Mitkä ovat parhaat urheilulajit lapselle? - Äitiyden Ihme
 

Mitkä ovat parhaat urheilulajit lapselle?

Liikunnasta on lapselle monenlaista hyötyä, mutta mitkä urheilulajit ovat sopivimmat lapsille?
Mitkä ovat parhaat urheilulajit lapselle?
Eva Maria Rodriguez Diego

Kirjoittanut ja tarkastanut ammattikirjoittaja ja liikuntakasvatuksen asiantuntija Eva Maria Rodriguez Diego.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Fyysinen aktiivisuus on lapselle välttämätöntä. Vaikka leikkiminen onkin fyysisen aktiivisuuden luonnollinen muoto, lapsen on hyvä harrastaa myös jonkinlaista varsinaista liikuntaa. Kaikki urheilulajit eivät kuitenkaan sovi kaikenikäisille lapsille, ja pohdittaessa, mitä lajia lapsen kannattaisi harrastaa, on tärkeää tietää, mitkä ovat parhaat urheilulajit lapselle ja missä iässä niitä voi alkaa harrastaa.

Vaikka leikkiminen on lapselle luontaista, tilanpuute, videopelit ja muut tekijät tekevät helposti lapset mukavuudenhaluisiksi, jolloin he haluavat viettää paljon aikaa kotona. Tällainen toiminta kannustaa valitettavasti istumapainotteiseen elämäntyyliin, joka vaikuttaa negatiivisesti sekä lapseen että hänen koko perheeseensä.

Urheilun hyödyt lapselle

Urheilun harrastamisesta on monia hyötyjä niin lapsen fyysiselle kuin henkisellekin terveydelle, ja se voi olla suureksi avuksi lapsen psykologisessa, fyysisessä, kognitiivisessa sekä sosiaalisessa kehityksessä. Urheilun harrastaminen parantaa esimerkiksi lapsen koordinaatiota, tasapainoa ja minäkuvaa.

Urheilu voi lisäksi auttaa lasta sosialisaatioprosessissa, parantaa hänen tiimityötaitoja, vapauttaa jännitteitä ja lievittää stressiä sekä auttaa lasta nukkumaan paremmin. Lisäksi urheileminen auttaa ehkäisemään sairauksia, eikä ainoastaan lapsuudessa vaan läpi koko elämän. Muita urheilun tarjoamia hyötyjä lapsuudessa ovat:

  • Auttaa kehittämään lapselle terveellisiä elintapoja
  • Opettaa vaivannäön merkitystä
  • Auttaa lasta parantamaan itseään
  • Auttaa lasta hyväksymään rajoituksensa
  • Kannustaa lasta vastaamaan uusiin haasteisiin
Urheilun harrastaminen tukee lapsen kehitystä monella osa-alueella

Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi lapsi oppii kunnioittamaan auktoriteetteja sekä muita lapsia urheiluharrastuksissa. Lapsi oppii myös itsekunnioitusta, mikä saa muut ihmiset kunnioittamaan häntä. Ja lopuksi vielä tärkeä urheilun tarjoama hyöty, jota moni vanhempi ei tule ajatelleeksi: urheilu auttaa parantamaan lapsen koulutuksellista menestystä.

Mitkä ovat parhaat urheilulajit lapselle?

Ennen kuin listaamme viisi lapsille sopivaa urheilulajia, on tärkeää huomioida, että urheilusta on hyötyä lapselle ainoastaan silloin, kun laji on lapsen iälle ja kehitysasteelle sopiva. Toisin sanoen harrastuksen täytyy mukautua lapsen tarpeisiin, eikä toisinpäin.

Judo

Judo on kamppailulaji, joka auttaa parantamaan lapsen itsehillintää sekä päätöksentekokykyä. Tämän lisäksi siitä on etua kokonaisvaltaisen fyysisen kehityksen kannalta sekä se auttaa parantamaan koordinaatiota, tasapainoa ja reaktionopeutta lapsen kohdatessa erilaisia ärsykkeitä. Näiden lisäksi judo auttaa kehittämään itsekunnioitusta, muiden ihmisten (ikätovereiden ja vastustajien) sekä ohjaajan kunnioitusta.

Uinti

Uinnissa työskentelevät kaikki ihmisen lihasryhmät ja se edistää sydämen ja verisuonten terveyttä sekä kehittää voimaa ja kestävyyttä. Uinti parantaa myös kehon joustavuutta ja tasapainoa. Uidessa kehon ja mielen yhteys pääsee kehittymään. Tämä edesauttaa fyysisessä ja emotionaalisessa kehityksessä kuten myös edistää aivojen terveyttä. On myös tärkeää korostaa uimaan oppimisen merkitystä. Tämä taito voi pelastaa ihmishenkiä ja se saa lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi monissa tilanteissa.

Jalkapallo

Sisätiloissa ja ulkona pelattava jalkapallo on urheilua, joka kehittää keskittymisjännettä, logiikkaa sekä perifeeristä näkökykyä. Jalkapalloa pelaamalla lapsi oppii havainnoimaan ja analysoimaan sitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Tämän lisäksi jalkapallo edistää aerobista kestävyyttä, nopeutta sekä lihasvoimaa. Jalkapallo kannustaa lasta kumppanuuteen ja tiimityöhön.

Mitkä ovat parhaat urheilulajit lapselle?

Koripallo

Koripallo auttaa parantamaan lapsen keskittymiskykyä sekä kehittämään lapsen ketteryyttä, koordinaatiota sekä nopeita reaktioita. Koripallon edustamia tärkeitä arvoja ovat kunnioitus ja suvaitsevaisuus. Yksi koripallon eduista on se, että sitä voidaan pelata niin ulko- kuin sisätiloissa. Hauskanpitoon koripalloa pelaten tarvitset vain pallon ja pari kaveria. Koripalloa voi harjoitella helposti myös yksinään.

Shakki

Koska shakki ei ole kovin fyysinen aktiviteetti, sitä ei juurikaan pidetä urheilulajina. Se kuitenkin tarjoaa monenlaisia hyötyjä lapsen ajattelutaitojen, strategisen näkökyvyn sekä mielen nokkeluuden kehitykselle. Lisäksi shakki auttaa harjoittamaan muistia. Siinä oppimista tapahtuu siirtojen ja liikkeiden toistamisen kautta. Lapsi kykenee muistamaan pelitaktiikkansa sekä siirtonsa ja siten parantamaan strategiaansa.

Muita lapselle sopivia fyysisiä aktiviteetteja

Vaikka urheileminen tarjoaakin lapselle monenlaisia hyötyjä, on hyvä kuitenkin muistaa, että aina urheilun harrastaminen ei ole mahdollista. Onneksi on kuitenkin olemassa muita keinoja kannustaa lasta fyysiseen aktiivisuuteen. Eräs fyysinen aktiviteetti, johon melkein jokainen lapsi kykenee on käveleminen. Lapsen tulisi kävellä niin paljon kuin mahdollista, niin usein kuin mahdollista. Esimerkiksi kävelylenkin maaseudulla tai luonnonhelmassa patikointi yhdessä perheen kanssa on upeaa liikuntaa mihin vuodenaikaan tahansa.

Muita lapselle hyviä fyysisiä aktiviteetteja ovat kaikki liikkumista sisältävät ryhmäpelit, tanssiminen ja pyöräily. Näihin aktiviteetteihin voivat osallistua kaikenikäiset lapset ja niitä voi tehdä yhdessä koko perheen kesken. Eräs aktiviteetti, johon lasta kannattaa kannustaa on portaiden käveleminen ylös ja alas. Sen lisäksi, että tämä harjoitus vahvistaa kehoa se myös parantaa sydämen ja verisuonten kapasiteettia. Voit kasvattaa merkittävästi päivittäistä fyysistä aktiivisuuttasi valitsemalla hissin sijasta portaat.

Jos lapsi viettää paljon aikaa kotona ja on kiinnostunut videopelien pelaamisesta, kannattaa harkita fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia videopelejä. Yksi tällainen liikkumaan innostava peli on Wii Sports Nintendo Wii -pelikonsolilta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.