Miten ujo lapsi eroaa introvertista lapsesta? - Äitiyden Ihme
 

Miten ujo lapsi eroaa introvertista lapsesta?

Ujo lapsi käyttäytyy hyvin samankaltaisesti kuin introvertti lapsi, mutta heidän käyttäytymisensä syyt ovat erilaiset. Kun tunnemme ujon ja introvertin lapsen eroavaisuudet, voimme auttaa heitä paremmin.
Miten ujo lapsi eroaa introvertista lapsesta?
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vanhempien on tärkeä tuntea oma lapsi niin hyvin kuin mahdollista. Ymmärrys siitä, kuinka ujo lapsi eroaa introvertista lapsesta, auttaa vanhempia ymmärtämään paremmin oman lapsensa tarpeita.

Ujouteen yhdistetään helposti tietynlaisia mielikuvia. Kun lapsen huomataan viettävän aikaa itsekseen ikätovereiden kanssa leikkimisen sijaan, tämän helposti oletetaan olevan ujo. Toisinaan oletus pitää paikkansa, mutta yhtä usein se on väärä.

Ujous ja introverttius sekoitetaan helposti toisiinsa, sillä niiden ilmentämä käyttäytyminen on monin paikoin hyvin samankaltaista. Kuitenkin ujon ja introvertin lapsen emotionaalinen tila on keskenään hyvin erilainen.

Mitä ujous on?

Ujous on yksilön taipumusta vältellä sosiaalista kontaktia muiden ihmisten kanssa, koska hän häpeää tai pelkää sitä, että muut ihmiset näkevät hänet negatiivisessa valossa. Ujo lapsi tuntee olonsa epämukavaksi ja hermostuneeksi ollessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Ujon lapsen itseluottamus voi olla heikko, ja hänellä saattaa olla puutteita sosiaalisissa taidoissa. Tämän takia ollessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ujo lapsi on liiallisen huolestunut siitä, kuinka hän itse tilanteessa toimii. Ujo lapsi pelkää tekevänsä itsestään naurunalaisen.

Ujo lapsi tuntee olonsa epämukavaksi ollessaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa

Tämän takia ujoudesta kärsivä lapsi välttelee huomion keskipisteeksi joutumista, on hermostunut tavatessaan uusia ihmisiä ja kokee vaikeaksi puhua heidän kanssaan vapaasti, ennen kuin pystyy luottamaan ihmiseen täysin.

Mitä introverttius on?

Introvertti lapsi on hiljainen, varautunut ja sisäänpäin kääntynyt. Introvertti osoittaa vain vähän kiinnostusta uusia ihmisiä ja tilanteita kohtaan. Introvertti lapsi ottaa etäisyyttä muihin lapsiin, ellei kyse ole hyvin läheisestä ystävästä.

Introvertit eivät pelkää sosiaalista kanssakäymistä tai tuomituksi tulemista, ja introvertin henkilön sosiaaliset taidot voivat olla erittäin hyvät. Introvertti lapsi vain yksinkertaisesti tykkää olla enemmän itsekseen ja nauttii omasta seurastaan.

Introvertti lapsi voi toimia saumattomasti muiden lasten kanssa ja nauttia tästä vuorovaikutuksesta. Usein käy kuitenkin niin, että tämä verottaa lapsen voimia, ja hän haluaa jossain vaiheessa viettää aikaa yksin ja ladata akkujaan.

Miten ujo lapsi eroaa introvertista lapsesta?

Sekä ujoudelle että introverttiydelle on ominaista se, että lapsella on taipumusta pitää etäisyyttä ikätovereihinsa. Molemmissa tapauksissa lapsi välttelee suuri ihmisjoukkoja, uusia ihmisiä ja uusia tilanteita. Ujo lapsi ja introvertti lapsi tekevät näin kuitenkin eri syistä.

Ujo lapsi pelkää tulevansa tuomituksi, introvertti lapsi ei. Ujolle ihmiselle on ominaista pelko tulla negatiivisesti tuomituksi muiden ihmisten toimesta. Introvertti ei sen sijaan tunne pelkoa eikä ahdistusta ollessaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Ujo ihminen saattaa torjua vuorovaikutustilanteita, koska häpeää, introvertti sen sijaan tekee niin, koska ei halua tätä vuorovaikutusta. Ujoudesta kärsivä lapsi saattaa haluta olla tekemisissä muiden lasten kanssa, mutta ei osaa kerätä rohkeutta siihen. Introvertti sen sijaan nauttii enemmän yksinolosta kuin muiden seurasta.

Introvertti lapsi ei kestä sosiaalisia tilanteita suurissa määrin. Tätä asiaa ujot lapset eivät useinkaan koe ongelmaksi, vaan he suorastaan kaipaavat sosiaalista vuorovaikutusta! Introvertin ollessa paljon tekemisissä muiden ihmisten kanssa, he tarvitsevat aikaa ollakseen yksin, jotta he voivat ladata henkisiä akkujaan. Tämä ylikuormittuminen ei ole kuitenkaan tuttua ujolle lapselle.

Introvertti lapsi suosii ennemmin omaa kuin muiden ihmisten seuraa

On tärkeää osata tehdä erottelua introverttiyden ja ekstroverttiyden sekä ujouden ja rohkeuden välillä. Se, onko henkilö introvertti vai ekstrovertti, kertoo henkilön energisyydestä, mukavuuden olosta sekä yksin viihtyvyydestä. Ujous ja rohkeus sen sijaan määrittävät sitä, tunteeko henkilö ahdistuneisuutta ollessaan muiden kanssa vuorovaikutuksessa.

On myös mahdollista, että lapsi on samalla sekä ujo että introvertti. On myös täysin mahdollista, että ujo lapsi on ekstrovertti, mutta hänen ujoutensa estää tämän persoonallisuuden piirteen ilmentymistä. Lapsi voi myös olla introvertti ja hyvin itsevarma.

Kuinka auttaa ujoa ja introverttia lasta?

Introverttius persoonallisuuden piirteenä ei useinkaan ole ongelmallinen. Introvertti lapsi viettää mielellään aikaa itsekseen ja se tekee hänet onnelliseksi, tätä piirrettä tulee siis kunnioittaa. Tällaisella lapsella voi olla vain muutama ystävä, mutta nämäkin ystävyyssuhteet ovat sitäkin merkityksellisempiä. Introvertin sisäinen maailma voi olla hyvinkin värikäs ja täynnä uteliaisuutta.

Ujous sen sijaan voi aiheuttaa lapselle onnetonta oloa. Kun lapsi ei pysty olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin niin kuin hän haluaisi, voi  tämä aiheuttaa lapsella ahdistuneisuutta sekä estää lasta hankkimasta sellaisia ystävyyssuhteita, joita hän todella haluaisi.

Jotta vanhemmat voivat auttaa ujoa lasta, tulee heidän toimia lapsen sosiaalisina roolimalleina. Lapsen tulee nähdä, kuinka vanhemmat ovat vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä oppia vuorovaikutustaitoja heiltä. Vanhempien on hyvä myös tarjota lapselle erilaisia sosiaalisia ympäristöjä, joissa harjoitella vuorovaikutusta muiden kanssa.

Jos ujous kuitenkin rajoittaa lapsen elämää vakavasti, kannattaa silloin kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta tilanteeseen saadaan apua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.