Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset - Äitiyden Ihme
 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset

Seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset ilmenevät eri tavoin riippuen lapsen kehitysvaiheesta.
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsuudessa koetut asiat kulkevat ihmisen mukana koko hänen elämänsä. Lapsen kokema seksuaalinen hyväksikäyttö voi tehdä valtavaa fyysistä ja psykologista vahinkoa, jonka jäljet näkyvät vielä pitkällä aikuisiässäkin. Lapsen on elintärkeää saada tuntea olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi häntä ympäröivien aikuisten toimesta. Nämä ensimmäiset ihmissuhteet tarjoavat lapselle turvaa, jonka avulla hänestä voi kasvaa itseensä ja toisiin luottava nuori ja aikuinen. Lapsen luottamuksen pettämisellä voi olla hyvin kauaskantoisia seurauksia, etenkin, jos syyllinen on lapselle läheinen ihminen. Etenkin seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa suorittaja asemaansa hyväksikäyttäen pakottaa uhrinsa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi. Seksuaalinen hyväksikäyttö ei siis tarkoita ainoastaan sukupuoliyhteyttä, vaan lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi voidaan lukea kaikki sellainen seksuaalissävytteinen toiminta, johon liittyy uhkailua, pakottamista tai harhauttamista.

Mikä tahansa seksuaalinen kontakti lapsen ja aikuisen välillä on seksuaalista hyväksikäyttöä. Myös kahden lapsen välinen seksuaalinen toiminta luokitellaan seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, jos lasten välillä on merkittävä ikäero tai kehityksellinen eroavaisuus. Lapsi ei ole kykeneväinen ikänsä puolesta antamaan suostumustaan kyseisiin tekoihin.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset voivat olla todella kauaskantoisia

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset

Kaikki seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneet lapset eivät kärsi samanlaisia seurauksia, mutta samassa kehitysvaiheessa olevat lapset kärsivät usein hyvin samankaltaisista ongelmista.

Esikouluikä

Kouluikä

Tässä kehitysvaiheessa lapsella voi edelleen ilmetä psykosomaattisia oireita, seksualisoitunutta käytöstä ja psyykkisiä ongelmia, kuten ahdistuneisuutta.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset

Nuoruus

Lapsen ollessa teini-ikäinen, kaikki edellisissä kehitysvaiheissa ilmenevät oireet voivat edelleen jatkua. Nuoren kohdalla on myös kasvanut riski tietynlaiseen käyttäytymiseen:

  • Päihteiden käyttö
  • Rikollinen toiminta
  • Syömishäiriöt
  • Itsetuhoisa käytös
  • Varhainen ja riskialtis seksuaalinen käytös

Aikuisuus

Lapsuudessa tapahtuneen seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset ovat usein pitkäkantoisia ja voivat aiheuttaa pitkäkestoisia emotionaalisia ongelmia myös aikuisuudessa. Usein oireet lievenevät ajan myötä, mutta joissain tapauksissa tapahtuu päinvastainen – etenkin, jos henkilö ei saa tarvitsemaansa apua ajoissa. Lapsena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut aikuinen on tavallista suuremmassa riskissä sairastua esimerkiksi masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöön.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Cantón-Cortés, D., & Cortés, M. R. (2015). Consecuencias del abuso sexual infantil: una revisión de las variables intervinientes. Anales de Psicología/Annals of Psychology31(2), 552-561.
  • Beltran, N. P. (2009). Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil. Papeles del psicólogo30(2), 135-144.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.