Miten vanhempien poissaolo vaikuttaa lapseen? - Äitiyden Ihme
 

Miten vanhempien poissaolo vaikuttaa lapseen?

Miten vanhempien poissaolo vaikuttaa lapseen?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 07 huhtikuuta, 2019

Lapsi hyötyy terveestä suhteesta vanhempiinsa, mutta toisinaan olosuhteet tekevät vanhemman tai vanhempien läsnäolosta lapsen elämässä mahdotonta. Seuraavaksi kerromme, miten vanhempien poissaolo vaikuttaa lapseen.

Onnettomuus, avioero tai jokin muu ei-toivottu tapahtuma voi jättää lapsen ilman toista tai molempia vanhempia. Kun näin käy, aikuisen on tärkeä tietää, miten tilanteen mahdollisesti aiheuttamiin pitkän aikavälin tunne-elämän haittoihin tulee suhtautua.

Miten vanhempien poissaolo vaikuttaa lapseen?

Vanhemmat ovat lapselle mukavuuden ja rakkauden lähde. Jos toinen tai molemmat vanhemmat ovat poissa, lapsi saattaa kärsiä hänelle tärkeän huomion puutteesta. Äidin tai isän puuttuessa lapsi voi kärsiä ja kokea, ettei saa kaikkea tarvitsemaansa tukea.

Peittääkseen tämän haavoittuvuuden tai taistellakseen sitä vastaan, lapsi saattaa esimerkiksi muuttua aggressiivisiksi, yrittäen pelotella ikätovereitaan, jotta ei itse joudu uhriksi. On muistettava, että kaikki lapset eivät kärsi vanhemman poissaolosta, eikä mahdollinen kärsimys myöskään näy kaikissa lapsissa samalla tavalla.

Vanhemman poissaolon aiheuttamia ongelmia

Vanhemman poissaolo voi olla lapselle hyvin vaikea tilanne. Tällaisessa tapauksessa lapsella voi ilmetä esimerkiksi alla esiteltyjä ongelmia.

1. Vaikeudet ihmissuhteissa

Se, että lapsi tai teini menettää vanhemman, vaikuttaa epäsuorasti hänen suhteisiinsa muihin ihmisiin. Usein seurauksena ovat ihmissuhdeongelmat. Lapsi saattaa muodostaa itsestään huonon kuvan, kantaa kaunaa ja pelätä hylätyksi tulemista.

Miten vanhempien poissaolo vaikuttaa lapseen?

2. Kognitiiviset vaikutukset

The Journal of Human Resources -julkaisussa julkaistun tutkimuksen mukaan yhden vanhemman perheen lapsen kognitiiviset kyvyt ovat todennäköisemmin heikot kuin kahden vanhemman kanssa elävän lapsen. Tähän vaikuttaa aikuisten vähäisempi osallistuminen lapsen kasvatukseen. Yksi tapa estää tätä on etsiä lapselle tukea esimerkiksi suvun tai ystävien piiristä.

3. Aggressiivisuus

Teini, jolta puuttuu toinen vanhempi, voi tuntea kaunaa, ja tämä saattaa ilmetä aggressiivisuutena.

Vanhemman vaikutus lapsen varhaisiin vuosiin opettaa sopivat reagointitavat ja teot oman aggressiivisuuden kohtaamiseen. Kun toinen vanhempi puuttuu, nämä opetukset saattavat jäädä vähälle huomiolle. Kun lapsi tulee teini-ikään, hän on siksi kenties kyvytön suhtautumaan sopivalla tavalla omaan aggressiivisuuteensa.

4. Ahdistus

Lapsi voi olla altis ahdistuksen jaksoille. Tämä johtuu siitä, että ilman vanhempaa kasvavalla lapsella ei ole ollut sitä läheisyyttä, joka syntyy terveestä suhteesta kiintymyshahmoon.

Hyperaktiivisuuden ohella lapsella voi ilmetä ahdistusta, joka liittyy äidin tai isän poissaoloon. Teineillä tämä saattaa aiheuttaa ongelmia koulussa pärjäämisessä.

5. Koulumenestys

Normaalilla perherakenteella on positiivinen vaikutus nuoren koulussa pärjäämiseen. Vanhemmat rohkaisevat lapsia tekemään parempaa työtä koulussa, ja nuorta motivoi halu tehdä aikuiset ylpeäksi.

Kun vanhemmat eivät ole läsnä, nuori menettää tärkeän motivaation lähteen, ja siten häntä ei juuri kiinnosta, mitä arvosanoja hänen todistuksessaan on.

Vanhemman poissaolo

6. Huumausaineiden ja alkoholin väärinkäyttö

Teinit, joiden vanhemmat eivät ole läsnä kotona, kärsivät muita todennäköisemmin huumeriippuvuudesta tai käyttävät alkoholia varhaisessa iässä. Kun lähellä ei ole aikuista, joka hallitsee nuorta, tämä on vapaa tekemään mitä vain, ja tätä vapautta ei aina käytetä oikein.

Tutkimusten mukaan vanhempien poissaolo lisää riskiä siitä, että lapsi juo alkoholia ja tupakoi ennen teini-ikään tuloa.

Muista, että vanhempien puuttumisella voi olla erittäin suuri vaikutus lapseen ja nuoreen. Kaikki lapset eivät kuitenkaan käyttäydy samalla tavalla, joten seurauksissa on eroja. Joka tapauksessa tärkeintä on kiinnittää huomiota lapseen, antaa hänelle rakkautta, olla läsnä ja kuunnella.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.