Lapsen kanssa leikkiminen voi tehdä hänestä älykkäämmän
 

Lapsen kanssa leikkiminen voi tehdä hänestä älykkäämmän

Lapsen kanssa leikkiminen voi tehdä hänestä älykkäämmän
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Leikkiminen on lapsille tärkeintä toimintaa, ja se voi jopa tehdä heistä älykkäämpiä. Lapset leikkivät paitsi hauskanpidon ja itsensä viihdyttämisen vuoksi, myös oppiakseen. Leikkiminen ei siis ole koskaan ajan tuhlaamista, vaan erittäin tärkeä aktiviteetti minkä tahansa ikäiselle lapselle. Jatkuvasti leikkivä ja aktiivisena pysyvä lapsi on terveempi niin fyysisesti, henkisesti kuin emotionaalisestikin.

Tuore Pakistanin The Aga Khan University -yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että tietyn tyyppinen leikki stimuloi lapsia erityisen hyvin, minkä tuloksena he ovat tulevaisuudessa entistä älykkäämpiä. Tutkimuksessa keskityttiin 1302 4-vuotiaaseen lapseen, joita stimuloitiin suullisesti, kognitiivisesti ja motorisesti leikin aikana. Stimulaatiota saaneen ryhmän jäsenten älykkyysosamäärä kehittyi muiden lasten vastaava lukua korkeammaksi.

Lapsen kanssa leikkiminen voi tehdä hänestä älykkäämmän

Muiden kanssa leikkiminen on tärkeää älykkyyden kehittämiseksi

Kun sanomme, että lasten täytyy saada leikkiä, emme tarkoita, että heidän tulisi aina leikkiä yksin. Päinvastoin, muiden kanssa leikkiminen on hyvin tärkeää. Vanhempien ja sisarusten kanssa leikkiminen kehittää lapsen tunneälyä, joka auttaa häntä samaistumaan muihin tulevaisuudessa. Edellä mainitsemamme tutkimus osoittaa merkittävän eron niiden lasten käyttäytymisessä ja kognitiivisissa kyvyissä, jotka leikkivät vanhempiensa kanssa nuoresta iästä lähtien.

Yksi tutkimuksen silmiinpistävimmistä yksityiskohdista on, että tutkimukseen osallistuneet lapset tulivat pienituloisista perheistä. Näiden lasten stimuloiminen pelien ja leikkien avulla ei edellyttänyt kalliiden tai erikoisten lelujen käyttöä. Osa lapsista oli viettänyt lapsuutensa leikkien keittiötarvikkeilla tai vanhempien arkisista esineistä valmistamilla leluilla. Tärkeintä oli, että lapset viettivät aikaa ja pitivät hauskaa rakkaidensa kanssa.

“Tunneäly alkaa kehittyä jo ihmisen varhaisina vuosina. Kaikki vuorovaikutus, jota lapsella on vanhempiensa, opettajiensa ja muiden ihmisten kanssa, kuljettaa emotionaalisia viestejä.”

– Daniel Goleman

Myös vanhemmat hyötyvät lapsen kanssa leikkimisestä

Lapset eivät ole ainoita, joilla on hauskaa leikkiessään, ja joiden kognitiivisia ja sosiaalisia kykyjä leikki kehittää. Myös vanhemmat hyötyvät leikkimisestä lastensa kanssa. Yhdessä leikkiminen paitsi lujittaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta, tutkimuksen mukaan se myös auttaa vanhempia kehittämään paremman kyvyn hoitaa lastaan. Lisäksi se parantaa vanhemman ja lapsen välistä viestintää.

Lapsen kanssa leikkiminen voi tehdä hänestä älykkäämmän

Leikkiminen on tärkeää lapsen kehitykselle ja terveydelle

On tavallista, että sairastuessaan lapsi lopettaa leikkimisen, mikä johtuu siitä, että leikkiminen vaatii aktiivisen asenteen passiivisen sijaan. Lapsen täytyy paneutua leikkiin fyysisesti, emotionaalisesti ja älyllisesti. Siksi leikki onkin usein paras osoitus lapsen mielialasta ja terveydentilasta. Leikkiminen on lapsille lähes yhtä tärkeää kuin ruoka ja uni. Se, että lapsi leikkii, nukkuu ja syö tarpeeksi, on selvä osoitus terveydestä.

Leikin kautta lapsi oppii paitsi itsestään, hän myös oppii suhtautumaan ja reagoimaan ympäröivään maailmaan. Hänen älykkyytensä, mielikuvituksensa ja luovuutensa kehittyvät. Muiden kanssa leikkiminen opettaa hänelle sosiaalisia taitoja ja asioiden jakamisen tärkeyttä.

Leikkiminen on parasta viihdettä älykkyydelle sekä kykyjen, tunteiden ja fyysisen toiminnan kehittämiselle. Leikkiessään lapsi käyttää kehittyvää ja kasvavaa kehoaan ja oppii hallitsemaan ja koordinoimaan lihaksiaan, niveliään ja liikkeitään. Leikkiminen myös opettaa lasta itsenäisemmäksi. Jokaisen vanhemman tavoitteena on tietenkin kasvattaa lapsi, joka kasvaa itsenäiseksi ja tasapainoiseksi nuoreksi ja aikuiseksi, joka pystyy toimimaan menestyksekkäästi maailmassa.

Markkinoilla on valtavasti erilaisia opettavaisia leluja, joista voi olla myös hyötyä, mutta joissain tapauksissa ne rajoittavat lapsen leikkiä. On tärkeää, että vanhemmat antavat lapselle mahdollisuuden oppia oikeasta maailmasta, itsestään ja ympäristöstään.

Jokaisen vanhemman tulisi varata päivästään aikaa – vaikka vain puoli tuntia – lapsen kanssa leikkimiseen. Tällä ei tarkoiteta aikaa, jolloin lapsi katselee piirrettyjä ja vanhempi selaa vieressä älypuhelintaan. Nämä ovat hetkiä, jolloin myös vanhempi jättää hetkeksi huolensa ja vastuunsa taka-alalle ja viettää laatuaikaa lapsen kanssa. On tärkeää, että suhdetta lapseen vahvistetaan leikkimällä, nauramalla ja hassuttelemalla yhdessä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.