Nelson Mandelan näkemys koulutuksesta - Äitiyden Ihme
 

Nelson Mandelan näkemys koulutuksesta

Nelson Mandelan näkemys koulutuksesta
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Me kaikki tunnemme Nelson Mandelan maailmalle jättämän perinnön. Tämä eteläafrikkalainen asianajaja, aktivisti ja poliitikko päätti omistaa elämänsä paremman maailman puolesta taistelemiselle. Mandela toivoi maailmaa, jossa ihmiset pystyivät elämään vapaina ja sovussa keskenään, ilman rasismia ja epätasa-arvoa. Myös Nelson Mandelan näkemys koulutuksesta perustuu edellä mainittuihin arvoihin.

Mandelan panos yhteisen hyvän eteen on niin merkittävä, että YK on julistanut juhlapäivän hänen kunniakseen. Mandelan syntymäpäivä, 18. heinäkuuta, on julistettu kansainväliseksi Nelson Mandelan päiväksi.

Nelson Mandelan näkemys koulutuksesta

Mandela puhui koulutuksen tärkeydestä, sillä se oli yksi tärkeimpiä tekijöitä, jonka vuoksi yhteiskunta toimii, edistyy ja kehittyy. Mandelan mukaan jokaisella lapsella asuinpaikasta riippumatta on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Koulutus mahdollistaa yksilön kasvun ja kehityksen niin, että hänestä tulee yhteiskunnalle työpanoksensa antava aikuinen.

Jotta näin voi tapahtua, tulee koulutukseen keskittyä paremmin. Lapsille tulee tarjota koulutusta, joka perustuu yhdenvertaisuuteen, inkluusioon, kunnioitukseen ja yhteistyöhön. Lisäksi lapselle on tärkeää opettaa, mikä on hänelle parasta. Toisin sanoen lapsen tulee oppia kriittiseen ja syvälliseen ajattelemiseen, jotta voidaan välttyä menneisyyden virheiden tekemiseltä.

Nelson Mandelan näkemys koulutuksesta

Nelson Mandela puhui koulunkäynnistä ja oppimisesta seuraavasti:

  • “Koulutus on kaikista voimakkain ase, jota voi käyttää maailman muuttamiseen.”
  • “Koulutus on henkilökohtaisen kehityksen suurin moottori. Koulutuksen avulla talonpojan tyttärestä voi tulla lääkäri, hiilikaivostyöntekijän pojasta hiilikaivoksen johtaja ja maanviljelijöiden lapsesta suuren valtion presidentti.”
  • “Ilman koulutusta lapsi ei pysty vastaamaan täysin kohtaamiinsa haasteisiin. On siis hyvin tärkeää tarjota lapselle koulutusta ja selittää, kuinka hänen tulee tehdä osansa yhteiskunnan hyväksi.”
  • “Vain joukkokoulutus voi vapauttaa ihmisiä. Koulutettua ihmistä ei voi sortaa, sillä hän kykenee ajattelemaan itsenäisesti.”
  • “Olemme lapsillemme – yhteiskunnan haavoittuvaisimmille kansalaisille – velkaa elämän, joka on vapaa väkivallasta ja pelosta.”
  • “Yksikään valtio ei pysty kehittymään, mikäli sen kansalaiset eivät ole koulutettuja.”
  • “Mikään ei paljasta yhteiskunnan sielua voimakkaammin kuin tapa, jolla se kohtelee lapsia.”
Nelson Mandelan näkemys koulutuksesta

Nelson Mandelan näkemyksen soveltaminen nykypäivänä

Elämme tänä päivänä modernissa ja edistyneessä yhteiskunnassa, jossa monet sosiaaliset ongelmat ovat oletettavasti kadonneet. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Vielä on paljon tehtävää jäljellä, ennen kuin jokainen yksilö pystyy elämään rauhassa ja harmoniassa. Olemme vielä hyvin kaukana siitä maailmasta, jossa jokainen ihminen saisi nauttia itselleen kuuluvista oikeuksista.

Jotta tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä, on vanhempien ja koulujen sitouduttava vakavasti Mandelan näkemykseen sitä soveltaen. Vain sillä tavoin lapsi pystyy sisäistämään tiettyjä sivistyksellisiä ja sosiaalisia arvoja kasvaessaan. Toisin sanoen lapsi pääsee osalliseksi koulutuksesta, joka priorisoi kaikkien kanssa toimeen tulemisen, inkluusion ja kunnioituksen.

Tiedämme, että nuoremmat sukupolvet ovat tulevaisuutemme. Tästä syystä meidän tuleekin opettaa heille, kun he ovat vielä nuoria, että he hyödyntäisivät kaikki resurssit, jotta he voisivat tehdä maailmasta paremman paikan elää.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Mandela, N. (2012). El largo camino hacia la libertad: la autobiografía de Nelson Mandela. Madrid: Aguilar.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.