Yhden lapsen perheet - Äitiyden Ihme
 

Yhden lapsen perheet

Vanhemmat voivat päätyä hankkimaan vain yhden lapsen monista eri syistä. Vaikka osa vanhemmista haluaisikin useamman lapsen, vain yhden lapsen saamisesta on myös monia taloudellisia ja käytännön hyötyjä.
Yhden lapsen perheet

Viimeisin päivitys: 30 lokakuuta, 2019

Tänä päivänä perheet, joissa on vain yksi lapsi, ovat hyvin yleisiä. Syitä vain yhden lapsen hankkimiseen on monia, ja niihin voivat lukeutua niin kulttuurilliset tekijät kuin uskonnolliset vakaumuksetkin.

Asiaan voivat vaikuttaa myös sellaiset tekijät kuten taloustilanne, kiintyneisyys ja käytännöllisyys. Samoin monet tekijät, joihin vanhemmat eivät pysty vaikuttamaan, voivat määrittää perheen koon. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhempien tai esikoisen terveyteen liittyvät asiat ja lapsen koulutusmahdollisuudet.

Yhden lapsen perheen edut ja hyödyt

Vaikka osa vanhemmista haluaisikin hankkia useamman lapsen, vain yhden lapsen saamisesta on myös monia etuja ja hyötyjä.

Ajankäyttö

Aikataulujen sovittaminen ja tasapainon löytäminen aktiviteettien välillä on helpompaa ja joustavampaa, kun perheessä on vain yksi lapsi. Lapsen kasvatukseen vaikuttavat toimet vaativat myös vähemmän aikaa. Terveyteen, koulunkäyntiin, vapaa-ajan aktiviteetteihin ja matkusteluun liittyvät seikat ovat kaikki helpommin suoritettavissa. 

Yhden lapsen perheet ovat hyvin yleisiä tänä päivänä monestakin syystä

Kun edellä mainituissa asioissa säästetään aikaa, jää luonnollisesti enemmän aikaa vietettäväksi lapsen kanssa. Tämä auttaa vahvistamaan lapsen ja vanhempien välistä suhdetta, edistämään onnellista lapsuutta ja parantamaan lapsen itsetuntoa. Vanhempien ja lasten yhteinen aika luo hyvän perustan lapsen emotionaaliselle kehitykselle

Suurempi panostaminen kasvatukseen

Kun lapsia on vain yksi, vanhemmilla on paremmin varaa lapsen harrastuksiin ja muihin aktiviteetteihin. Yhden lapsen perheissä vanhempien ei tarvitse jakaa käytettävissä olevaa materiaa useiden sisarusten kesken.

Tietyt tutkimukset ovat osoittaneet, että perheen ainoa lapsi menestyy sisarusten keskellä kasvaneita lapsia paremmin koulussa. Tähän vaikuttaa se, että lapsella on käytössään enemmän aikaa ja mahdollisuuksia opiskelutapojen kehittämiseen. Kun ympärillä ei ole sisaruksia, lapsi pystyy keskittymään paremmin opiskeluun.

Yhden lapsen vanhemmat pystyvät tarjoamaan kaiken taloudellisen tukensa lapsen koulutusmenoihin. Ainoalla lapsella on paremmat todennäköisyydet päästä esimerkiksi opiskelijavaihtoon ulkomaille tai lähteä opiskelemaan ulkomaisiin yliopistoihin.

Lapsi on ainoa perillinen

Perinnönjako aiheuttaa kiistoja monissa perheissä. Yhden lapsen perheet ovat tässä mielessä edullisessa asemassa. Se, että perintöä ei jaeta monen henkilön kesken, yksinkertaistaa prosessia huomattavasti. Vanhempien ei myöskään tarvitse tehdä erityisiä järjestelyjä perinnön suhteen, sillä heidän ainoa lapsensa tulee perimään kaiken vanhempiensa omaisuuden.

Yhden lapsen politiikka

Kiina on tunnettu yhden lapsen politiikastaan, ja se aiheuttaakin hyvin ristiriitaisia mielipiteitä. Yhden lapsen poltiikan tavoitteena on ollut kontrolloida syntyvyyttä, jotta vältyttäisiin liikakansoittumiselta.

Monet tekijät vaikuttavat siihen, miksi vanhemmat haluavat vain yhden lapsen

Tätä politiikkaa koskevaa lakia on sovellettu lähinnä kaupungeissa – maaseudulla lain seuraaminen ei ole ollut yhtä tiukkaa. Maaseudulla toinen lapsi on sallittu, jos ensimmäinen lapsi on vammainen tai tyttö. He, jotka eivät noudattaneet yhden lapsen politiikkaa, saivat tuntuvat sakot.

Yhden lapsen politiikka kyseenalaistettiin monia vuosia, varsinkin sen toteuttamiseen käytettyjä menetelmiä. Vuonna 2013 lakia uudistettiin, ja monien pohdintojen jälkeen laki mitätöitiin. Vuonna 2015 yhden lapsen politiikka hylättiin ja raja nostettiin kahteen lapseen per perhe.

Muita mielenkiintoisia seikkoja

Ilman sisaruksia elävät lapset ovat usein luovempia, sekä usein heidän päättelykykynsä kehittyy aiemmin. Joitakin ongelmia voi kuitenkin ilmetä, kun lapsi on yhdessä ikätovereidensa kanssa tai tehdessä yhteistyötä muiden lasten kanssa. Lapsen vanhemmiltaan saadulla kasvatuksella on kuitenkin suuri vaikutus siihen, miten lapsen sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Ainoana lapsena olemisella on tietysti myös joitakin haittapuolia, joista voit lukea seuraavassa artikkelissamme, jossa käsittelemme ainoana lapsena olemisen plussia ja miinuksia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.