Erot pedagogiikan ja didaktiikan välillä
 

Erot pedagogiikan ja didaktiikan välillä

Pedagogiikka ja didaktiikka ovat kaksi erittäin tärkeää käsitettä kasvatuksessa, mutta ne eivät tarkoita samaa asiaa.
Erot pedagogiikan ja didaktiikan välillä
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 17 tammikuuta, 2023

Kasvatuksesta puhuttaessa on väistämättä mainittava pedagogiikka ja didaktiikka. Moni uskoo, että nämä käsitteet ovat toistensa synonyymejä, mutta näin ei ole, vaikka ne liittyvätkin läheisesti toisiinsa. Alla selitämme kummankin termin merkityksen ja niiden väliset erot.

Mutta ennen kuin sukellamme syvemmälle tähän aiheeseen, on syytä selventää, että toista ei voi olla olemassa ilman toista, sillä didaktiikka on perustavanlaatuinen osa pedagogiikkaa. Haluatko tietää, mitä tällä tarkoitetaan? Jatka lukemista!

Pedagogiikan ja didaktiikan määritelmät

Pedagogiikka on yhteiskuntatiedettä, jonka tavoitteena on tutkia kaikkea kasvatukseen liittyvää nojaten filosofiaan, antropologiaan, historiaan, sosiologiaan, psykologiaan jne.

Vanhemmat auttavat tytärtään läksyissä.

Sana pedagogiikka tulee etymologisesti kreikan kielen sanoista payós, joka voidaan kääntää “lapseksi”, ja agogía, joka tarkoittaa “opastaa”. Siksi voidaan sanoa, että tämä käsite tarkoittaa kirjaimellisesti “opastaa lasta”.

Didaktiikka puolestaan on tieteenala, joka keskittyy opetus-oppimisprosessin tutkimukseen pedagogisten teorioiden pohjalta. Siksi didaktiikkaa pidetään pedagogiikan haarana.

Etymologisesti tämä sana tulee kreikan kielen sanoista didaskein, joka tarkoittaa “opettaa”, ja tekne, joka tarkoittaa “taidetta”. Toisin sanoen didaktiikka on “opetuksen taidetta”.

“Opetuksen taito on taitoa auttaa havaintojen tekemisessä.”

-Mark Van Dore-

Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen voidaan siis todeta, että pedagogiikan perimmäinen tavoite on ihmisen kasvattaminen. Ja tähän tarvitaan didaktiikkaa.

Erot pedagogiikan ja didaktiikan välillä

Nyt kun tiedät pedagogiikan ja didaktiikan määritelmät, katsotaan näiden käsitteiden välisiä eroja.

Pedagogiikka:

 • Tutkii kasvatusta sen laajassa ja globaalissa merkityksessä
 • Vastaa kysymykseen: Kuinka kasvattaa
 • Keskittyy kasvattajan ohjaamiseen
 • Keskittyy kaikkiin ihmisiin iästä riippumatta
 • Heijastuu tiettyyn koulutusohjelmaan tai projektiin
 • On teoreettis-käytännöllistä tietoa

Didaktiikka:

 • Tutkii kasvatuksen tiettyä osaa; erityisesti opetusta ja oppimista edistäviä menetelmiä, tekniikoita ja strategioita
 • Vastaa kysymykseen: Kuinka opettaa”
 • Keskittyy opettajan ohjaamiseen
 • Keskittyy koulutusjärjestelmässä opiskeleviin lapsiin ja nuoriin
 • Heijastuu opetussuunnitelmaan, jota toteutetaan luokkahuoneessa
 • On täysin käytäntöön keskittyvä

On syytä huomata, että psykologialla on perustavanlaatuinen rooli didaktiikassa, koska se tarjoaa peruskäsitteet oppimisprosessien ymmärtämiseksi eri elämänvaiheissa.

Toisaalta didaktiikka:

 • Tutkii oppimisen mekanismeja ja periaatteita sekä tapoja tehostaa oppimista
 • Tutkii opetuksen periaatteita ja opiskelijoiden oppimista
 • Kehittää menetelmiä ja luo edellytykset opetukselle parhaiden tulosten saavuttamiseksi
 • Analysoi ja ehdottaa malleja, jotka ohjaavat koulujen opetustyön organisatorisia muotoja

Kasvatuksen, pedagogiikan ja didaktiikan välinen suhde

Kasvatuksen, pedagogiikan ja didaktiikan välisen suhteen ymmärtämiseksi sinun on tunnettava kasvatuksen määritelmä. Kasvatus on monisuuntainen prosessi, jonka tavoitteena on kehittää ihmisten potentiaalia koko näiden elinkaaren ajan ja eri yhteyksissä (perhe, koulu, lähiympäristö jne.).

Nuori tyttö hymyilee isälleen tehdessään läksyjä.

Jotta kasvatus olisi tehokasta, tarvitaan sitä tutkiva tiede, ja tätä on pedagogiikka. Tätä tiedettä taas pitää soveltaa, ja sitä varten on didaktiikka, joka soveltaa siis pedagogiikan teorioita käytäntöön kouluympäristössä.

Lyhyesti sanottuna kasvatuksesta puhuminen merkitsee puhumista pedagogiikasta, ja pedagogiikasta puhuminen merkitsee puhumista didaktiikasta. Siksi näitä kolmea käsitettä ei tulisi koskaan erottaa toisistaan. Tämä sama ajatus kuvastuu kuubalaisen pedagogin Justo Alberto Chávez Rodríguezin lauseessa:

“Jos käytäntöä ja teoriaa ei voida erottaa, ei myöskään pedagogiikka ja didaktiikka.”

Jokaisen, joka on omistautunut tai aikoo omistautua kasvatukseen ja opetukseen, on ymmärrettävä tämä ja kaikki edellä mainittu erittäin selkeästi ollakseen hyvä ammattilainen koulutuksen ja kasvatuksen alalla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Castillo Ortiz, R., Ortiz Díaz, A., González Alba, M., Salgado Santana, J. y Matos Tamay, E. Pedagogía y Didáctica; una aproximación a estos términos. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Multimed 2012; 16(2). Manzanillo, Cuba.  
 • Grisales-Franco, LM. Aproximación histórica al concepto de didáctica universitaria. Educ. Educ. Vol. 15, No. 2, 2012, 203-218.
 • Vega Román, EA. ¿Pedagogía o ciencias de la educación? Una lucha epistemológica. Revista Boletín Redipe, (9), 2018, 56-82.
 • Zambrano Leal, A. Pedagogía y didáctica: esbozo de las diferencias, tensiones y relaciones de dos campos. Praxis & saber7(13), 2016, 45-61.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.