Sammutustekniikka lapsen negatiivisen käytöksen korjaamisessa
 

Sammutustekniikka lapsen negatiivisen käytöksen korjaamisessa

Sammutustekniikka lapsen negatiivisen käytöksen korjaamisessa
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen lapsi ja perhe on erilainen ja ainutlaatuinen. Kullakin lapsella on oma persoonallisuutensa ja jokaisella perheellä oma dynamiikkansa. On vanhempien henkilökohtainen päätös valita juuri omalle perheelle sopivat kasvatusmetodit ja -strategiat. Tänään esittelemme yhden tällaisista metodeista. Sammutustekniikka on metodi, jossa lapsen negatiivinen käytös jätetään huomiotta ja positiivinen käytös huomioidaan.

Kurinpidon tavoitteena on ohjata lapsia niin, että he oppivat käsittelemään turhautumistaan ja valitsemaan käyttäytymismalleja, jotka auttavat heitä navigoimaan ympäristössään. Toisinaan lapset kuitenkin turvautuvat manipulatiiviseen käytökseen, mikä johtaa ongelmiin niin henkilökohtaisella, sosiaalisella kuin akateemisellakin tasolla.

Näissä tilanteissa vanhempien rooli on auttaa lasta korvaamaan tällaiset ristiriitaiset asenteet terveemmillä ja tilanteeseen paremmin sopivilla vaihtoehdoilla. Tämä on tärkeää tehdä aina välittävällä ja kunnioittavalla tavalla, rangaistuksia ja väkivaltaa välttäen. On tärkeä muistaa, että lapsi edelleen opettelee elämään ja tulemaan toimeen muiden kanssa.

Huomion tärkeys

Vanhempien saattaa olla vaikea havaita ja ymmärtää, että he voivat omalla käytöksellään palkita lapsen negatiivista käytöstä. Kun tällaista käytöstä ilmenee, vanhemmat automaattisesti rankaisevat lasta tai korjaavat tämän käytöstä. Usein unohtuu se, että aikuisen lapselle osoittama huomio voi vahvistaa lapsen negatiivista käytöstä.

Valitettavasti aikuiset kiinnittävät usein huomiota erityisesti lapsen huonoon käytökseen, koska sitä pidetään häiritsevänä ja ärsyttävänä. Liian usein lapsen hyvän käytöksen huomioiminen unohtuu. Näin lapsi oppii, että ainoa tapa saada huomiota, on käyttäytyä huonosti.

Sammutustekniikka lapsen negatiivisen käytöksen korjaamisessa

  • Varmista, että lapsi ymmärtää olosuhteet alusta alkaen. On tärkeää, että lapselle selitetään selkeästi, että hänen odotetaan puhuvan ja esittävän toiveet rauhallisesti ja kohteliaasti. Lapsen on myös tiedettävä, että vanhemmat eivät reagoi tai vastaa niin kauan kuin lapsi huutaa tai käyttäytyy muuten epäkunnioittavasti.
  • Sammutustekniikan käytössä on oltava johdonmukainen. Se, että lapsen negatiivinen käytös jätetään huomiotta tietyissä tilanteissa, mutta huomioidaan joissain tapauksissa, vain pahentaa tilannetta. Vanhemman on pysyttävä jämäkkänä ja jätettävä aina ei-toivottu käytös huomiotta ja palkittava hyvä käytös.
  • Sammutustekniikka on tehokas metodi, mutta tulosten saaminen vie aikaa. Se, että metodia käytetään kerran, ei muuta mitään, vaan vanhempien on oltava kärsivällisiä ja johdonmukaisia.
  • Metodin käytön aloittaminen todennäköisesti lisää hetkellisesti lapsen huonoa käytöstä. Tämä on täysin normaalia, ja vanhempien on lapsen huonosta käytöksestä huolimatta pysyttävä kovana ja jatkettava tekniikan käyttämistä. Pikkuhiljaa lapsi oppii uudet tavat ja negatiivinen käytös alkaa vähentyä.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Albert, M. (2007). Técnicas de modificación de conducta.
  • Caro, I. (1991). Tratamiento conductual en un caso de rabietas. Psicothema3(1), 45-58.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.