Kuinka auttaa lasta muodostamaan positiivinen minäkuva?
 

Kuinka auttaa lasta muodostamaan positiivinen minäkuva?

Kuinka auttaa lasta muodostamaan positiivinen minäkuva?
Leticia María Fernández Gutiérrez

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi Leticia María Fernández Gutiérrez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Minäkuvalla tai minäkäsityksellä tarkoitetaan ihmisen käsitystä siitä, millainen hän itse on. Minäkäsitys on osa jokaisen yksilön maailmankuvaa. Tässä artikkelissa annamme vanhemmille vinkkejä siihen, kuinka auttaa lasta muodostamaan positiivinen minäkuva jo varhaisessa vaiheessa.

Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen minäkuvan ja itsetunnon muodostamisessa. Se kuva, joka lapsella on itsestään, riippuu osittain siitä, mitä vanhemmat hänelle opettavat. Perhe on tärkein konteksti positiivisen minäkuvan muodostumiselle.

Jokaiselle vanhemmalle oma lapsi on kaunein, älykkäin ja ihanin lapsi, ja itse asiassa tällaiset pienet kehut ovat erinomainen tapa lisätä lapsen itsevarmuutta ja itseluottamusta. On tärkeää, että lapsi saa kasvaa tietäen, että hän pystyy saavuttamaan mitä tahansa tekemällä töitä ja näkemällä vaivaa.

Positiivisen minäkuvan muodostaminen

Minäkuva on käsitys omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan, ja molemmat näistä tekijöistä vaikuttavat minäkuvan kehitykseen. Tämä tarkoittaa, että sekä lapsi itse että hänen ympäristönsä tarjoavat lapselle informaatiota siihen, että hän rakentaa ensimmäisen kuvan itsestään.

Kuinka auttaa lasta muodostamaan positiivinen minäkuva?

Minäkuva kehittyy ja muuttuu koko ihmisen elämän ajan, kun hän saa vuorovaikutuksessa muilta ihmisiltä palautetta omasta persoonastaan ja toiminnastaan. Siihen vaikuttavat perhe ja muut tärkeät ihmiset, koulu ja sosiaalinen ympäristö. Sen muodostumiseen vaikuttavat myös lapsen omat onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset. Vanhemmilla on iso vaikutus lapsen minäkuvaan, ja he voivat omalla tekemisellään auttaa lasta muodostamaan terveen minäkuvan ja hyvän itsetunnon.

10-12 vuoden ikään asti lapsen elämä pyörii pitkälti kodin ja koulun ympärillä, minkä vuoksi hänen itsetuntonsa vahvistaminen on tärkeää molemmissa ympäristöissä. Tästä on muun muassa seuraavanlaisia hyötyjä:

 • Lapsi kasvaa onnellisempana.
 • Lapsi kehittää omia kykyjään.
 • Lapsi on itsevarmempi.
 • Lapsi pystyy käsittelemään sekä menestystä että epäonnistumisia.
 • Lapsi pystyy luottamaan sekä muihin että itseensä.

Tapoja auttaa lasta muodostamaan positiivinen minäkuva

 • Ajattele lastasi. Ajattele kaikkia niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tekevät hänestä ainutlaatuisen ja erityisen. Kukaan toinen ei ole täysin samanlainen kuin lapsesi. Tunnista hänen arvonsa ainutlaatuisena ihmisenä.
 • Ole realistinen. Tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi valehdella, vaan auta lasta näkemään, kuka hän todella on ja mihin hän kykenee.
 • Keskity lapsen vahvuuksiin. Älä keskity vain lapsen heikkouksiin, vaan erityisesti hänen vahvuuksiinsa – joita jokaisella on. Hänen kykynsä vievät hänet sinne, mihin hän haluaa elämässä päästä.
Kuinka auttaa lasta muodostamaan positiivinen minäkuva?
 • Anna lapselle ehdoton rakkautesi. Lapsi ansaitsee tulla rakastetuksi juuri sellaisena kuin on. Jos lapsi kokee, että rakkauteen liittyy ehtoja, hän kuljettaa tämän uskomuksen helposti mukanaan aikuisuuteen asti – mikä voi vaikuttaa kaikkiin hänen tuleviin ihmissuhteisiinsa.
 • Rohkaise kriittistä ajattelua. Auta lasta ratkomaan ongelmia ilman, että arvostelet sitä, kuinka kauan niin ratkaiseminen vie. Tue lasta ja auta häntä etsimään ratkaisuja sen sijaan, että antaisit ne hänelle valmiina. Ainainen ratkaisujen tarjoaminen voi saada lapsen tuntemaan olonsa epävarmaksi, eikä hän näin tunne tulevaisuudessakaan oloaan tarpeeksi varmaksi pystyäkseen kohtaamaan ongelmansa yksin.
 • Tunnista lapsen saavutukset ja arvosta niitä. Reaktiosi näkeminen toimii lapselle positiivisen vahvistuksena. Älä koskaan lakkaa juhlimasta hänen menestystään.
 • Kunnioita lasta. Lapsena oleminen tarkoittaa myös ainutlaatuisena ihmisenä olemista. Kunnioita lapsen mielipiteitä ja osoita kiinnostusta hänen ajatuksiaan ja mieltymyksiään kohtaan. Pyri saamaan lapsi tuntemaan itsensä ymmärretyksi. Ette välttämättä ole aina samaa mieltä asioista, mutta tämä ei tarkoita, ettäkö et voisi arvostaa hänen mielipiteitään.
 • Kuuntele. Opeta lapselle, että hänellä on oikeus ilmaista itseään ja tulla kuulluks.

Lapsen rakastaminen, kunnioittaminen ja arvostaminen on erittäin tärkeää hänen itsetuntonsa kannalta. Kaikilla näillä tavoilla vanhemmat osoittavat lapselle, että hän on aivan yhtä hyvä ja kykenevä ihminen kuin kaikki muutkin. Vaikka hän ei aina näin ajattelisikaan, hänellä on monia ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä ainutlaatuisen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.