Lasten piirustukset ja niiden merkitykset - Äitiyden Ihme
 

Lasten piirustukset ja niiden merkitykset

Piirtäminen on lapsille tapa kuvailla tunteitaan ja havaintojaan. Kerromme, miksi lapsen piirtely ei ole pelkkää merkityksetöntä raapustelua.
Lasten piirustukset ja niiden merkitykset
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 11 tammikuuta, 2019

Lapset alkavat piirrellä yleensä täytettyään 18 kuukautta, jolloin piirtämisestä tulee heille tapa ilmaista itseään. Pikkuisilla on todella hauskaa ilmeisen satunnaisia viivoja paperille piirrellessään. Lapsille nämä piirustukset merkitsevät taideteoksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa heidän omista ajatuksistaan ja ideoistaan.

Piirtelyn tärkeys piilee lapsen mielikuvituksen ja hienomotoristen taitojen aktivoinnissa varhaisesta iästä lähtien. Tämä on hyödyllistä lapsen kykyjen ja taitojen kehittämisen kannalta. Piirtäminen on lapsille lisäksi hauska tapa ilmaista tunteita.

Taiteillessaan kuvioita paperille, lapsilla on tapana olla impulsiivisia ja hillitsemättömiä. He liikuttavat piirtäessään koko käsivarttaan hyödyntääkseen kaiken käytettävissä olevan tilan. Tämä aktiviteetti on lapsista hauskaa ja pitää heidät viihdytettyinä sen lisäksi, että se vaalii heidän kuvataiteellisen kehityksensä ensimmäisiä taimia.

Kun lapset varttuvat, heidän taitonsakin kasvavat ja he oppivat uusia kykyjä, joilla parantaa piirustuksia. Tällöin värityksestä tulee huolellisempaa ja piirretyt rajat ovat tarkempia. Koulun alkaessa lapset tulevat petraamaan kotona opittuja asioita uusia tekniikkoja hyödyntäen.

Kun lapsi kokee kiinnostusta värikynän käyttämiseen, älä epäröi antaa sitä hänelle ja opettaa hänelle samalla oikeaa otetta, jolla kynää pidellään. Näin lapsi pääsee aloittamaan ensimmäiset taiteelliset kokeilunsa ja loikkaamaan piirtämisen maailmaan, joka takuulla johtaa unohtumattomiin luomuksiin niin heille kuin vanhemmillekin.

Lasten piirustukset ja niiden merkitykset

Ensimmäinen vaihe piirtämisessä alkaa lapsen ottaessa kynän käteensä ja yrittäessä raapustaa paperille. Tämä on se hetki, jolloin lapsi alkaa kehittää motoristen kykyjensä ja aivojensa välistä koordinaatiota.

Lasten piirrokset ja niiden merkitykset

Satunnaiset raapustukset

Tämä on motorinen toiminto, jota lapsilla voidaan havaita arviolta 20 ikäkuukauden paikkeilla, ja se tunnetaan myös sekaisena piirtelynä. Sitä luonnehtivat luonnokset tai kynän tai värin jäljet, joilla ei ole järjestystä tai tarkoitusta. Lapset saattavat käyttää piirustusten tekoon monia eri materiaaleja.

Tässä vaiheessa lapset kokevat motorista vapautumista piirrellessään ja käyttävät näitä piirroksia esitelläkseen uutta kieltään ja tapaansa kommunikoida. Lisäksi he alkavat tunnistaa piirroksissaan käyttämiään materiaaleja.

Tämä on hyvin tärkeä vaihe, sillä se herättää lapsen motoriset kyvyt ja kyvyn havainnoida ympäristöään. Kaikki tämä heijastuu piirustuspaperilla.

Hallittu raapustus

Tämä on havaintokyvyn taso, jota lapset ilmentävät noin 20-30 kuukauden iässä. Kynänjäljet alkavat saada tästä lähin muotoa ja selkeyttä, lapsi pitelee kyniä käsissään paremmin, ja hänen piirtoliikkeensä saavat hiukan pehmeyttä. Viivat ja linjat ovat pidempiä ja tarkempia, ja lapsi pyrkii täyttämään koko piirtoalueen graafisilla ilmauksillaan.

Tässä vaiheessa lapsella voidaan havaita kinesteettistä edistystä, joka on lapsen kykyä käyttää kehoaan ideoidensa ilmaisussa. Lapsi tarkkailee ympäröivää maailmaa tarkemmin voidakseen ilmentää sitä piirroksissaan. Tässä vaiheessa hän alkaa myös piirtää ympyröitä, pisteitä ja tarkkoja viivoja.

Nimetyt raapustukset

Tätä noin 30-48 kuukauden iässä ilmenevää vaihetta kutsutaan myös edustusvaiheeksi. Tässä vaiheessa lapsi hallitsee motorisia kykyjään paremmin ja pystyy selittämään piirtämiään asioita.

Yleisesti ottaen lapset luonnostelevat paperille havainnoimiaan tai tuntemiaan asioita, vaikka heidän piirustuksensa eivät vastaisikaan todellisuutta. Tämän vaiheen aikana lapsi alkaa valikoida käyttämiään materiaaleja, aiheita ja värejä.

Piirrokset ovat myös paremmin keskitettyjä, ja lapsi kokee ylpeyttä piirustuksen nähneiden aikuisten reaktioista. Lasta on erittäin tärkeää kannustaa ja kehua töistään.

Esiskemaattinen vaihe

Tämä vaihe on tyypillinen 3-7-vuotiaille lapsille, ja tässä vaiheessa piirrokset edustavat lasten näkemiä esineitä, ihmisiä ja eläimiä.

Nämä piirrokset on hiukan helpommin ymmärrettävissä, vaikka ihmispiirrokset koostuvatkin päätä esittävästä ympyrästä ja vartalon muodostavasta kahdesta viivasta. Monet lapset piirtävät näille ihmishahmoille myös sormet ja hiukset.

Aloittaessaan koulunkäynnin, lapsi hyödyntää piirtämistaitojaan luokkahuoneessa. Siellä hän ilmaisee ideoitaan, jakaa niitä ikätovereilleen ja saa ymmärrystä visioilleen. Resurssit lapsen luomuksille tulevat vaihtelemaan, ja hän saa kehittää motoriset taitonsa täyteen loistoonsa.

Lasten piirrokset ja niiden merkitykset

Tätä seuraavia vaiheita ovat 7-9 vuoden iässä ilmenevä skemaattinen vaihe sekä 9-14 vuoden iässä ilmenevä siirtymävaihe.

Raapustuksista tulee siirtymävaiheessa viimeisteltyjä ja huoliteltuja, ja ne alkavat muistuttaa oikeita piirroksia. Näiden vaiheiden aikana lapset havainnollistavat taitojaan avoimesti luonnoksin ja erilaisin väriyhdistelmin.

Kaiken kaikkiaan lasten piirustukset ovat hyvin tärkeitä, sillä raapustelu ja viivojen piirtely herättelevät aivojen motorisia taitoja. Tulevaisuudessa tämä auttaa lasta itseilmaisussa erilaisten taiteellisten luomusten, kuten luonnostelmien ja maalausten, avulla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.