Vanhempien ero voi olla lapselle suuri haaste - Äitiyden Ihme
 

Vanhempien ero voi olla lapselle suuri haaste

Vanhempien ero voi vaikuttaa lapseen erittäin voimakkaasti. Eroamassa olevien vanhempien on tärkeä ymmärtää, miten ero vaikuttaa lapseen, ja miten tilanteesta tehdään tälle mahdollisimman helppo.
Vanhempien ero voi olla lapselle suuri haaste
Marián Carrero Puerto

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Marián Carrero Puerto.

Viimeisin päivitys: 20 huhtikuuta, 2019

Vanhempien ero voi olla lapselle suuri haaste ja vaikuttaa tähän monella tapaa. Mikään ei voi korvata perheen yhtenäisyyttä ja molempien vanhempien läsnäoloa arjessa. On hyvin tärkeää, että molemmat vanhemmat jatkavat lapsen kasvattamista ja tukemista myös eron jälkeen.

Eron hetkellä vanhempien tulisi muistaa, että eron yksityiskohdat tulee jakaa vain muiden aikuisten kanssa. Lapselle ei kuulu näyttää inhoa tai muita negatiivisia tunteita entistä kumppania kohtaan, sillä tämä vahingoittaa lasta entisestään.

Vaikka joskus voikin tuntua siltä, että lapsi ilmaisee rakkautta vain toista vanhempaansa kohtaan, tästä ei kannata loukkaantua. Aikuisten täytyy pyrkiä ymmärtämään ja kunnioittamaan lapsen tarpeita, sillä vanhempien ero on lapsellekin herkkä hetki.

Tilanteen tekeminen selväksi lapselle

Vanhemmilla tulisi olla erotilanteessa myönteinen asenne lasta kohtaan sekä halukkuutta keskustella lapsen kanssa ja kuunnella tätä. On tärkeää miettiä lapsen kykyä ymmärtää perheen tilanne ja mahdollisuuksia ilmaista omat mielipiteensä ja tunteensa.

Vanhempien ero voi herättää lapsessa suuria tunteita, ja on vanhempien vastuulla auttaa häntä ymmärtämään alla luetellut asiat.

1. Päätös erota on asia, joka liittyy vain vanhempiin

Lapsi ei ole syypää tilanteeseen, eikä hän voi sitä muuttaa. Vanhemmat voivat olla surullisia, vihaisia tai pettyneitä tilanteeseen, ja lapsi saattaa tuntea samoin. On tärkeää kuunnella myös lapsen tunteita ja mielipiteitä.

2. Lapsi ei menetä äitään tai isäänsä

Vanhempien tulee kannustaa toisiaan pitämään suhde lapseen myönteisenä – näin lasta autetaan sopeutumaan uuteen elämänvaiheeseen.

Vanhempien ero voi olla lapselle suuri haaste

3. Parisuhde perustuu rakkauteen, kunnioitukseen ja yhteisiin tavoitteisiin

Jos näitä asioita ei suhteessa ole, ero voi olla rikastuttava askel molemmille vanhemmille.

Vanhempien ero voi olla lapselle suuri haaste

Vaikka onkin totta, että avioero voi aiheuttaa ongelmia minkä ikäiselle lapselle tahansa, lapsen kyky sopeutua tilanteeseen on erilainen eri ikävaiheissa. Asiantuntijat jakavat lasten kärsimyksen erotilanteissa neljän ryhmään, eli vauva-aikaan, joka kestää ensimmäiseen ikävuoteen asti, 2-3-vuotiaisiin, 4-5-vuotiaisiin sekä 6-12-vuotiaisiin.

Seuraavaksi kerromme, miten vanhempien ero vaikuttaa lapseen tämän eri ikävaiheissa, ja kuinka vanhemmat voivat helpottaa lapsen tilannetta.

0-1-vuotias lapsi

Tässä vaiheessa lapsi ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt ymmärtääkseen tilannetta, eikä hän käsitä vanhempiensa eroavan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lapsi reagoisi tilanteeseen ja kärsisi siitä.

Syynä on se, että vauvat ovat hyvin herkkiä, ja pystyvät aistimaan ympäristönsä jännittyneisyyden vanhempiensa tunteiden ja poissaolon kautta. Yleensä vauva ärtyy helpommin ja itkee, sillä hän tuntee itsensä hylätyksi. Lisäksi hänen uni- ja ruokailurytminsä muuttuvat, mikä voi aiheuttaa terveysongelmia.

Paras tapa lievittää näitä seurauksia on se, että vauva saa tavata molempia vanhempiaan päivittäin mahdollisimman rauhallisessa ympäristössä.Molempien vanhempien tulisi puhua ja laulaa lapselle sekä leikkiä hänen kanssaan niin usein kuin mahdollista. On tärkeää varmistaa, että lapsen uni- ja ruokailuaikataulut eivät kärsi vanhempien eron vuoksi.

2-3-vuotias lapsi

Tässä iässä lapsi hahmottaa, että vanhemmat eivät asu yhdessä, mutta hän ei ymmärrä tilanteen syytä. Tämä on vaarallista, sillä tässä iässä lapsen on tärkeä tuntea olevansa turvassa, suojattu ja vakaassa paikassa.

Tässä kasvuvaiheessa lapsen puhe- ja kävelytaidot kehittyvät paljon ja nopeasti. Tämä kehitys voi voi viivästyä avioeron rasitteen vuoksi. Lapsi voi myös kärsiä esimerkiksi sulkijalihaksen hallinnan puutteesta tai psykomotorisista ongelmista.

On tärkeää, että lapselle tehdään selväksi, että molemmat vanhemmat rakastavat häntä. Hänelle tulee osoittaa rakkautta ja huomiota, jotta hän ymmärtää, ettei häntä hylätä toisen vanhemman lähtiessä.

Lasta ei saa moittia, jos hänen kehityksessään ilmenee viiveitä. Päinvastoin, häntä tulee auttaa kasvattamaan itsenäisyyttä oman itsensä hallintaan.

Vanhempien ero voi olla lapselle suuri haaste

3-5-vuotias lapsi

Tämä on egosentrisyyden aikaa, jolloin lapsi voi ajatella kaiken liittyvän häneen. Jos vanhempien avioero tapahtuu lapsen ollessa tässä iässä, hän voi helposti ajatella tilanteen olevan hänen syytään ja masentua.

Siksi on äärimmäisen tärkeää, että lapsen mahdolliset virheelliset päätelmät avioerosta korjataan. Lasta täytyy muistuttaa, että kaikesta huolimatta hänellä tulee aina olemaan sekä äidin että isän läsnäolo ja apu elämässään.

6-12-vuotias lapsi

Tässä vaiheessa lapsi keskittyy paljon kouluun, eikä maailma enää pyöri hänen ympärillään. Hän alkaa kiinnittää huomiota omiin ja muiden ihmisten tunteisiin.

Lapsi saattaa pelätä torjuntaa vanhempiensa taholta ja jättää sen vuoksi ilmaisematta omia tunteitaan, vaikka hän tuntisikin surua tai vihaa avioeron johdosta. Tämä voi aiheuttaa lapselle eristyneisyyden tunnetta.

On tärkeää, että vanhemmat ovat säännöllisesti yhteydessä lapsen opettajiin, jotta voidaan varmistaa, ettei lapsen koulumenestys kärsi tilanteesta. Lapsen kanssa tulee myös kommunikoida, ja hänelle täytyy tehdä selväksi, että vanhemmat eivät enää palaa yhteen.

Teini-ikäinen lapsi tai nuori

Teini-iässä lapsi ei enää ole samaan tapaan kuin aikaisemmin riippuvainen vanhempiensa mielipiteistä, vaan enemmänkin sosiaalisesta ryhmästään. Hän saattaa yrittää manipuloida ihmisiä saadakseen haluamansa. Tästä voi tulla vaarallista etenkin, kun on kyse suhteista vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että vanhemmat pitävät huolta nuoren kanssa viestinnästä. Kummankaan vanhemman ei kuulu yrittää saada lapsen suosiota mustamaalaamalla entistä kumppaniaan.

Lapsi on tärkein asia jokaisen vanhemman elämässä, ja hänen tulisi saada vanhemmiltaan pelkkää parasta. Lapselta ei tule viedä mahdollisuutta tavata molempia vanhempia, eikä häntä saa laiminlyödä. On vanhemman tehtävä auttaa lasta kasvamaan itsevarmaksi ja vakaaksi aikuiseksi.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.