Legojen psykologiset hyödyt

· 2.9.2018

Oletko koskaan ajatellut, millaista psykologista hyötyä Lego-palikoilla leikkimisestä on? Legot ovat nousseet yhdeksi maailman suosituimmista leluista, koska ne tarjoavat meille mahdollisuuden käyttää rajattomasti mielikuvitustamme.

Tunnettu vuonna 1932 perustettu tanskalainen tuotemerkki LEGO tuotti puuleluja aina vuoteen 1942 asti, jolloin se alkoi valmistaa muovisia leluja.

Legon nimi on lyhenne kahdesta tanskalaisesta sanasta: Leg ja Godt. Näiden sanojen merkitys on ”leiki hyvin”. Lego-yhtiö on vuosien varrella tuottanut erilaisia ​​leluja, kuten Lego Hero Factory -, Bionicle- ja Exo Force -sarjojen tuotteita.

Yhtiöllä on myös lukuisia franchise-sopimuksia sellaisten tuotemerkkien, kuten Indiana Jones, Harry Potter ja Star Wars, kanssa.

Legojen psykologiset hyödyt

Lapsilla Legojen psykologiset hyödyt alkavat ideoiden syntymisestä. Psykiatri María Teresa Matan mukaan Lego-palikoiden vapaa käyttö erilaisten objektien rakentamiseen tuo mukanaan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia, joista yksi on emotionaalisen älykkyyden kehittyminen.

Näistä leluista on hyötyä myös psykoterapiassa. Lego-palikoilla leikkiminen voi vaikuttaa lapsen kykyyn ulkoistaa uskomuksiaan ja tunteitaan. Tänä päivänä lukuisat lapset nauttivat näiden monenlaisten yhdisteltävien osien liittämisestä yhteen muodostaakseen erilaisia esineitä.

Seuraavassa kerromme, mitä ovat Legojen psykologiset hyödyt lapsilla – ne ovat mielenkiintoisempia kuin kuvitteletkaan!

Legojen psykologiset hyödyt

Lego-palikoilla leikkimisen psykologiset hyödyt eri näkökulmista

Lego-palikoiden lapsille tarjoamia psykologisia hyötyjä voidaan käsitellä eri näkökulmista:

Legot työvälineenä

Lego on tunnettu merkki, jonka tuotteita käyttävät useat yritykset ja psykologit, koska niiden käytöstä on paljon hyötyä.

Käytettäessä työvälineenä, Legot auttavat meitä ideoiden ja suuren tietomäärän esittämisessä dynaamisella tavalla.

Legot vakavana leikkimisvälineenä

Yritys on suunnitellut Lego Serious Play -menetelmän, jonka avulla kehitetään organisaation tai yhteisön toimintaa ja ratkaistaan jokapäiväisiä ongelmia.

Tunneälyn kehittäminen

Lego-palikoilla leikkiminen edistää tunneälyä, kuten kykyä saavuttaa tavoitteita ja ratkaista projektissa esiin nousevia ongelmia. Se edistää myös mielikuvitusta ja ilmaisukykyä.

Auttaa korkeamman tason yhteyksien luomisessa

Edellä mainitun psykiatrin mukaan Lego-palikoilla leikkiminen edesauttaa korkeamman tason yhteyksien luomista. Mitä tämä tarkoittaa?

Kun kappaleita kootaan yhteen, luovuus ja mielikuvitus yhdistyvät manuaaliseen työhön. Tämä käynnistää erilaisia ​​viestintään liittyviä mentaalisia prosesseja.

Tarkkailija voi saada syvemmän näkemyksen henkilöstä, joka luo esineitä näistä palikoista. Kun tämä rakennustekniikka siirretään työryhmään tai perheeseen, se antaa meille mahdollisuuden ymmärtää, miten yksilö kokee maailmaa. Tällä tavoin saavutetaan tehokkaampi vuoropuhelu.
Legojen psykologinen hyöty

Viestejä havaitaan jo ennalta

Toisin sanoen, Lego-palikoita käytettäessä, muuten havaitsemattomissa olevia viestejä vastaanotetaan ideoiden ja luovuuden yhdistämisen kautta.

Tämän ansiosta yksilöstä voidaan saada tietoa, joka muissa tapauksissa saattaa jäädä huomaamatta. Itse asiassa näiden viestien ansiosta on mahdollista löytää tehokkaita ratkaisuja.

  1. Tiedostamattomat esteet kaadetaan. Tiedostamattomat esteet ovat suojakilpiä, jotka ilmestyvät tahattomasti ja liittyvät ihmisen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Legojen psykologiset hyödyt auttavat purkamaan näitä esteitä vähitellen. Näiden palikoiden avulla sinun on mahdollista saavuttaa tehokkaampi ilmaisukyky, itsetietoisuus ja syvempi tuntemus muista.
  2. Ongelmanratkaisun kapasiteetti kehittyy. Tietyissä tilanteissa henkilö ei ehkä pysty ratkaisemaan ongelmaa. Hän voi kuitenkin käyttää Lego-palikoita avukseen keksiäkseen itselleen ratkaisun. Tällä tavoin henkilö voi vastaanottaa tietoa, järjestää ja esitellä sitä sekä saada sille vahvistusta ja laajentaa osaamistaan.
  3. Mahdollisuus abstraktien ideoiden ilmaisuun. Tämä tarkoittaa, että ajatuksiin ja mielikuvitukseen liittyvät tiedot voidaan tuoda näkyville todelliseen maailmaan, mikä voi parantaa toimintatapojen ja prosessien tehokkuutta.

Nämä ovat vain joitain esimerkkejä siitä, mitä psykologisia etuja Legot tarjoavat lapsille.

Monet yritykset tunnustavat nykyään Legojen hyödyt työpaikalla; myös aikuiset voivat käyttää hyväkseen näitä muovisia palikoita.

LEGO tänään

LEGO on perustamisestaan lähtien mullistanut tapaamme kokea asioita jo lapsuudestamme alkaen. Yhtiö laajeni niin paljon vuosien varrella, että se avasi tehtaan myös Meksikoon. Tämä on mahdollistanut sen laajentumisen koko Latinalaisessa Amerikassa.

Kun vapaan rakentamisen avulla saa älyllistä harjoitusta, Legojen psykologiset hyödyt virtaavat yksilön läpi. Voit täydentää luovuuden kehittymistä ongelmanratkaisukyvyn harjoituksilla rakentamalla vähitellen monimutkaisempia Lego-rakennelmia.

Lapset ja aikuiset ovat käyttäneet Lego-palikoita ympäri maailmaa yli 80 vuoden ajan, eivätkä legojen psykologiset hyödyt saa jäädä huomiotta.