Virtuaaliopiskelu ja sen hyvät ja huonot puolet - Äitiyden Ihme
 

Virtuaaliopiskelu ja sen hyvät ja huonot puolet

Virtuaaliopiskelu ja sen hyvät ja huonot puolet
Marisol Rendón Manrique

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvatuksen kandidaatti Marisol Rendón Manrique.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Nykyään virtuaaliopiskelu valitaan yhä useammin perinteisen koulutusmuodon sijaan tai rinnalle, olipa kyse sitten lapsista tai aikuisista. Yhä useammat vanhemmat kääntyvät teknologisten koulutusinstituutioiden puoleen niiden tarjoamien etujen vuoksi.

“Informaatio- ja kommunikaatioteknologia tekee etäopiskelun helpoksi. Kommunikaatioyhteys voidaan saavuttaa teknologiaa hyödyntämällä. Verkossa opiskelu kasvattaa lapsen itsenäisyyttä, itsesäätelyä, itsekuria sekä kehittää hyviä opiskelutapoja. Näin lapsi saa parhaan hyödyn etäopiskelusta.”

– Ferroni ja Velásquez (siteeraus César Augusto Sierralta)

Virtuaaliopiskelu ja sen edut

1. Joustavuus

Kun perhe on valinnut opiskelumuodoksi virtuaaliopetuksen, heillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsen opiskeluaikatauluihin. Usein opetuskokonaisuuden tuutorilta voi kysyä neuvoa milloin vain ja kursseille voi ilmoittautua joustavasti.

2. Vapaa-aika

Perinteisesti lapsi viettää koulussa päivittäin kuudesta kahdeksaan tuntiin. Oppitunnit, välitunnit, koulumatkat ja koulun ulkopuoliset aktiviteetit vievät suuren osan päivästä.

Sen sijaan verkossa tapahtuva opiskelu sisältää keskimäärin viidestä kuuteen oppituntia päivässä. Lisäksi verkko-opiskelussa on myös mahdollista aikaistaa niitä opintoja, joissa lapsi menestyy erityisen hyvin.

Virtuaalikoulutus on joustava opiskelumuoto.

3. Verkko-opiskelun kustannukset

Toisin kuin monet uskovat, virtuaaliopiskelu on monin tavoin edullisempaa kuin perinteinen tapa opiskella. Perhe voi säästää merkittävästi esimerkiksi lapsen kuljetukseen menevissä kustannuksissa ja muissa perinteisen koulunkäynnin kustannuksissa. Kun opiskelumuodoksi valitaan verkko-opiskelu, aluksi kannattaa sijoittaa hyvään tietokoneeseen, kuulokkeisiin, mikrofoniin ja muihin tärkeisiin välineisiin sekä opiskelumateriaaleihin.

4. Multimedia

Tämän päivän lapset ovat erityisen kiinnostuneita teknologiasta. Interaktiivisten oppimismuotojen, animaatioiden ja sosiaalisten tietoverkkojen kaltaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen voi olla huomattava motivaation lähde lapselle.

5. Itsenäisyyden kehittyminen

Kun lapsi saa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, hänen itsekurinsa ja riippumattomuutensa kehittyy. Lapsi voi myös käyttää enemmän aikaa haastavien aineiden opiskeluun ja vähemmän aikaa helpolta tuntuviin oppiaineisiin. Oppiminen tapahtuu lapsen omassa tahdissa.

Virtuaaliopiskelu ja sen haittapuolet

  • Tätä opiskelumuotoa vastaan argumentoidaan usein sillä, että siitä puuttuu sosiaalinen vuorovaikutus. Vaikka virtuaalisilla opiskelualustoilla toimitaankin ryhmissä, varsinainen ihmiskontakti puuttuu.
  • Teknologiset häiriöt verkossa voivat estää opintojen etenemistä. Jos ei ole mahdollista käyttää hyvää tietokonetta nopealla internetyhteydellä, voi kurssitöiden tekeminen olla hankalaa.
  • Kaikki opiskelijat ovat erilaisia – jotkut vaativat enemmän tukea ja motivaatiota opettajiltaan ja luokkatovereiltaan kuin toiset. Lapselle, jolla on keskittymisvaikeuksia tai vaikeuksia hallita häiriötekijöitä, etäopiskelu voi olla haastavaa.
  • Joitakin verkossa toimivia koulutusinstituutioita ei ole virallisesti hyväksytty. Jos satut valitsemaan lapsellesi tällaisen virtuaalikoulun, voi ilmetä ongelmia oppilaan arvosanojen tai tutkintojen pätevyyksien kanssa.
Verkko-opiskelu kehittää lapsen itsenäisyyttä

Virtuaalikoulutus vastaa nykypäivän yhteiskunnan vaatimuksiin. Yhä useammat valitsevat verkko-opiskelun lapsensa opiskelumuodoksi.

Vaikka virtuaalikoulutuksella onkin useita etuja puolellaan, se ei kuitenkaan sovi jokaiselle. Ennen kuin valitset kyseisen opiskelumuodon lapsellesi, kannattaa punnita tarkoin, mitkä menetelmät olisivat lapsellesi kaikkein tehokkaimmat.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.