Miten ympäristö vaikuttaa lapsen koulumenestykseen? - Äitiyden Ihme
 

Miten ympäristö vaikuttaa lapsen koulumenestykseen?

Uskotko, että elinympäristöllä on vaikutusta lapsen koulumenestykseen? Tässä artikkelissa perehdymme aiheeseen tarkemmin.
Miten ympäristö vaikuttaa lapsen koulumenestykseen?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 27 huhtikuuta, 2020

Ympäristöllä, jossa lapsi kehittyy, on suora ja merkittävä vaikutus lapsen kognitiiviseen kehitykseen. On ilmeistä, että ympäristö vaikuttaa lapsen koulumenestykseen, sillä se käsittää kaikki ne tavat, joilla lapsi on vuorovaikutuksessa yhteiskunnassa.

Ympäristön muodostavat muun muassa perhe, ystävät, muut sosiaaliset suhteet, mainonta, lapsen lukemat ja näkemät asiat sekä lasta ympäröivät ideologiat. Ympäristön muodostavat myös kulttuurinen konteksti, jossa lapsi kasvaa, sekä lapsen elämäntapahtumat. Näillä kaikilla on vaikutuksensa lapseen.

Miten ympäristö vaikuttaa lapsen koulumenestykseen?

Perhe lapsen primaariympäristönä

Lapsen ensimmäinen kontakti yhteiskuntaan tapahtuu hänen perheensä kautta. Perheenjäsenet muokkaavat lasta yksilönä.

Saitpa sitten tarpeeksi rakkautta osaksesi varhaislapsuudessa, tulit kuulluksi ja arvostetuksi tai kasvoit emotionaalisen ja materiaalisen puutteen keskellä, on näillä kaikilla tekijöillä ollut vaikutusta kykyysi oppia uusia asioita.

Perheen myötävaikutus lapsen koulumenestykseen kataa mm. seuraavat asiat:

  • perusasioiden opettaminen
  • vakiintuneiden standardien mukana tulevat käyttäytymisen viitekehykset
  • emotionaalinen turva

Lapsi oppii sosiaalista kanssakäymistä ydinperheessään. Saapuessaan koulumaailmaan, on lapsella jo paljon tietoa sosiaalisesta käyttäytymisestä.

Lapsen minäkuva rakentuu hänen havainnoidessa ympäristöään ja sitä, miten lasta ympäröivät ihmiset ratkaisevat erilaisia tilanteita.

Ympäristö liittolaisena

Lapsen älyllinen kehitys kumpuaa sosiaalisesta ympäristöstä, jossa hän kasvaa yksilönä sekä suhteessa toisiin ihmisiin. Oli ympäristö sitten enemmän tai vähemmän positiivinen, jos ymmärrämme ympäristön merkityksen lapsen koulumenestyksen kannalta, on helpompi varmistaa, että lapsi ei lannistu koulunkäynnin suhteen.

Ympäristö vaikuttaa lapsen koulumenestykseen

Media

Kun puhutaan ympäristön vaikutuksesta lapsen koulumenestykseen, on otettava tarkastelun kohteeksi myös media. Tämä siksi, koska media vie suuren osan lapsen huomiosta ja se pommittaa meitä yhteiskuntana monenlaisilla viesteillään. 

Televisio on mestari saamaan lapsen huomio itseensä ja sillä onkin suuri vaikutus lapseen. Televisio on lapselle helppo väline, eikä lapsi ole aina edes tietoinen siitä, mitä näkee, mutta television välittämä viesti menee kuitenkin perille.

Television katselun määrä kasvaa iän myötä. Lapsi ottaa kaiken todesta, mitä televisio hänelle tarjoaa, varsinkin lapsen ollessa vielä pieni. Television vaikutus luo toisen tyyppisen kontekstin, jolla on vaikutusta lapsen kognitiiviseen kehitykseen. 

Uusi teknologia

Uusi teknologia on päihittämässä perinteiset mediat sekä muuttaa nykyisiä opetusprosesseja. Tämänpäivän sukupolvi vaatii interaktiivista näkökulmaa, nopeutta ja teknistä tukea. Tämä kaikki liittyy siihen ympäristöön, jossa lapsi kasvaa sekä informaatioon, jota hän saa.

Varsinkin pieni lapsi voi ottaa kaiken tiedon todesta, mitä televisio tarjoaa

Edellä mainittuja tekijöitä ei tulisi ylenkatsoa. Niiden hyödyntäminen on hyvä ajatus, sekä tulee olla tietoisia siitä, että ne kuuluvat lapsen kehitysympäristöön, ja että voimme käyttää niitä eduksemme.

Yleisesti ottaen perhe ja yhteiskunta luo sen ympäristön, jossa lapsemme kasvavat. Niiden vaikutus lapsen koulumenestykseen on ilmeistä, joten on tarpeen luoda uusia malleja, jotka hyödyntävät niitä. Se tarjoaa arvokkaan viitekehyksen sille, kuinka jokainen oppilas menestyy koulussa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Fernández-Berrocal, P., & Ruiz Aranda, D. (2017). La Inteligencia emocional en la Educación. Electronic Journal of Research in Education Psychology. https://doi.org/10.25115/ejrep.v6i15.1289
  • Gerardo León Guerrero. (2004). La educación en el contexto de la globalización. Revista Historia de La Educación.
  • Manzano, A., & Freijo, E. B. A. (2008). Contexto familiar, superdotación, talento y altas capacidades. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 289-309.
  • Marino Roberto Aparici. (2005). Medios de comunicación y educación. Revista de educación, ISSN 0034-8082, No338, 2005, págs. 85-100.
  • VanTassel-Baska, J. (1989). The role of the family in the success of disadvantaged gifted learners. Journal for the Education of the Gifted, 13(1), 22-36.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.