6 suurta muutosta 2-3-vuotiaan lapsen elämässä - Äitiyden Ihme
 

6 suurta muutosta 2-3-vuotiaan lapsen elämässä

Jotkut elämän suurimmista muutoksista tapahtuvat toisen ja kolmannen ikävuoden välillä. Jatka lukemista, niin saat tietää, mitä on odotettavissa lapsen ollessa tässä ikävaiheessa.
6 suurta muutosta 2-3-vuotiaan lapsen elämässä
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Toisen ja kolmannen ikävuoden välillä lapsi muuttuu taaperosta pikkulapseksi ja käy läpi runsaasti erilaisia kognitiivisia, fyysisiä, emotionaalisia ja sosiaalisia muutoksia. Tänään puhumme siitä, mitkä ovat kuusi suurinta muutosta 2-3-vuotiaan lapsen elämässä.

6 suurta muutosta 2-3-vuotiaan lapsen elämässä

Sen lisäksi, että lapsi kasvaa toisen ja kolmannen ikävuoden aikana huimasti fyysisesti, myös hänen kognitiivinen kypsymisensä on nopeaa. Monet taidoista kehittyvät huomattavasti juuri tässä ikävaiheessa. Lapsi alkaa muodostaa yhteyttä maailmaan eri tavoin, ja hänen itsenäisyytensä lisääntyy ja autonomiansa kehittyy.

Hän myös oppii tekemään asioita, joihin hän ei ole aiemmin kyennyt tai joita hän on tehnyt vain vanhempiensa tai muiden aikuisten avustuksella. Vanhemmat tulevat huomaamaan lapsessa tapahtuvan muutoksen ja sen, kuinka lapsi on yhä halukkaampi oppimaan ja omaksumaan uusia taitoja.

“Lapsen elämän jokaisessa vaiheessa on kauneutta ja iloa, mutta väistämättä hieman myös kipua lapsen siirtyessä vaiheesta toiseen.”

– Nichole Nordeman

2-3-vuotiaan lapsen elämässä tapahtuu suuria muutoksia niin fyysisesti kuin henkisestikin

1. Lapsi haluaa käydä itsenäisesti vessassa

2-vuotias lapsi tunnistaa yleensä jo potan ja vessan ja kykenee käyttämään niitä oikeaoppisesti aikuisten antaman esimerkin mukaisesti. Tullessaan kolmen vuoden ikään hän oppii ilmoittamaan itse, milloin hänen täytyy päästä vessaan. Lapsi saattaa jopa haluta mennä vessaan yksin, mutta tarvitsee kuitenkin edelleen aikuisen apua pyyhkimiseen. Kun hän on tehnyt tarpeensa, hän osaa pestä ja kuivata kätensä itse.

2. Lapsi haluaa pukeutua itse

Useimmat 2-vuotiaat osaavat jo riisua itse kenkänsä ja housunsa, kunhan aikuinen auttaa tehtävässä alkuun. Kolmen vuoden ikään mennessä lapsen taidot ovat kehittyneet, ja hän osaa jo pukeutua ja riisuutua sujuvasti aikuisen avustuksella.

3. Lapsi oppii syömään itse

Yksi merkittävä muutos 2-3-vuotiaan lapsen elämässä on se, että hän oppii pikkuhiljaa syömään itse, eikä häntä tarvitse enää syöttää. Ruokailuvälineiden käyttö voi olla aluksi hankalaa, mutta ajan myötä lapsi lapsi oppii syömään niin, että sotkua syntyy entistä vähemmän.

4. Lapsen puhe monimuotoistuu ja muuttuu ymmärrettävämmäksi

2-vuotias lapsi käyttää yksinkertaista kieltä yksittäisiä substantiiveja ja verbejä hyödyntäen. Hän voi esimerkiksi sanoa “Minä haluan vettä” tai “Äiti, tule”. Hän osaa myös vastata sellaisiin yksinkertaisiin kysymyksiin kuten “Mitä sinä teet?”, “Mitä haluat?” tai “Missä se on?”.

6 suurta muutosta 2-3-vuotiaan lapsen elämässä

Kolmannen ikävuoden aikana lapsen puhe muuttuu monimuotoisemmaksi ja helpommin ymmärrettäväksi. Käytännössä lapsi oppii kaikki foneemit sekä äidinkielensä verbit, monikkomuodot, pronominit ja artikkelit. Hänen suullinen ilmaisunsa paranee, mikä mahdollistaa sen, että hän pystyy kertomaan itse, mitä tekee, mitä haluaa tai mitä hänelle tapahtuu.

5. Lapsen sosiaalisen elämä lisääntyy

Monet lapset aloittavat päivähoidon 2-3 vuoden iässä, jolloin heidän sosiaalinen piirinsä kasvaa ikätovereilla ja uusilla aikuisilla. Lapsen sosiaalinen elämä lisääntyy, ja hän oppii noudattamaan sosiaalisesti hyväksyttyjä normeja ja käyttäytymismuotoja.

6. Lapsi alkaa auttamaan kotitöissä

Vaikka 2-3-vuotias lapsi onkin vielä pieni, hän voi alkaa auttaa vanhempia kotitöissä esimerkiksi auttamalla omien lelujensa siivoamisessa tai pöydän kattamisessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Fernández, M.A., Idoate, J. L., Izal, M.C. y Labarta, I. (2007). Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años. Gobierno de Navarra: Departamento de Educación y Cultura.
  • Garrido-Eguizábal, M., Rodríguez-Ruiz, A., Rodríguez Ruiz, R. y Sánchez-Rodríguez, A. (2008). El niño de 0 a 3 años: Guía para padres y educadores. La Rioja: Gobierno de La Rioja. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.