Miksi lapsella on vaikeuksia saada ystäviä? - Äitiyden Ihme
 

Miksi lapsella on vaikeuksia saada ystäviä?

Lapsella voi olla vaikeuksia ystävystyä ikätovereidensa kanssa erilaisista syistä. Auttaakseen lasta olemaan sosiaalinen ja saamaan ystäviä, vanhempien täytyy ensin ymmärtää, mistä ongelmat ystävien hankkimisessa johtuvat.
Miksi lapsella on vaikeuksia saada ystäviä?
Patricia Alfonso Molina

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Patricia Alfonso Molina.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Ystävyyssuhteet ovat tärkeitä kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Lapsuudessa ne ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi siksi, että ne parantavat lapsen itsetuntoa. Jos olet vanhempi, jonka lapsella on vaikeuksia saada ystäviä, jatka lukemista.

Ystävyyssuhteiden tärkeys

Lasten on tärkeä ymmärtää ystävyyssuhteiden tarkoitus ja tärkeys. Terveen ystävyyssuhteen perusta syntyy seuraavista tekijöistä:

 • Keskinäinen rakkaus.
 • Vastavuoroisuus ja molemminpuolinen tuki. On tärkeää tietää toisen henkilön tuntevan samalla tavalla ja kokea ystävyyden olevan ehdotonta.
 • Luottamus ja vilpittömyys. Ystävälle voi kertoa kaikki huolensa ilman tuomitsemisen pelkoa, minkä lisäksi ystävykset uskaltavat ilmaista rehelliset mielipiteensä.
 • Yhteiset kiinnostuksen kohteet ja huolet. Tämä auttaa ihmisiä kommunikoimaan, viettämään aikaa yhdessä ja oppimaan toisistaan.
Miksi lapsella on vaikeuksia saada ystäviä?

Miksi lapsella on vaikeuksia saada ystäviä?

Kypsyys

Kyky ystävystyä paranee iän myötä. Tämä tapahtuu tyypillisesti ollessa noin 4-5 vuoden iässä, mutta jokaisella lapsella on oma rytminsä.

Luonteenpiirteet

Introvertit lapset vetäytyvät helposti omiin oloihinsa, ja melu ja ihmisjoukot saattavat hämmentää heitä. Ujot lapset tai lapset, joilla on huono itsetunto, voivat olla epävarmoja ja odottaa toisen tekevän aloitteen tutustumisessa. Heillä saattaa olla vaikeuksia itsensä ilmaisemisessa ja vieraiden seurassa rentoutumisessa.

Käytösongelmat

Aggressiivisuus, arvaamattomuus ja villi luonne voivat vaikeuttaa ystävien saamisessa. Muut lapset voivat tuntea olonsa epämukavaksi huonosti käyttäytyvän ikätoverin seurassa, eivätkä näin halua leikkiä tämän kanssa.

Fyysiset ongelmat

Esimerkiksi puhumista, kuulemista tai liikkumista vaikeuttavat ongelmat voivat tehdä kommunikoimisen vaikeaksi. Lapsi voi kokea, ettei hän tule ymmärretyksi, minkä lisäksi ikätoverit eivät välttämättä ymmärrä lapsen tilannetta, ja pitävät tätä outona ja erilaisena.

Hyperaktiivisuus tai keskittymisvaikeudet

Hyperaktiiviset lapset tai lapset, joilla on keskittymisvaikeuksia, voivat näyttäytyä toisten silmissä häiritsevinä. Toisinaan saattaa myös vaikuttaa siltä, että tällaiset lapset eivät ole kiinnostuneita muista, jolloin he helposti tulevat torjutuksi muiden taholta.

Lahjakkuus

Ikätovereitaan jollain mittarilla lahjakkaammat lapset saattavat kokea ulkopuolisuuden tunnetta, ja heillä voi olla vaikeuksia löytää ystäviä, jotka jakavat heidän mielenkiinnon kohteensa. Näin ollen he saattavat tuntea, ettei heitä ymmärretä, ja voivat jopa kokea tulevansa hyljeksityksi.

Kiusatuksi tuleminen

Kiusatuksi tulleilla lapsilla on usein huono itsetunto, ja heidän voi olla vaikea luottaa toisiin. Tämän lisäksi he eivät välttämättä halua yrittää ystävystyä kenenkään kanssa pelätessään tulevansa uudelleen kiusatuksi.

Kuinka auttaa, jos lapsella on vaikeuksia saada ystäviä?

Lapset oppivat ystävyyden ja sosiaalisen elämän tärkeyden vanhempiensa kautta, ja vanhemmat ovat tässäkin asiassa tärkein esimerkki lapselle. Vanhempien täytyy kuunnella lasta ja ymmärtää hänen tarpeensa ja tunteensa sekä se, miten hän käyttäytyy muiden lasten kanssa.

Lasta, jolla on vaikeuksia saada ystäviä, voidaan auttaa esimerkiksi seuraavien asioiden avulla:

 • Jaa sosiaaliset tilanteesi ystävien kanssa. Toisin sanoen, anna lapsen oppia sosiaalisia taitoja sinun kokemustesi kautta. Varmista, että lapsella on mahdollisuus leikkiä ikätovereidensa kanssa.
 • Puhu ystävyyssuhteiden merkityksestä. Selitä lapselle, että kaikista ihmisistä ei tule hänen hyviä ystäviään, mikä voi toisinaan tuottaa hänelle pettymyksen. Kerro myös, että kaikki ystävyyssuhteet eivät kestä läpi elämän, mutta jotkut kestävät. Kaikki riippuu olosuhteista ja yksilöiden persoonallisuudesta.
Miksi lapsella on vaikeuksia saada ystäviä?
 • Kysele lapselta hänen tuntemistaan lapsista ja heidän välisistään suhteista. Osoita, että olet kiinnostunut siitä, miten lapsi näkee ikätoverinsa. Tämä auttaa lasta kommunikoimaan ja edistää turvallisuuden tunnetta ja empatiaa.
 • Rohkaise lasta päivähoidon tai koulun ulkopuolella tapahtuviin aktiviteetteihin ja vie lapsi paikkoihin, joissa on tämän ikätovereita, jotka jakavat tämän kiinnostuksen kohteet. Näin lapsen on helpompi kokea kuuluvansa joukkoon ja samalla hän rohkaistuu ottamaan osaa erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin.
 • Auta lasta ratkaisemaan tämän ihmissuhteissa esiin nousevat ongelmat. Älä kuitenkaan sekaannu tilanteeseen käytännössä, jos se ei ole täysin välttämätöntä, vaan jaa lapselle työkaluja, joiden avulla hän pystyy itse ratkaisemaan ongelmat. Tämä parantaa lapsen itsetuntoa ja saa hänet tuntemaan itsensä itsenäisemmäksi.
 • Jos lasta kiusataan päivähoidossa tai koulussa, ota asia välittömästi esiin hoitajan tai opettajan kanssa.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Villarreal González E, Sánchez Sosa JC, Musito Ochoa G. (2010). Cómo mejorar habilidades sociales. Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
 • Ruiz Lázaro, PJ. (1998). Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes. Ministerio de Sanidad y Consumo, España.
 • Gallego Ortega, JL. (1994). Educación Infantil. Ed: Aljibe.
 • Parets Luque C. (2014). Mi lado de la bufanda. Ed: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.