Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyt - Äitiyden Ihme
 

Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyt

Yhteistyötä vaativat pelit ja leikit ovat hyödyllisiä, sillä ne opettavat lapsille positiivisia arvoja hauskanpidon lomassa.
Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyt
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyt ovat moninaiset. Ne ovat aktiviteetteja, joissa kilpailuhenkisyys katoaa ja yhteistyön merkitys korostuu. Tällaisista aktiviteeteista on monia etuja, mutta niiden tärkein päämäärä on toisten osallistujien kanssa suhteen luominen, ryhmätyöskentelyn oppiminen ja toisten auttaminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tämän vuoksi yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyntäminen on tavallista tilanteissa, joissa ryhmä on juuri muodostettu tai vasta muodostumassa. Ne ovat hyvä työkalu myös silloin, kun jo olemassa olevan joukon ryhmähenki vaatii parantamista. Tällaiset aktiviteetit parantavat monia lasten sosiaalisia taitoja, joista mainittakoon kyky jakaa asioita ja olla kiltti muille.

Yhteistyötä vaativat pelit ja leikit edistävät luottamusta kannustavan yhteistyön kautta. Ne auttavat tavoittelemaan yhteisiä tavoitteita hauskassa ja leikkisässä kontekstissa. Tämän lisäksi niiden avulla individualistiset käytännöt ja kilpailu jäävät syrjään, jolloin opetus on hyödyllisempää.

Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyt

Pienten lasten väkivaltaisuuden vähentäminen

Yhteistyötä vaativat pelit ja leikit ovat erinomainen työkalu pienten lasten välisen väkivallan vähentämiseksi. Tämä käy ilmi April Bay Hinitzin vuonna 1994 suorittamasta Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression -tutkimuksesta.

Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyt

Yhteistyössä oppiminen

Yhteistyötä vaativat pelit ja leikit ovat yhtä paljon yhteisen oppimisen muoto kuin ne ovat pelejä ja leikkejä. Monissa tutkimuksissa on dokumentoitu yhteistyössä tapahtuvan oppimisen hyödyistä. Näihin kuuluvat mahdollisuus hallita paremmin opetuksen sisältöä ja luokkahuoneen järjestykseen ja kurinpitoon liittyvien ongelmien väheneminen.

Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että leikki on olennainen osa lapsen mielenterveyttä ja älyllistä kehitystä. Näin ollen yhteistyötä vaativat pelit ja leikit yhdistävät yhdessä oppimisen ja leikin hyödyt.

Autististen lasten apu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteistyötä vaativat pelit ja leikit ovat erittäin hyödyllisiä myös terapeuttisissa tilanteissa autististen ja sosiaalisesti syrjäytyneiden lasten kommunikaatiokyvyn parantamiseksi.

Kuuluvuuden tunteen lisääminen

Tämän tyyppiset pelit ja leikit ovat osallistavia, minkä vuoksi ne edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteenkuuluvuuden tunteen merkitystä akateemisten saavutusten kannalta on dokumentoitu laajasti erilaisissa tutkimuksissa.

Hauskanpito

Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien synnyttämä ilo ja onnellisuus ovat tunteita, jotka ovat yhä tärkeämmässä ja arvokkaammassa roolissa erilaisissa koulutusympäristöissä. Jopa Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksessa leikin kerrotaan olevan lapsen perusoikeus.

Yhteistyötä vaativien pelien ja leikkien hyödyt

Empatia

Tämän tyyppiset pelit ja leikit lisäävät empatiaa, sillä niissä on kyse yhteisestä huolesta ja huolenpidosta. Tämä poikkeaa yhteiskunnallemme tyypillisestä individualismista.

Hyvästit kilpailuhenkisyydelle

Yhteistyötä vaativat pelit ja leikit tarjoavat lapsille ansaitun tauon kilpailemisen tarpeesta. Useat tutkimukset esittävät kilpailemisella olevan monia haittoja lapsille. Se esimerkiksi lisää ahdistusta ja lisää epätasa-arvoisuuden tunnetta.

Koulutusjärjestelmämme pohjautuu monilta osin strukturoituun kilpailuun. Tämän vuoksi yhteistyötä korostavat aktiviteetit ovat niin tärkeitä – niiden avulla lapsi saa tauon ainaisesta kilpailemisesta.

Tarjoamalla lapsille mahdollisuuden toimia yhteistyössä muiden kanssa, viestimme, että yhteistyö on arvokasta ja tärkeä sosiaalinen normi. Näin yhteistyötä vaativat aktiviteetit tukevat positiivisen sosiaalisen ilmapiirin luomista, jossa lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja mukavaksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gregory M. Walton, Geoffrey Lawrence Cohen. (2011). A Brief Social-Belonging Intervention Improves Academic and Health Outcomes of Minority Students. Science.
  • April Bay Hinitz. (1994). Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression.  Universidad de Nevada, Reno.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.