Vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina - Äitiyden Ihme
 

Vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina

Vanhemmilla on vastuu lapsesta myös tämän edunvalvojina. Mutta mitä säädöksiä asiaan liittyy?
Vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina

Viimeisin päivitys: 12 lokakuuta, 2019

Lain mukaan vanhemmat toimivat lapsen edunvalvojina. Vanhemmilla on monia velvollisuuksia ja vastuita lasta koskien. Vanhempien vastuulla on suojella lasta, pitää hänestä huolta ja tukea hänen fyysistä, älyllistä ja emotionaalista kehitystään.

Turvatakseen lapsensa elämän, vanhempien täytyy tehdä oikeat ja välttämättömät päätökset – tätä on vanhempien vastuu lapsesta. Vanhempien vastuu viittaa lain antamaan täydelliseen valtaan lapsesta ja tämän omaisuudestaan. Joissakin tapauksissa laki voi evätä joko toiselta vanhemmalta tai molemmilta vanhemmilta oikeuden olla lapsen edunvalvoja.

Tässä artikkelissa kerromme lisää, mitä vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina tarkoittaa, ja mitä oikeuksia lapsella on.

Vanhempien vastuu lapsesta on myös lainopillinen.

Mitä vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina tarkoittaa?

Vanhempien vastuu lapsesta lainopillisesti viittaa lain antamaan vanhempien valtaan, jolla vanhemmat huolehtivat lapsestaan. Tällä vallalla on kahdenlaisia seuraamuksia – henkilökohtaisia ja holhouksellisia.

Lapsensa lainvoimaisina huoltajina vanhempien tärkein valta koskee lapsesta huolen pitämistä, valvomista, ruokkimista ja kasvattamista sekä kykyä tarjota lapselle paras mahdollinen koulutus. Vanhempien tulee myös olla lapsen edunvalvojia ja hallita lapsen omaisuutta.

Milloin vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina päättyy?

Vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina päättyy lapsen tullessa täysi-ikäiseksi. Vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina voi päättyä jo aiemmin, mikäli lapsi vapautuu vanhempiensa holhouksen alaisuudesta. Samaten vanhemmat voivat jatkaa lapsen edunvalvojina myös lapsen ollessa yli 18-vuotias, jos lapsi todetaan kyvyttömäksi pitämään huolta itsestään.

Mitä tapahtuu avioerotilanteessa?

Vaikka vanhemmat kävisivät läpi avioeron tai asumuseron, molemmilla vanhemmilla on edelleen vastuu lapsen edunvalvojina, ellei oikeus toisin määrää. Todellisuudessa kuitenkin vanhemmasta, joka asuu lapsen kanssa, tulee pääasiallinen holhooja, ja hän myös toimii lapsen edunvalvojana.

Joissakin tilanteissa tarvitaan kuitenkin molempien vanhempien päätösvaltaa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen vapautuminen holhouksen alaisuudesta, elatusmaksun ulkopuoliset kulut, lapsen elämää koskevat tärkeät päätökset ja ulkomaille matkustaminen.

Vanhemmat valvovat lapsen etua

Tarkoittavatko vanhempien vastuu ja lapsen edunvalvonta samaa asiaa?

Vanhempien vastuu lapsesta ulottuu yleensä myös lapsen edunvalvontaan, mutta asiaan liittyy myös poikkeuksia. Jos lapsi on itse kykenevä edustamaan itseään lainopillisesti, vanhemmat eivät ole lapsensa edunvalvojia. Tällaisissa tapauksissa vanhempien kyvyt ja vastuullisuus on usein kyseenalaistettu.

Vanhemmat eivät voi toimia lapsen edunvalvojina, jos vanhempien ja lapsen välillä ilmenee eturistiriita. Tällöin vanhemmat eivät voi toimia lapsen holhoojina tai huoltajina.

Vanhempien vastuu lapsen edunvalvojina

Jos vanhempien ja lapsen välillä ilmenee eturistiriita, määrätään lapselle asianajaja edustamaan häntä oikeudessa ja oikeuden ulkopuolella. Tämä pätee myös holhouksen alaisiin lapsiin, joiden vanhempien toimintaan tulee puuttua, jotta lapsi saa tarvitsemaansa lainopillista tukea.

Jos eturistiriita ilmenee vain toisen vanhemman ja lapsen välillä, toinen vanhempi toimii lapsen edunvalvojana, jolloin tilanteeseen ei tarvita kolmatta osapuolta. Tärkeintä on aina pitää mielessä, mikä on lapsen parhaaksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.