Ongelmat lapsen itsetunnossa - Äitiyden Ihme
 

Ongelmat lapsen itsetunnossa

Ongelmat lapsen itsetunnossa
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 31 maaliskuuta, 2019

Ongelmat lapsen itsetunnossa tulee huomioida kotona huolella ja mahdollisimman varhain. Tämä johtuu siitä, että lapsen hyvinvointi riippuu monessakin mielessä juuri itsetunnon kehittymisestä. Paras tapa arvioida, onko lapsella jokin itsetuntoon liittyvä ongelma, on tarkkailla hänen käytöstään.

Mikä on itsetunto?

Itsetunto, eli omanarvontunto, tarkoittaa tietoisuutta omasta arvosta. Itsetunto ei ole peritty ominaisuus, vaan jotain, mikä kehittyy kokemusten kautta. Itsetunto rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana osana persoonallisuuden kehitystä perinnöllisten ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksessa.

Itsetunnon rakentuminen on äärimmäisen tärkeä osa lapsen kehitystä. Itsetunnon kautta lapsi kokee hyväksyntää, rakkautta ja arvostusta suhteissaan läheistensä kanssa. Toisin sanoen se on eräänlainen yhteys lapsen persoonallisuuden ja hänen ympäristönsä välillä.

Itsetunnon tärkeys lapsella

Terve itsetunto on tärkeä asia joka iässä, mutta etenkin lapsuudessa. Hyvä itsetunto varmistaa lapsen terveen kehityksen ja stimuloi oppimisprosesseja.

Tämä voi auttaa lasta luomaan hyviä suhteita ympärillään oleviin ja se mahdollistaa onnellisuuden kokemisen. Kun lapsella on vakaa itsetunto, hän on varma ja kykenevä, tuntee itsensä arvokkaaksi ja on aktiivinen osa yhteiskuntaa.

Huono itsetunto taas voi saada ihmisen kasvamaan kriittiseksi ja ujoksi. Ikävä kyllä nämä piirteet voivat johtaa aggressiivisuuteen, mikä puolestaa vaikeuttaa ympäristöön sopeutumista.

Ongelmat lapsen itsetunnossa

Kuva, joka ihmisellä on itsestään, voi saada aikaan ongelmia itsetunnossa. Tämä on hyvin vaihteleva ilmiö, johon vaikuttavat monet ulkoiset asiat. Ongelma voi aiheuttaa hyvin selkeitä muutoksia käytöksessä. Asiantuntijoiden mukaan lapsilla esiintyy itsetunnossa ainakin kolmenlaisia ongelmia.

1. Liioteltu itsetunto

Lapsi, jolla on kuviteltu tai liioiteltu itsetunto, on usein ylimielinen ja vaativa, sillä hän kokee olevansa oikeassa ja ansaitsevansa asioita. Lisäksi lapsi tuntee usein tarvetta osoittaa saavutuksiaan ja ominaisuuksiaan ympärillään oleville saadakseen tunnustusta.

Ongelmat lapsen itsetunnossa

Yleisesti ottaen tätä tilaa ilmenee, kun lapsi ei saa tarpeeksi huomiota, ylistystä tai rakkautta vanhemmiltaan. Rakkauden puute johtaa siihen, että lapsi liioittelee alitajuisesti toisille viestimäänsä kuvaa itsestään saadakseen hyväksyntää ja huomiota. Kun vanhemmat eivät aseta rajoja, lapsi uskoo olevansa oikeassa ja ansaitsevansa toisten ihailua.

Lapsilla terve itsetunto stimuloi oppimisprosesseja, mikä luo hyviä suhteita ympärillä oleviin ja mahdollistaa onnellisuuden kokemisen.

2. Jatkuva alhainen itsetunto

Tämä on ongelma, jonka hyvin moni vanhempi kohtaa. Lapsi on tällöin vaatimaton kaikissa tilanteissa, eikä reagoi positiiviseen tai negatiiviseen stimulointiin.

Tällaisissa tilanteissa lapsella on usein vaikeuksia tehdä päätöksiä. Hän pelkää pilkatuksi tulemista ja epäonnistumista, eikä puolusta itseään. Tällaista käytöstä voi ilmaantua, kun lapseen vaikuttavat yhteiskunnan tai vanhempien vaatimukset. Kun lapsi kokee olevansa kyvytön täyttämään muiden odotukset, hän lakkaa yrittämästä. Ajan kuluessa hän muuttuu pessimistiseksi ja negatiiviseksi.

Lapsen itsetunto

3. Huono ja epävakaa itsetunto

Tämän tyyppisessä tilanteessa ulkoiset ärsykkeet vaikuttavat merkittävästi lapsen itsetuntoon. Kun hyviä asioita tapahtuu, itsetunto nousee korkealle, ja huonojen asioiden tapahtuessa se romahtaa.

Pienen lapsen itsetunto-ongelmia voi olla hyvin vaikea huomata, sillä kaikki lapset muuttuvat jatkuvasti. Yleisiä huonosta ja epävakaasta itsetunnosta kertovia merkkejä ovat seuraavat:

  • Lapsi on yleensä rauhallinen, mutta muuttuu ärtyneeksi saadessaan mitä tahansa kritiikkiä, jopa rakentavaa.
  • Lapsi ahdistuu tilanteissa, jotka vaativat vastuuta – esimerkiksi koulutöiden tekeminen on tällainen tilanne. Tämä johtuu siitä, että lapsi uskoo, ettei hän pysty hoitamaan tehtäviään hyvin.
  • Lapsi pelkää saavutuksia.
  • Lapsi valehtelee, huijaa ja muuttuu aggressiiviseksi tai hyvin ujoksi.

Yleisesti ottaen tätä ongelmaa ilmenee, kun vanhemmat tai opettajat vertaavat lasta tämän tovereihin tai sisaruksiin. Samoin tällainen tilanne voi kehittyä, kun lasta kiusataan tai jokin asia, esimerkiksi vauvan saapuminen perheeseen, aiheuttaa ongelmia.

Kun vanhemmat ovat tietoisia mahdollisista ongelmista lapsen itsetunnossa, on helpompi ryhtyä toimeen ennen kuin on liian myöhäistä. Perheen tuki on ensiarvoisen tärkeää, jotta päästään yli niistä esteistä, joita niin helposti ilmenee pienillä lapsilla. Rakkaus, hellyys ja ymmärrys ovat paras valinta, kun on kyse tällaisista tilanteista, ja ne voivat jopa estää itsetunnon ongelmia kehittymästä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.