Mikä on henkinen insesti -oireyhtymä?
 

Mikä on henkinen insesti -oireyhtymä?

Henkinen insesti -oireyhtymä liittyy rajojen puuttumiseen sekä vanhempien ja lasten roolien sekoittumiseen. Lue aiheesta lisää täältä.
Mikä on henkinen insesti -oireyhtymä?
Maria Fátima Seppi Vinuales

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Maria Fátima Seppi Vinuales.

Viimeisin päivitys: 16 lokakuuta, 2022

Usein lapsia painostetaan täyttämään vanhempiensa odotukset ja vastaamaan näiden tyydyttämättömiin tarpeisiin. Jotkut asiantuntijat kutsuvat tätä “henkinen insesti -oireyhtymäksi”. Katsotaanpa, mitä se on ja miksi se on haitallista.

Mikä on henkinen insesti -oireyhtymä?

Tämä henkiseksi insestiksi kutsuttu ilmiö liittyy useimpien psykologisten teorioiden mukaan perheenjäsenten välisten rajojen hämärtymiseen sekä roolien ja tehtävien sekoittumiseen. Siksi monet asiantuntijat varoittavat, että sana “insesti” saattaa olla sopimaton. Loogisesti ensimmäinen ajatus, joka tästä sanasta tulee mieleen, liittyy hyväksikäyttöön tai sukupuolisuhteisiin perheenjäsenten välillä. Tässä tapauksessa se ei kuitenkaan liity kumpaankaan.

On kuitenkin tärkeää huomata, että valtaa käytetään epäsymmetrisessä suhteessa ja osallisena oleva lapsi joutuu “valitsemaan puolensa”.

Henkisen insestin piirteitä

Äiti ja hänen teini-ikäinen poikansa juttelemassa pöydän ääressä.
Vanhemmat odottavat lapseltaan puolueellisuutta ja asettavat lapsen epämukavaan asemaan, jossa tämän on valittava vanhempiensa väliltä.

Virhe, jonka toinen tai kumpikin vanhempi tekee, liittyy lasten tuen hakemiseen sopimattomalla tavalla, mikä voi johtaa esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

 • Lapsilta odotetaan puolueellisuutta: Lapset jäävät niin sanotusti puun ja kuoren väliin, ja heidän on valittava – vaikkakin epäsuoraan – jompikumpi vanhemmistaan. Lasten asema uhrina oikeastaan kätketään pitämällä näitä uskottuina tai parhaina ystävinä.
 • Keskusteleminen heidän kanssaan heille epäoleellisista asioista: Tietyissä tilanteissa lasten ei ole sopivaa puuttua asiaan joko ikänsä tai asemansa vuoksi. Esimerkiksi usein vanhemmat paljastavat intiimejä ongelmiaan, jotka pitäisi pitää vain pariskunnan välisenä.
 • Se on eräänlaista lasten manipulointia: Lapsia käytetään viestintuojina tai tiedottajina keskustelussa, joka todellisuudessa tulisi käydä aikuisten kesken. On myös mahdollista, että lapsilla on vain yksi versio tosiasioista ja he voivat saada väärän tai virheellisen käsityksen toisesta vanhemmastaan.
 • Lapsia usein välineellistetään: Heille annetaan vastuu kyseisen aikuisen odotusten ja tarpeiden täyttämisestä. Joten sillä, mikä näyttää kiinnostukseen, huolenpitoon ja huomioon perustuvalta siteeltä, on todellisuudessa toinen tarkoitus.
 • Lapset kokevat epävarmuutta ja turhautumista siitä, että “mikään ei riitä”: Tämä johtuu siitä, että he eivät loogisestikaan saavuta odotettuja tuloksia.
 • Lapsista tehdään ikään kuin vanhempia: Tämä tarkoittaa, että heidän odotetaan ottavan tietty rooli ja omaksuvan tiettyjä velvollisuuksia, jotka eivät sovi heidän ikäisilleen.

Usein henkistä insestiä voivat edistää tietyt olosuhteet, kuten seuraavat:

 • Toisen puolison terveysongelmat
 • Vaikeudet parin kesken, kuten uskottomuus tai puutteellinen kommunikaatio
 • Hyväksikäyttö
 • Asumus- tai avioero

Mihin henkinen insesti johtaa?

Jokainen suhde, jossa ei ole selkeitä rajoja, vaarantaa osallisina olevien ihmisten hyvinvoinnin, eikä perheympäristö ole poikkeus. Katsotaanpa joitakin niistä:

Se vaikuttaa lasten kykyyn sanoa ei

Tämä on vastoin heidän itsekunnioitustaan, sillä he joutuvat sekaantumaan sellaiseen, minkä he kokevat ansaksi. Usein lapset haluaisivat asettaa tietyt rajat, mutta eivät osaa tehdä sitä, koska apua tarvitseva henkilö on heidän elämässään tärkeä hahmo. He tuntevat paljon syyllisyyttä ja kääntyvät sitten itseään vastaan jättäen huomiotta omat halunsa ja tarpeensa. Silloinkin, kun he onnistuvat jämäköitymään, vanhempi pitää sitä petoksena ja tuo sen ilmi, mikä lisää syyllisyydentuntoa entisestään.

Isä ja teini-ikäinen poika ovat suuttuneet toisilleen.
Kun lapsi ei täytä vanhemman odotuksia, vanhempi pitää sitä petoksena ja tuo sen ilmi, mikä synnyttää lapsessa syyllisyyden tunteen.

Vaikeudet ymmärtää ja hallita tilannetta

Lapset eivät useinkaan ole riittävän kypsiä ja henkisesti kehittyneitä hallitakseen tai edes ymmärtääkseen tilannetta.

Ongelmat ihmissuhteiden solmimisessa

Myöhemmin tämä voi jopa vaikeuttaa ihmissuhteiden solmimista. Kun lapset oppivat, että heidän tarpeensa jäävät taka-alalle, heillä on usein tapana käyttäytyä omahyväisesti. Joskus he ovat niin irtautuneet omista toiveistaan, että he eivät pysty tekemään päätöksiä tai ajattelemaan itse. Tämä johtuu siitä, että he ovat aina eläneet jonkun toisen odotusten mukaisesti, joten heidän tehtävänään on tehdä heidän vanhempansa onnelliseksi.

Saatat olla kiinnostunut tästäkin: Kirje lasteni isälle: Tästä kaikesta jäät paitsi

Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa

Lopuksi, meidän on vältettävä ottamasta reduktionistista näkökulmaa. Suoraan osallisina olevien henkilöiden lisäksi tällainen suhde on nimittäin haitaksi koko perheelle.

Jos esimerkiksi yksi lapsi saa enemmän huomiota kuin muut sisarukset, heidän välilleen syntyy ristiriitoja. Tämä tilanne synnyttää monenlaisia tunteita, joita voivat muun muassa olla kateus, vihamielisyys tai haavoittunut itsetunto huomiotta jääneen lapsen osalta. Näin ollen se vaikuttaa “parisuhteen alajärjestelmään”, “sisarussuhteiden alajärjestelmään” ja “vanhempi-lapsisuhteen järjestelmään”. Toisin sanoen syntyy kaskadivaikutus, joka läpäisee ja vaikuttaa kaikkiin ihmissuhteisiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Momene, J., & Estevez, A. (2018). Los estilos de crianza parentales como predictores del apego adulto, de la dependencia emocional y del abuso psicológico en las relaciones de pareja adultas. Behavioral Psychology/Psicología Conductual26(2), 359-378.
 • Ramírez González, M. (2015). Maltrato emocional dentro del ámbito familiar y su relación en la autoestima de los niños.
 • Mertens, Y. L., Racioppi, A., Sheinbaum, T., Kwapil, T., & Barrantes-Vidal, N. (2021). Disociación y apego inseguro como mediadores de la relación entre abuso emocional infantil y rasgos paranoides en población no clínica. European Journal of Psychotraumatology12(1), 1888539.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.