Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille? - Äitiyden Ihme
 

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Vanhempia luonnollisesti kiinnostaa, mitkä lapsen tarpeet on huomioitava erityisen hyvin, jotta tämä tuntee olonsa turvalliseksi ja kasvaa mahdollisimman onnelliseksi. Tänään kerromme, mitkä asiat ovat erittäin tärkeitä lapsuuden aikana, jotta lapsi kehittyy terveesti.
Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille? Mitä lapselta ei saisi koskaan puuttua? Nämä kysymykset ovat tavallisia etenkin tuoreiden vanhempien keskuudessa. Seuraavaksi listaamme kuusi asiaa, jotka ovat tärkeässä asemassa lapsen terveen kasvun takaamiseksi.

Yhdysvaltalaiset lastenlääkäri T. Berry Brazelton ja professori Stanley I. Greenspan uskoivat tietävänsä, mitä ovat lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille välttämättömät asiat. Heidän mukaansa täyttämällä tämän perustarpeet, lapselle annetaan perusta, joka mahdollistaa älyllisen, sosiaalisen ja emotionaalisen kyvykkyyden.

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

1. Turvallisuuden tunne

Lapsen tulisi saada kasvaa turvallisessa ja terveessä ympäristössä. Turvallisuuden käsite sisältää kaikki ne monet perustason tarpeet, jotka takaavat sen, että ihminen voi selviytyä: vaatteet, asumus suojaksi, ravinto, terveydenhoito, suojaaminen vaaroilta – ja niin edelleen.

On kuitenkin huomiotava, että turvallisuuteen liittyy myös ihmisen tunne-elämä. Tilanteet, jotka aikuisen mielestä voivat olla yksinkertaisia tai  merkityksettömiä, voivat tuntua lapsesta aivan kauhean tuskallisilta. Lisäksi on tärkeää, että aikuiset auttavat lasta ymmärtämään niitä monenlaisia tunteita, joita hänelle kehityy.

2. Kiintymystä sisältävät ihmissuhteet

On tärkeää, että lapsia kasvatetaan muullakin kuin kurilla, ja sanojen ja tekojen tulisi edistää luottamusta ja kunnioitusta. On huomioitava, että se tapa, jolla perheen väliset suhteet ilmenevät, vaikuttaa lapsen tunnetason kehitykseen.

Psykologit, kuten esimerkiksi Anna Freud ja Erik Erikson, sanovat että lapsi tarvitsee kasvatuksen, jossa on muutakin kuin vain sitä, että tehdään selväksi, mitä kaikkea hänessä on korjattavaa. Toisin sanoen kasvatuksen ja koulutuksen tulisi luoda vakaita kiintymystä sisältäviä suhteita, jotka saavat lapsen tuntemaan itsensä turvatuksi.

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Lisäksi Brazelton ja Greenspan sanovat, että kiintymystä sisältävät elämän osa-alueet, kuten tunnetason vuorovaikutus toisten kanssa sekä lämmin suhtautuminen, auttavat ihmisen keskushermostoa kehittymään vauvoilla ja pienillä lapsilla. Tämä tarkoittaa, että lapsuuden aikana kaikkein tärkein oppiminen tapahtuu kontaktin ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta.

3. Vakaus ja johdonmukaisuus

Lapsen tarvitsee saada suoraa ja johdonmukaista ohjeistamista, eli “hyvä vanhempi, paha vanhempi” -asetelma ei ole sopiva. Vanhempien tulisi olla yhdenmukaisuutta käsittävä taho, jolla on yhdenmielisyyttä niistä viesteistä, joita lapselle annetaan, kuten myös arvoista, jotka ovat perheelle yhteisiä.

Lisäksi lasten tulisi saada kasvaa vakaassa ympäristössä, jota he voivat kutsua oikeasti kodikseen. Kodin tulisi olla rauhallinen paikka, jossa osoitetaan rakkautta ja tarjotaan ymmärrystä. Lisäksi perheenjäsenten tulisi yhdessä nähdä vaivaa sen eteen, että voidaan luoda luottavaisia suhteita perheen sisäisesti.

4. Vapaa-aika

Kaikilla lapsilla tulisi olla jonkin verran päivittäistä vapaa-aikaa, ja tämä perustarve on aivan yhtä tärkeä kuin muutkin nyt kuvaamamme. Vapaa-aika antaa lapselle mahdollisuuden päästä pois rutiinista ja kokeilla uusia asioita. Samalla se vaikuttaa ihmisen mielialaan ja tunteisiin myönteisesti, ja siksi se onkin suoraan lapsen kehitykseen vaikuttava asia.

Kirjassaan Valuable Leisure aiheen asiantuntija Manuel Cuenca sanoo, että vapaa-aika laajentaa ja vahvistaa ihmisen sosiaalista, fyysistä ja älyllistä kyvykkyyttä, ja että tämä on erityisen totta lasten kohdalla.

5. Fyysinen aktiivisuus

Ensinnäkin on huomioitava tähän asiaan liittyen se, että viime vuosina on tullut yhä yleisemmäksi, että lapsella on erittäin istuma-asentoon painottuva elämäntyyli. Tämä tarkoittaa, että se tapa, jolla lapsi pitää hauskaa vapaa-aikanaan, on muuttunut, mutta myös tapa olla yhteydessä toisiin lapsiin on kokenut suuren muutoksen.

Kuten tiedämme, lapsen ei tarvitse nykyään edes poistua omasta huoneestaan ollakseen yhteydessä kavereihinsa, sillä hän voi lähettää viestejä ja kuvata videota mistä tahansa – ja tätä voi tehdä ihan kaiken aikaa.

Terveydenhuollon alan asiantuntijat sanovat, että lasten parissa yhä yleistyvän liikunnan puutteen vaikutukset ovat huolestuttavia. José Devís ja Carmen Pieró ovat liikunnanopetuksen alan asiantuntijoita, ja heidän mukaansa fyysisen aktiivisuuden puute aiheuttaa lapsille kohonneen riskin sydän- ja verisuonitautien saamisesta myöhemmin elämässä.

Vanhemmat, opettajat ja koulujen muut työntekijät tulisi siis saada huolestumaan enemmän siitä, miten lasten perustarpeisiin kuuluva fyysisen aktiivisuuden tarve saadaan paremmin täyttymään.

On selvä, että vanhemmilla ja opettajilla on vastuu siitä, että lapsille muodostuu sellainen elämäntapa, joka sisältää paljon fyysistä aktiivisuutta – heidän tulisi osallistua urheiluun ja muuhun fyysistä toimintaa vaativaan. Tämä on tärkeää sekä ihmisen fyysien että henkisen terveyden kannalta.

6. Koulutus

Koulutus on tärkeässä roolissa sen kannalta, miten ihminen suhtautuu ympärillään olevaan maailmaan ja minkälainen hän on yleisesti ottaen. Koulutus on ehdottomasti lapsen perustarpeisiin kuuluva asia – sen ansiosta me pystymme oppimaan, miten tässä yhteiskunnassa tulee käyttäytyä ja kuinka noudatetaan niitä normeja, jotka tekevät ihmisestä osan ympärillään olevaa yhteisöä.

Mitkä asiat ovat välttämättömiä lapsen hyvinvoinnille?

Lasten tulisi jo pienestä lähtien saada laadukasta opetusta, joka auttaa heitä ymmärtämään paremmin, miten ympärillä oleva maailma toimii ja joka ennen kaikkea opettaa, miten tässä maailmassa on hyvä käyttäytyä. Koulutus on ehdottomasti paras keino, jotta ihmisestä voisi tulla hyvällä tavalla osa yhteiskuntaa.

Ihminen pystyy kasvamaan ihmiseksi ainoastaan kasvatuksen kautta. Hän ei ole mitään muuta kuin se, minkä kasvatus hänestä tekee.

– Immanuel Kant

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että lapseen vaikuttavat hyvin monet asiat hänen ympäristössään, ja näistä moni määrittää hänen kehitystään hyvin suuresti. Lisäksi on tietysti huomioitava, että lapsen kasvaessa hän saattaa tarvita lukemattoman määrän eri tyyppisiä muita asioita, mutta nämä nyt kuvaamamme tarpeet ovat ne tärkeimmät, joita ilman yhdenkään ihmisen ei tulisi joutua olemaan elämänsä alkuvaiheen vuosina.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.