Kuinka välttää sisarusten välinen mustasukkaisuus? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka välttää sisarusten välinen mustasukkaisuus?

Kuinka välttää sisarusten välinen mustasukkaisuus?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 18 maaliskuuta, 2020

Mustasukkaisuus on luonnollinen tunne, joka nostaa päätään, kun ihminen kokee toisen henkilön tai asian uhkaavan hänen asemaansa hänelle merkityksellisen ihmisen elämässä. Sisarusten välinen mustasukkaisuus on yleistä, ja on tavallista, että lapsessa herää tällaisia tunteita jo ennen uuden sisaruksen syntymää tai välittömästi tämän syntymän jälkeen.

Jotkut asiantuntijat uskovat, että mustasukkaisuus ilmenee spontaanisti, kun lapselle kerrotaan uuden sisaruksen saapumisesta. Myöhemmin se on osa sopeutumisaikaa, kun lapsi alkaa ymmärtää, että hän ei olekaan enää perheen huomion keskipiste. Aavistus tai pelko siitä, että hän menettää itselleen tärkeimpien ihmisten rakkauden tai huomion, voi laukaista lapsessa monia erilaisia tunteita.

Vaikka sisarusten välinen mustasukkaisuus onkin yleistä, vanhempien kannattaa pyrkiä ehkäisemään sitä parhaansa mukaan. Voimakkaat mustasukkaisuuden tai kateuden tunteet voivat saada lapsessa aikaan ahdistusta ja masennusta ja voivat vaikuttaa hänen itsetuntoonsa negatiivisesti. Kaikki tämä synnyttää myös helposti negatiivisia jännitteitä, jotka vaikuttavat koko perheeseen.

Mistä sisarusten välinen mustasukkaisuus johtuu?

Pelko on mustasukkaisuuden perusta. Lapsen mieltä hallitsee ahdistava ajatus siitä, että hän menettää vanhempiensa rakkauden ja kiintymyksen. Mustasukkaisuutta ilmenee, kun lapsesta tuntuu siltä, ettei hänen tunteisiinsa vastata hänen haluamallaan voimakkuudella tai tiheydellä.

Toinen mustasukkaisuutta aiheuttava asia on vanhempien asenteen muuttuminen ennen uuden lapsen syntymää. Lapsen, joka on tottunut näkemään vanhempansa tietynlaisina ja suhtautumaan heihin tietyllä tavalla, voi olla vaikea sietää tätä. Lapsi voi alkaa kuvitella olevansa korvattavissa.

Kuinka välttää sisarusten välinen mustasukkaisuus?

Toisinaan vanhemmat turvautuvat taivuttelu- ja jopa uhkailutaktiikoihin, jotka voivat olla haitallisia. Lapsi voi tulkita esimerkiksi lausahduksen ”jos et nyt syö, äiti ei leiki kanssasi” negatiivisesti niin, että hän alkaa uskoa, että äiti leikkii vain sellaisen lapsen kanssa, joka täyttää hänen toiveensa.

Myös vertailu voi aiheuttaa mustasukkaisuutta, ja sitä tuleekin välttää kaikissa tilanteissa. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen, ja häntä tulee arvostaa juuri sellaisena kuin hän on. Yleisestä uskomuksesta poiketen myös nuorempi sisarus voi tuntea mustasukkaisuutta isosiskoaan tai -veljeään kohtaan. Joissain tapauksissa mustasukkaisuus on molemminpuolista. Se, että lapsi kokee, että hänen sisarustaan suositaan, on aina potentiaalinen mustasukkaisuutta herättävä tekijä.

Mustasukkaisuuden seuraukset

Mustasukkaisuus voi johtaa negatiivisiin seurauksiin lapsen käytöksessä. Seuraavat ovat muutamia esimerkkejä siitä, miksi vanhempien tulisi pyrkiä ehkäisemään sisarusten välistä mustasukkaisuutta:

  • Lapsi voi alkaa käyttäytyä ärtyneesti tai aggressiivisesti.
  • Lapsesta voi muuttua vetäytyneeksi tai surulliseksi.
  • Pienen lapsen kehitys saattaa hidastua tai jopa taantua. Esimerkiksi jo kuivaksi oppinut lapsi voi alkaa kastella sänkynsä.
  • Lapsella voi olla toistuvia kiukkukohtauksia.

Kaikki tämän tyyppinen käytös tähtää yleensä enemmän huomion saamiseen.

Kuinka välttää sisarusten välinen mustasukkaisuus?

Vanhempien on tärkeää vahvistaa lapsen itsetuntoa. Hänen epävarmuuttaan uutta sisarusta kohtaan pystytään hälventämään, kun hän kokee olevansa tärkeä osa perhettä ja tuntee vanhempien käyttäytyvän reilusti ja tasapuolisesti.

Kuinka välttää sisarusten välistä mustasukkaisuutta?

Vanhempien täytyy antaa vanhemmalle lapselle runsaasti aikaa ja huomiota myös pikkusisaruksen syntymän jälkeen. Heidän tulee myös keskustella lapsen kanssa siitä, mitä pienen vauvan kanssa eläminen käytännössä merkitsee ja millaisia muutoksia perheen arjessa tulee näkymään. Lapsen on hyvä olla jollain tavalla mukana raskausprosessissa.

Mitä paremmin vanhemman lapsen päivärutiinit pystytään säilyttämään, sitä parempi. Vauva-arki tuo kotiin paljon muutoksia, mutta ne eivät saisi vaikuttaa esimerkiksi vanhemman lapsen ruokailu- ja nukkumisaikatauluihin.

Kun sisarusten välille syntyy konflikti, vanhempien ei tulisi valita puolta, vaan pysyä neutraalina osapuolena ja joko antaa lasten selvittää tilanne itse tai auttaa heitä sen selvittämisessä. Vanhempien täytyy olla ymmärtäväisiä molempia lapsia kohtaan, sillä todennäköisesti molemmat heistä kokevat olevansa oikeassa. Vanhempien on kuunneltava molempia lapsia niin, että kumpikin heistä kokee vanhempien ymmärtävän hänen näkökantansa. Tämä on paras tapa välttää sisarusten välistä mustasukkaisuutta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.