, päättelemällä omien tietojensa ja kapasiteettinsa mukaisesti.

Nämä pelilaudat parantavat lisäksi kädentaitoja, jotka liittyvät hienomotorisiin taitoihin. Lapsen pitää esimerkiksi avata ja sulkea erilaisia lelulle tyypillisiä lukkoja. Tällä tavoin lapsen käsien ja sormien taidot laajentuvat.

Mitä ovat Montessori-pelilaudat ja mitä hyötyä niistä on?

Montessori-pelilautojen hyödyt

Montessori-pelilaudoista on selkeitä hyötyjä lapsille aina kuudenteen ikävuoteen asti.

Ongelmanratkaisu

Nämä pelilaudat auttavat lasta parantamaan kykyään ratkaista yksinkertaisia ongelmia, koska peleissä pitää tarkkailla ja etsiä piilotettuja asioita.

Hienomotoriset taidot

Myös aiemmin mainitsemamme hienomotoriset taidot kehittyvät, sillä lapsen pitää siirrellä erikokoisia paloja ikänsä mukaisissa peleissä. Tämä mahdollistaa silmä-käsi -yhteistyön ja hienomotoristen taitojen harjoittamisen.

Muistin parantuminen

Sinun on hyvä tietää Montessori-pelilaudoista se, että se auttaa parantamaan muistitoimintoja. Lapsen tulee muistaa tiettyjä kuvia ja hahmoja, joita hänen tulee assosioida eri konsepteihin. Tässä lapsi hyödyntää omaa muistiaan.

Oppimisympäristöt

Montessori-pelilautoja on saatavilla monella eri teemalla. Jotkut keskittyvät ruuanlaittoon, eläimiin, luontoon ja lääketieteeseen. Ne siis auttavat lasta tutustumaan ympäristöönsä sekä elämään ja maailmaan hänen ympärillään.

Pitkäjänteisyys

Pelilaudat opettavat lapselle sinnikkyyttä. Kun lapsi on kiinnostunut jostakin, esimerkiksi ongelmanratkaisusta, mutta hän ei osaa ratkaista kyseistä ongelmaa, vaikka kuinka haluaisi. Lapsi kuitenkin jatkaa työtään pitkäjänteisesti, kunnes löytävät ratkaisun antamatta periksi.

Mitä ovat Montessori-pelilaudat ja mitä hyötyä niistä on?

Kärsivällisyys

Lapsi ei ole luonnostaan kovinkaan kärsivällinen. Siksi onkin tärkeää, että lapsi oppii ja sisäistää kärsivällisyyttä mahdollisimman varhain leikin kautta. Onneksi Montessori-pelilaudat ovat tässä suureksi avuksi.

Tarkkaavuus

Tiedämme myös, että lapsen ei ole helppoa pysyä tarkkaavaisena pitkiä aikoja kerrallaan. Tämä on kuitenkin taito, joka paranee lapsen kehittyessä. Montessori-pelit auttavat kehittämään lapsen tarkkaavuutta.

Uteliaisuuden stimulointi

Kaikki, mitä maailmassa on, on lapselle uutta. Nämä pelilaudat tarjoavat perus elementtejä kaikesta ympärillä olevasta, kuten maatilan eläimistä ja keittiövälineistä. Näiden avulla lapsi oppii tietämään, mitä varten eri asiat ovat, mitä eläimet tekevät ja miksi lapsen pitää kunnioittaa kaikenlaisia elämänmuotoja. Montessori-pelilaudat saavat lapsen haluamaan tietää enemmän ja enemmän asioista.

Lyhyesti sanottuna Montessori-pelilaudat ovat leluja, jotka keskittyvät lapsen itsenäiseen kehitykseen ja oppimiseen monenlaiselta eri kantilta. Ne parantavat lapsen koordinaatiota, loogista ajattelua ja analysoinnin kapasiteettia, sekä motivoivat lasta etsimään uusia haasteita ja optimoimaan kognitiivisia kykyjään.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Montessori, M. (2021). El manual personal de la doctora Montessori: Traducción de “Dr. Montessori’s own handbook”. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.