Lapsen uteliaisuus - Äitiyden Ihme
 

Lapsen uteliaisuus

Lapsen uteliaisuus on loputonta. Syntymästään lähtien häntä kiinnostaa kaikki hänen ympärillään oleva.
Lapsen uteliaisuus
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 22 helmikuuta, 2021

Lapsen uteliaisuus voi tuntua äärettömältä. Se herättää lukemattomia kysymyksiä ja voi toisinaan ajaa lapsen myös ei-toivottuihin tilanteisiin. Tämän johdosta aikuiset saattavat ajatella liiallisen uteliaisuuden olevan negatiivinen ominaisuus, mikä johtaa pahimmillaan lapsen luontaisen ja luonnollisen uteliaisuuden rajoittamiseen. Uteliaisuus kuitenkin on työkalu, jota lapsi tarvitsee oppiakseen.

Miten uteliaisuus määritellään?

Uteliaisuus on luontainen vaisto, jolla tarkoitetaan innostusta etsiä tietoa tai kokeilla uutta. Asiantuntijoiden mukaan sen taustalla on myös kontrollin ja turvallisuuden tarve, sillä uteliaisuus auttaa sietämään pelkoa, riskejä ja epävarmuutta. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja tutkivat lakkaamatta ympäristöään ja kyselevät asioista. Pieni lapsi yrittää olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa koskettamalla, katselemalla ja tarkkailemalla esineitä, asioita ja ihmisiä.

Lapsen uteliaisuuden pääasialliset piirteet

Vanhempien tärkeänä tehtävänä on tukea lapsen uteliaisuutta ja huolehtia siitä. Näin he auttavat lasta oppimaan tehokkaammin. Lasta on siis syytä auttaa ylläpitämään seuraavanlaisia piirteitä:

 • Mielenkiinto
 • Motivaatio
 • Tahto
 • Tiedonjano
 • Intohimo
Lapsen uteliaisuus ilmenee ympäristön esineiden ja ihmisten tutkimisena ja tarkkailemisena

3 tapaa motivoida aivoja oppimaan

Uteliaisuus tiettyä aihetta kohtaan tekee oppimisen helpommaksi, ja tietoa on helpompi sisäistää ja omaksua. Uteliaisuus motivoi aivoja omaksumaan tietoa paremmin seuraavista syistä:

 • Se aktivoi dopamiinia, joka on tavoitteiden saavuttamisen mahdollistava kemiallinen välittäjäaine.
 • Uteliaisuus hyödyttää hippokampusta, joka on yksi aivojen keskeisistä osista. Hippokampuksella on olennainen rooli sekä pitkä- että lyhytkestoisen muistin muodostumisessa että vahvistumisessa.
 • Palkitsemisjärjestelmä helpottaa oppimista ja tiedon vastaanottamista.

Lapsen uteliaisuuden stimuloinnin tärkeys

Lapsen uteliaisuutta on tärkeä stimuloida, koska se herättelee mielenkiintoa, joka on tärkeää oppimisen ja omien ajatusten kehittymisen kannalta. Lapsi, joka ei ole utelias, saattaa:

 • Olla vähemmän seurallinen.
 • Lukea vähemmän kirjoja.
 • Olla vaikeasti inspiroitavissa, motivoitavissa ja innostettavissa.
 • Osoittaa vain vähän kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen.

Lapsen uteliaisuuden hyödyt

Heti puhumaan opittuaan lapsi alkaa kysellä kysymyksiä. Se, että lapsi pitää mielen avoimena oppiakseen maailmasta uusia asioita, tarjoaa monenlaisia hyötyjä:

 • Vahvistaa lapsen suhteita muihin ihmisiin.
 • Suojelee lapsen aivoja.
 • Auttaa lasta kasvamaan.
 • Auttaa lasta pääsemään yli ahdistuneisuudesta.
Lapsen uteliaisuus

3 negatiivista tapaa, jotka vaikuttavat uteliaisuuteen

Seuraavat kolme vaikuttavat lapsen uteliaisuuden kehittymiseen negatiivisesti.

Pelko on vihollinen

Pelko on uteliaisuuden pahin vihollinen. Jos vanhemmat ylisuojelevat lasta, lapsen pelko vain kasvaa. Lisäksi se saa aikaan kyvyttömyyden tunteita. Vältä siis sanomasta lapselle esimerkiksi “Älä koske siihen, sillä loukkaat itsesi.” tai “Älä juokse, kaadut vielä.”. Salli lapsen kiinnostua uusista asioista ja tutkia niitä.

Paheksunta tukahduttaa

Lapsi tykkää leikkimisestä ja tutkimisesta. Ei siis ole viisasta sanoa jatkuvasti “Älä tee noin”, “Älä likaa itseäsi” tai “Ole hiljaa”. Tällaiset käskyt saavat lapsen pidättelemään itseään, ja siten estämään omaa uteliaisuuttaan. Edellä mainitun kaltaisia kieltoja voi kuitenkin sanoa aina aika ajoin, kunhan ne ovat hyvin perusteltuja sekä annat lapselle todellisen selityksen niiden syistä.

Poissaolo aiheuttaa epävarmuutta

Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi kun olet hänen lähellään. Ja kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, hän voi kehittää uteliaisuuttaan entisestään. Leikkimällä lapsesi kanssa tarjoat myös mahdollisuuden lapselle jakaa kanssasi asioita, joita hän on oppinut.

Jotta siis voisit stimuloida lapsen uteliaisuutta, sinun pitää antaa aikaasi lapselle. Sinun tulee kuunnella lastasi sekä vahvistaa lapsen käyttäytymistä positiivisesti. Uteliaisuus auttaa lasta kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Kun autat lasta kehittämään omaa uteliaisuuttaan, autat samalla lasta kehittämään loistavan itsetunnon.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.