3 tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla - Äitiyden Ihme
 

3 tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla

Koska luovuus on niin tärkeää, monet varmasti miettivät, miten sitä voidaan kasvattaa ja parantaa. Tällä teknologian aikakaudella on luonnollista, että myös luovuuden tehostamiseen halutaan hyödyntää erilaisia teknisiä apuvälineitä.
3 tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Luovuudesta on nopeasti tulossa 2000-luvun tärkeimpiä ja arvostetuimpia kykyjä. Maailman talousfoorumin vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan luovuus tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä yksi kolmesta tärkeimmästä ominaisuudesta, joita työnantajat toivovat palkattavilta työntekijöiltä. Tämän vuoksi jaamme tänään kolme tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla.

IBM:n teettämä kysely paljastaa, että 60 % toimitusjohtajista uskoo luovuuden olevan tänä päivänä tärkein johtajien ominaisuuksista. Se on erinomainen kyky, jota monet meistä eivät kuitenkaan täysin hyödynnä – emmekä myöskään hyödynnä teknologiaa sen tukemisessa.

Vaikka toisinaan ihmiset näkevät teknologian häiriötekijänä kouluissa ja työpaikoilla, sillä ja sen käytöllä on valtava potentiaali. Teknologia voi auttaa meitä näkemään asioita uudella tavalla ja kehittämään omaperäisiä ideoita.

Jos haluat tietää, miten voit tehostaa luovuutta teknologian avulla tai saada oppilaidesi luovuuden puhkeamaan kukkaan, jatka lukemista, sillä jaamme seuraavaksi kolme aiheeseen liittyvää vinkkiä.

3 tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla

1. Valitse oikeat häiriötekijät

Monet opettajat ovat sitä mieltä, että teknologia voi olla häiriötekijä, mikä pitää täysin paikkansa. Kuitenkin, mitä tulee luovuuteen, tutkimukset osoittavat häiriötekijöiden voivan itse asiassa olla positiivinen asia.

3 tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla

Harvardin ja Toronton yliopistojen neurotieteilijät järjestivät tutkimuksen, jossa selvisi, että ihmisillä, jotka olivat huonoja välttämään häiriötekijöitä, oli usein muita luovempia ajatuksia.

Hyvien ja hyödyllisten ideoiden kehittämiseksi sekä ihmisten, jotka eivät osaa jättää häiriötekijöitä huomiotta, että ihmisten, joilla on hyvä keskittymiskyky, on opittava antautumaan häiriötekijöiden vietäväksi. Heidän on kuitenkin opittava tunnistamaan juuri oikeat häiriötekijät.

Mitä tulee opiskeluun, tässä mielessä opettajan täytyy ohjata oppilaitaan. Jos teknologia varastaa opiskelijoiden huomion – kuten todennäköisesti käy – heidän on opittava hyödyntämään tätä häiriötekijää oikein. Heidän täytyy valita ne häiriötekijät, jotka opettavat heille jotain tai inspiroivat heitä heidän työssään.

2. Ole avoin uusille asioille

Asiat eivät pysy loputtomiin samanlaisina, ja tämä pätee etenkin teknologian kehitykseen. Muutos voi kuitenkin tuntua ihmisistä epämukavalta. Luovien ihmisten tärkeä piirre on se, että he ottavat uudet kokemukset, mahdollisuudet ja ideat avosylin vastaan.

Eräänä päivänä oppilaiden käyttämät verkkosivustot ja työkalut ovatkin saaneet uuden ilmeen ja uusia ominaisuuksia, ja tämä on hetki, jolloin opettajalla on mahdollisuus osoittaa, kuinka positiivisia muutokset ovat. Oppilaiden joukossa voi esiintyä muutosvastarintaa, ja on opettajan tehtävä opettaa heitä pitämään mielensä avoimena.

3. Häivytä vapaa-ajan ja opiskelun välistä rajaa

Oppimisen ja leikkimisen tai muiden vapaa-ajan aktiviteettien välisen rajan häivyttäminen on myös asia, joka helpottaa luovuuden kehittämistä tekniikan avulla. Kun lapsi tai nuori ymmärtää, että työ ja hauskanpito eivät ole täysin toisensa poissulkevia asioita, hänen on helpompi pitää koulunkäynti ja koulun ulkopuolinen elämä tasapainossa.

Kun oppilas ymmärtää ja hyväksyy, että myös opiskelu ja oppiminen voi olla hauskaa, hän on avoimempi uusille tavoille ajatella ja luoda. Tämän lisäksi hän huomaa, että hän saattaa saada opiskeltavaan asiaan liittyviä erinomaisia ideoita myös vapaa-ajallaan.

3 tapaa tehostaa luovuutta teknologian avulla

Sen sijaan, että teknologian käyttö jaettaisiin selvästi vapaa-aikaan ja kouluun liittyviin asioihin, meidän tulisi kehittää tapoja opiskella ja oppia joustavilla ja leikkisillä tavoilla.

Tutkimukset osoittavat, että luoviin prosesseihin liittyy yleensä yksin vietettyä aikaa tai niin sanottua asian hautomista, jonka aikana henkilön ajatukset saavat virrata vapaasti. Oppilailla on parhaimmillaan paljon ideoita – joista osa on hyviä ja osa huonoja – mutta he tarvitsevat joka tapauksessa aikaa ja tilaa prosessoida niitä.

Loppupäätelmänä mainittakoon, että teknologiaa voidaan hyödyntää luovuuden tehostamisessa niin yksilöiden kuin ryhmienkin kohdalla. Tämä onnistuu jakamalla tilaa ja luomalla omaa henkilökohtaista tilaa. Tehokkuuden kannalta on tärkeää löytää juuri sopiva tasapaino.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2018. Cologny/Geneva – Switzerland.
  • Navarro Lozano, Juan. (2008). Mejora de la creatividad en el aula de primaria. Diss. Universidad de Murcia.
  • Fisher, Robert. (2013). El diálogo creativo en el aula. Ediciones Morata, 2013.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.