Rakentavaa kurinpitoa vauvalle - Äitiyden Ihme
 

Rakentavaa kurinpitoa vauvalle

Rakentava kurinpito yhdessä positiivisen vahvistamisen kanssa on hyvä alku vauvan kasvatukselle. Lasta on tärkeää palkita vaivannäöstä, kun taas rangaistusten käyttämistä on syytä välttää.
Rakentavaa kurinpitoa vauvalle
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 18 helmikuuta, 2021

Itsekuri ja tottelevaisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tulevaisuuden nuoren ja aikuisen kasvattamisessa. Olennaisia periaatteita, kuten kunnioitusta ja lahjomattomuutta, tulisi opettaa lapselle jo pienestä pitäen. Rakentava kurinpito edistää vauvan sosialisaatiota ja varmistaa paremman yhteiskuntaan integroitumisen tulevaisuudessa. Kurinpidossa keskitytään opettamiseen rankaisemisen sijasta. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka vanhemmat voivat tarjota rakentavaa kurinpitoa vauvalle.

Rakentavaa kurinpitoa vauvalle

Rakentavassa kurinpidossa on kyse lapsen opettamisesta, ohjaamisesta sekä kannustamisesta oppimisprosessiin. Siihen ei kuulu lapsen tietämättömyyden tai hänen tekemien virheiden arvosteleminen. Kurinpidon avulla lapsi oppii arvoja, rajoja ja sääntöjä sille, kuinka olla osa perhettä ja yhteiskuntaa. Kurinpito tarjoaa lapselle oppeja, ja sen tarkoituksena on vaikuttaa vauvan onnellisuuteen pitkällä aikavälillä. Rangaistusten käyttö pyrkii muokkaamaan lapsen käytöstä pelon kautta.

Kurinpidon avulla käyttäytymisen seuraukset nähdään uudessa valossa. Kun sanot “Rankaisen sinua, koska valehtelit minulle.” ei ole sama asia kuin pohtia valehtelemista moitittavana toimintana. Kurinpitoa saanut lapsi oppii kantamaan vastuuta omista teoistaan. Arvojen käyttäminen opetuksen pohjana on osa vauvalle suunnattua rakentavaa kurinpitoa. Vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa tulisi seurata rehellisyyden, kunnioituksen, korkean moraalin ja ystävällisyyden ohjenuoria uhkailun sijasta. Näihin arvoihin perustuva kasvatus tulee palkitsemaan tulevaisuudessa.

Kuinka rakentavaa kurinpitoa tulisi soveltaa?

Aloita varhain

Rakentavaa kurinpitoa kannattaa alkaa tarjota vauvalle jo varhain. Siihen liittyy tieto rajoista – niin henkilökohtaisista kuin ulkoisistakin – mahdollisuuksien hyödyntämisestä sekä riskien ymmärtämisestä. Osa vanhempien velvollisuuksia lastaan kohtaan on opettaa lapselle vaarallisista tilanteista. Tällaisen kasvatuksen tulee olla aina positiivista, jotta lapsi voi oppia, hyväksyä ja sisäistää opit menestyneesti.

Rakentavaa kurinpitoa vauvalle

Kun sanot lapselle “ei” hellästi rakkaudella, lapsi tulee oppimaan että kaikelle on aikansa ja paikkansa. Nukkuminen ja ruokailut, positiiviset rutiinit ja vaaralliset tilanteet ovat kaikki sellaista tietoa, jota tulee vahvistaa säännöllisesti.

Vauvan tarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen luovuttamatta itkun aiheuttaman paineen alla on osa rakentavaa kurinpitoa.

Musiikkiterapia integraation apuna

Kahdeksan kuukauden iässä vauvalla alkaa uudenlainen sosialisaation prosessi. Tässä vaiheessa musiikkiterapia voi olla hyödyllinen työkalu. Äänet ja liike eivät ainoastaan helpota kommunikointia, ne myös edistävät sosiaalista integraatiota. Tästä syystä musiikki on loistava työkalu varhaiseen stimulaatioon sekä oppimisen edistämiseen.

Aktiivinen ja utelias

Ensimmäisen vuoden jälkeen vauvasta tulee aktiivisempi, vaativampi, impulssiivisempi, rohkeampi ja uteliaampi. Puolentoista vuoden iässä vauva voi kyetä jo yksinkertaiseen päättelyyn. Tämä on hyvää aikaa selittää lapselle, miksi säännöt ovat olemassa. Tässä iässä lapsi alkaa lisäksi tuntea itseään itsenäisemmäksi sekä kehittää persoonallisuuttaan. Ei-sana kuuluu olennaisesti tämän ikäisen lapsen sanavarastoon ja vanhempien pitääkin pysyä sen suhteen tiukkana. Vanhempien tulisi selittää lapselle, kuinka teoilla on seuraukset, käyttäen sellaista kieltä, jota sen ikäisen lapsen on helppo ymmärtää.

Kahden ja kolmen vuoden iässä ei-sanan käyttö vain voimistuu. Tämän ikäinen lapsi haluaa tehdä kaiken itse. On positiivista antaa lapsen tehdä asioita, kuitenkin aina tarkkaillen lasta mahdollisten vaarojen varalta. Vanhempien on tärkeää olla valppaana, ilman että vauva huomaa sitä ja pitää sitä uhkana.

Rakentavaa kurinpitoa vauvalle musiikkiterapian avulla

Mitä lapsi haluaa?

Rakentava kurinpito vaatii vanhempien kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta, sillä lapsi yrittää saada oman tahtonsa läpi. Tällaisessa tapauksessa voi käyttää erilaisia menetelmiä. Lapsen harhauttaminen voi estää lasta tekemästä kiellettyjä asioita, ja vaihtoehtojen tarjoaminen auttaa lasta ymmärtämään, että hän ei voi saada kaikkea haluamaansa. Tällä tavoin lapsi oppii, että joitakin asioita saa tehdä ja joitakin ei saa tehdä.

Rakentava kurinpito on pitkäkestoista ja kannustaa positiivisiin arvoihin.

Kiellä vain välttämättömimmät asiat

Kun lapselle sanotaaan “ei” ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä, lapsi ei tunne oloaan liian rajoitetuksi. Kiellon yhteydessä tulisi samalla myös toimia. Tärkeintä on olla johdonmukainen. Jos lapsi ei saa piirtää seinään tänään, hän ei saa tehdä sitä huomennakaan. Vanhempien tulee toistaa ohjeita yhä uudelleen ja uudelleen määrittääkseen rajat lapselle ja varmistaakseen sen, että niitä kunnioitetaan. Sillä on suuri ero, tekeekö tämän rakkaudella vai rangaistusten avulla.

Realististet tavoitteet ja sopivien sanojen käyttäminen

Rakentavaa kurinpitoa sovellettaessa on tärkeää asettaa realistisia tavoitteita. Ne pitäisi määrittää lapsen ikään ja kykyihin sekä vallitseviin olosuhteisiin sopiviksi, jotta ne ovat saavutettavissa. Jos lapsi yrittää tehdä jotain, kuitenkin epäonnistuen, vanhempien kannattaa kehua häntä vaivannäöstä. Tämä motivoi lasta yrittämään uudestaan ja ottamaan riskejä.

Oikeiden sanojen käyttäminen vaikuttaa suuresti lapsen käyttäytymiseen. Sanat, kuten “auta”, “taika” ja “arvaa” auttavat saamaan positiivisia tuloksia. Tarkka ohje , kuten “Voit istua tässä” toimii paremmin kuin epämääräinen ohje, kuten “Pysy paikoillasi.”

3-vuotiaasta lähtien lapsi alkaa noudattaa vanhempien laatimia sääntöjä, jos hänelle on pidetty kuria rakkaudella ja kärsivällisyydellä. Neljän vuoden iästä lähtien sääntöjen ymmärtämistä tulisi vahvistaa säännöllisesti ja rakkaudella. Lapsen ollessa 6-12-vuotias vanhempien antaman opetuksen tulisi keskittyä suhteisiin ympäristön kanssa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.